Kersvers West-Vlaming Tanguy Veys stuurde ons volgend straf bericht: ‘Op zaterdag 29 september vond in zaal Forum in Blankenberge het “Ledenfeest” van ACV Blankenberge-Uitkerke plaats.  Hierbij werden ACV-leden beloond met een bronzen medaille (25 jaar lidmaatschap), zilveren medaille (35 jaar lidmaatschap) of gouden medaille (45 lidmaatschap). Arbeider en Blankenbergs gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang Johan De Pauw is al 35 jaar trouw betalend lid van ACV Blankenberge-Uitkerke en werd dus ook voor dit Ledenfeest uitgenodigd om een zilveren medaille in ontvangst te nemen.

Tot Johan De Pauw zich echter met zijn persoonlijke uitnodigingskaart aan de ingang van de zaal aanbood, werd hij stante pede en als een hond de deur gewezen, met als argument dat hij “niet welkom is aangezien hij gemeenteraadskandidaat is bij een ondemocratische partij” en dat hij “uit de vakbond én het ziekenfonds (CM) zou gegooid worden”.

De uitsluiting van Vlaams Belang-kandidaten door de traditionele vakbonden blijft dus onverkort doorgaan.  De uitsluiting van gemeenteraadslid Johan De Pauw, kandidaat voor het Vlaams Belang Blankenberge bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en nochtans ook  al in 2006 kandidaat, toont eens te meer de ronduit schandalige houding van de traditionele vakbonden aan. De kleurvakbonden sluiten mensen uit op basis van vooroordelen en doen daarmee precies wat ze het Vlaams Belang verwijten.’

Wij zitten nu te wachten op de actie die het fameuze Centrum zal ondernemen tegen deze flagrante vorm van politiek racisme en brutale discriminatie.  Om één of andere reden denken we dat we nog lang kunenn wachten…

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

9 reacties op “Politiek ACV-racisme: Vlaamsnationalist als hond weggejaagd op ACV-feest”

 1. Wanneer een Vlaamse Vakbond , een A.V.V. (Algemeen Vlaamse Vakbond) ????

  A.C.V. = A(ltijd) C(ontra) V(laams) ?

 2. De politiek-benoemde Rubeola’s van het volkomen overgesubsidieerde C.I.R.C. (Centrum voor Inquisitie, Repressie & Censuur) die zich de onbestaande Vierde Macht wanen , zullen weer over de LINKSE schouder opzij kijken….

 3. Beste Johan,

  Door bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds te gaan saboteer je niet enkel de drie maffiafamilies, je doet er ook nog eens financieel een goede zaak mee!

 4. daniel deblaere

  “… in naam van de christelijke naastenliefde weggejaagd … door het Algemeen Christelijk Vakverbond ?” Triestig, onvoorstelbaar sterk staaltje van onverdraagzaamheid…

 5. typische racistische houding van de vakbonden , het zijn zij die zogezegd de democratie respecteren . om ze eens goed te liggen moeten alle mensen die lid zijn van deze vakbond uit protest hun lidmaatschap terug geven en als onafhankelijke gaan werken .

 6. “De kleurvakbonden sluiten mensen uit op basis van vooroordelen en doen daarmee precies wat ze het Vlaams Belang verwijten.” Raak! We mogen nooit nalaten de kleurvakbonden te confronteren met dit soort uitlatingen. Deze 3 kleurvakbonden die absoluut haaks staan op het begrip vakbondsvrijheid zijn en blijven deel van de verknechting van ons mooie Vlaanderen.

 7. Remi Schillewaert

  Als reden wordt opgegeven, alvast door het ABVV, dat “nationalisme niet strookt met socialisme”. Of het francofone chauvinistisch expansienationalisme ook voor uitsluiting in aanmerking komt, kon ik niet vernemen. Op hun insinuatie naar ‘fascisme’ vroeg ik wat fascisme betekende. Geen antwoord totnogtoe. Voorstanders van meisjesbesnijdenis, vrouwendiscriminatie, verplichte huwelijken, homohaat, eremoorden… zijn wel welkom bij de vakbonden en op de lijsten. Graag pakken ze uit met verwijten als nazis , alsof de vele onderwijzers en bedienden wisten wat er toen gebeurde. De massale collaboratie in Wallonië en Frankrijk wordt verzwegen. Over Hendrik De Man (voorzitter van de Werkliedenpartij) en ‘Kop’ Van den Eynde (twee vurige aanhangers van de nieuwe orde) geen woord. Zo kan ik nog een poosje doorgaan.

 8. Hij moet klacht indienen ten persoonlijke titel! Het vlaams belang moet in stilte de advocaat en gerechtskosten betalen als het voor de rechbank komt! Dit is onanvaardbaar!

 9. Goed dat we RechtsActueel nog hebben om over zulke praktijken te berichten.

Trending

%d bloggers liken dit: