Het nieuwe academiejaar is van start gegaan: de NSV aan het woord!

Niet enkel het politieke werkjaar trekt zich stilaan op gang, ook onze Vlaamse studenten vonden per 1 oktober (sommigen iets vroeger) terug de weg naar de Hogescholen en Universiteiten die Vlaanderen rijk is. Rechts Actueel-lezers weten dat er twee nationalistische studentenclubs zijn, namelijk de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) en het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Beide clubs zijn in de meeste studentensteden actief. We vroegen ons af hoe voor hen het nieuwe academiejaar er uit zal zien. Vandaag het verhaal van Nils Van Roy, nationaal voorzitter (Senior Seniorum) van de NSV.

Het nieuwe academiejaar is van start gegaan. Vermoedelijk zal de NSV ook dit jaar actief aanwezig zijn in verschillende studentensteden. Welke afdelingen zijn vandaag de dag actief? 

Naast de drie grote afdelingen Antwerpen, Leuven en Gent, zijn er de drie kleinere afdelingen Brussel; dat dit academiejaar begint met veel geïnteresseerde kandidaten, Mechelen; dat ook mag rekenen op een mooie interesse bij de studenten, en tenslotte Hasselt, waar de werking op een lager pitje is gezet, wegens het afstuderen van meerdere leden uit het praesidium.

Een nieuw jaar als Senior Seniorum voor u. Worden er concrete plannen gesmeed voor dit werkjaar?

Normaal gezien zou ik dit jaar geen Senior Seniorum meer zijn. Door omstandigheden werd op de nationale vergadering aan mij de vraag gesteld of ik er toch nog een jaartje bij kon doen. Ik ben hier positief op ingegaan.

Doordat de webstek vorig jaar meermaals het slachtoffer werd van hackers, hebben wij besloten om deze opnieuw van nul af aan herop te bouwen. Ook gaan wij voor een oplossing voor ons tijdschrift Branding zorgen, zodat dit weer kan verschijnen vanaf dit academiejaar. De betoging van maart volgend jaar begint ook al vorm te krijgen. Het thema ligt al vast en ook de precieze datum wordt een dezer dagen vastgelegd. Meer informatie hieromtrent volgt in de komende weken.

We willen van dit academiejaar gebruik maken om te herbronnen na het afgelopen jaar, dat nogal woelig was. De betoging die onder andere niet doorging, een tweetal praesidiumleden die ideologisch wat met zichzelf in de knoop lagen, en een paar andere kleinere probleempjes.

Het politieke veld kende enkel verschuivingen op Vlaamsnationaal vlak. Is dat ook merkbaar binnen de NSV?

Binnen de NSV! merken we ook wel een soort van N-VA-effect. Buiten “Stem voor Vlaanderen”, geven wij onze leden geen stemadvies. NSV! was, is en zal altijd een partijpolitiek onafhankelijke vereniging blijven. Het is niet omdat enkele oud-leden vandaag de dag prominent lid zijn van VB, dat NSV! daarom de studentenvereniging van die partij zouden zijn. Het is echter niet onlogisch dat een partij waarmee we ideologisch overeenkomen onze leden aanspreekt.

Ondanks het feit dat heel wat NSV!ers tegenwoordig actief zijn bij N-VA, valt het ons op hoe negatief enkele prominente leden van de N-VA zich opstellen ten opzichte van onze vereniging. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld het vraaggesprek met N-VA-smurf Jan Peumans in de Morgen, waarin hij stelde dat hij rillingen krijgt van NSV!’ers. Aanvragen voor een promotiestandje van NSV! op grote N-VA-evenementen werden in het verleden ook steeds geweigerd. Als ik zie wat voor mensen ze dan op sommige lokale lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen plaatsen, dan ben ik daar eigenlijk niet zo verbaasd over.

Ik zal meteen van de gelegenheid gebruik maken om alle NSV!’ers die op lokale lijsten staan, zij het nu VB, N-VA, of een lokale lijst, geluk te wensen op 14 oktober.

Heeft Vlaanderen en dan meer specifiek de studentenwereld, nood aan een radicale studentenvereniging als de NSV?

Waar kan de radikale Vlaams-nationalistische student aan onze hogescholen en universiteiten terecht? Indien de NSV! niet actief zijn in Mechelen, Hasselt en Brussel, nergens. In steden als Antwerpen, Leuven, en Gent heeft hij dan nog de keuze voor het KVHV, hoewel in mijn ogen enkel de afdeling van mijn gewaardeerde confrator Jonas Nayaert echt radikaal genoemd kan worden.

NSV! staat voor vorming, actie, en studentikoziteit. Wij vormen een hechte vereniging waarbinnen de verschillende afdelingen goed met elkaar samenwerken en onze leden kunnen kennis maken met gelijkgezinde radicale studenten in andere studentensteden. Wegens onze radicaliteit kunnen wij onze leden ook jaar in jaar uit laten genieten van (extreem-)linkse verdraagzaamheid en vredelievendheid. En daar doen we het toch voor, niet?

Nils, bedankt en veel succes!