12 op 13 allochtone politie-aspiranten slagen niet in examens: racisme!

Iedereen heeft al wel eens gehoord over de zogeheten ‘positieve discriminatie’. Blanke, autochtone werkzoekenden worden gediscrimineerd ten voordele van de allochtone werkloze. Waar bij een gewone sollicitatie geen rekening mag gehouden worden met de huidskleur en taalvaardigheden van de sollicitant, mag dat via de positieve discriminatie plots wel. De overheid is zo’n sector waarbij deze vorm van discriminatie dagelijks wordt toegepast. “Om quota te halen,” heet het daar.

Bij ‘L’Ecole Régionale et Intercommunale de Police (ERIP)’, de politieschool van de zes Brusselse politiezone’s, worden naar we vermoeden ook op basis van positieve discriminatie aspirant agenten aangeworven. De opleiding gebeurt er verder zoals dat gebruikelijk is. Een deel theorie, een deel praktijk en een deel sport. Ondanks de gelijkwaardige behandeling die er wordt toegepast, is er blijkbaar toch iets misgelopen tijdens de opleiding, of – volgens de politievakbond – alleszins toch tijdens de examens…

De CGSP, ofte de Franstalige versie van het ACOD, heeft vermoedens dat er sprake is van racisme bij de directie en de lesgevers van de Brusselse politieschool. De reden hiervoor is simpel: 12 van de 13 aspiranten met een ‘vreemde’ naam slaagde niet in hun examens. Nou ja, dan is de reden toch racisme? En het ‘probleem’ is niet nieuw, want de bewuste politievakbond klaagde in 2011 al de directie van deze politieschool aan omwille van gelijkaardige ‘feiten’.

Sta ons toe niet verder in te gaan op deze beweringen en het au sérieux van de vakbond CGSP zwaar in twijfel te trekken. Als 12  op de 13 leerlingen niet slagen in een examen, dan ligt de fout niet bij de school, maar bij die 12 leerlingen dunkt het ons. Nu ja, wij zijn waarschijnlijk bevooroordeeld…

 

 

 

3 comments

  1. Er worden gewoon te weinig allochtonen toegelaten aan de opleiding. Is de politie dan geen weerspiegeling van de maatschappij ? Dit wordt bewust tegengehouden.. Allochtone agenten zullen ook niet dezelfde kansen krijgen om promotie te maken als hun autochtone collega’s . Dit is de realiteit.

    NVDR: geeuw.

  2. Het is niet door een politiek-correct etiket “positieve actie”(sic) te kleven op positieve DISCRIMINATIE dat het geen “discriminatie” meer zou zijn , objectief-correct gezien. Was het niet de de rode politiek-benoemde baas van het volkomen overgesubsidieerde C.I.R.C. (Centrum voor Inquisitie, Repressie & Censuur) die opperde dat “meerderheden niet kunnen gediscrimineerd worden” ????? Ho neen, waarom subsidieert de Overheid dat DISCRIMINATOIR een Minderhedencentrum en GEEN Meerderhedencentrum ? Geen “discriminatie op basis van (autochtone) afkomst zeker ?

  3. Het is evident dat de schuld bij de leerlingen zelf ligt.Trouwens dat gebeurt op alle scholen in Vlaanderen.De meeste allochtonen doen, vanwege hun macho gedrag, weinig of geen inspanningen op school.Ze hangen liever rond op straat dan te studeren.De Minister Smet is dan altijd zeer verontwaardigd dat de allochtonen slecht scoren op de scholen .Het studie niveau in de klassen gaat fel achteruit omdat de leerkrachten teveel tijd verspillen bij de allochtonen waarvan een deel geen Nederlands begrijpen.We moeten er streng over waken dat de linkse partijen niet in de verleiding zullen komen om allochtonen toe te laten op de universiteiten zonder een geldig diploma van het secundair onderwijs.

Comments are closed.