Op de voorposten voor de Afrikaners!

ImageStelt u zich eens een Vlaanderen of Nederland voor waar maandelijks tientallen blanken worden vermoord door gekleurde inwoners. Waar deze moorden bovendien worden aangemoedigd door de premier. Onvoorstelbaar niet?  Maar dat is precies de situatie in Zuid-Afrika. Volgens verschillende statistieken zijn er sinds de machtsovername door  de voormalige terroristische organisatie het ANC bijna 4000 blanke boeren vermoord, vooral bij zogenaamde ‘plaasmoorde’, moorden op boerderijen.

De Afrikaanse term “plaasmoord” betekent in het Nederlands boerderij-, hoeve- of erfmoord. Verondersteld wordt dat deze tactiek geïnspireerd is door de strategie die in Zimbabwe wordt gehanteerd waar blanke boeren worden vermoord of verdreven om daarna de boerderijen te verdelen onder gekleurde mensen. Sinds de globale belangen van de Verenigde Staten veranderden in 1988 werd de terroristische organisatie het ANC opeens de voorvechter van mensenrechten in Zuid Afrika met als boegbeeld Nelson Mandela in de media. De structurele moorden op de boeren komen niet meer voor het voetlicht.

In het Europees Parlement werd hier ook al aandacht voor gevraagd door Philip Claeys.
(klik hier: http://www.youtube.com/watch?v=D2wxuPBInHw)

Zoals Nederland altijd het braafste jongetje in de klas wil zijn besloten de politiek correcten geld in te zamelen om een standbeeld neer te zetten voor de voormalige terrorist en racist Nelson Mandela. Want geschiedvervalsing is geen probleem als je de media mee hebt. Voorpost Nederland vond de onthulling van het beeld een ideaal moment ook de andere kant van Zuid Afrika te laten zien. De gehele week zaten de activisten op hun handen terwijl de voormalige bisschop Tutu een goed nieuws tournee hield in Nederland. Tijdens de onthulling van het beeld klommen 2 activisten op het dak met een spandoek waarop aandacht werd gevraagd voor de Plaasmoorde! Activisten in het publiek hielden plakkaten omhoog waar foto’s van vermoorde Afrikaners op stonden onderwijl leuzen scanderend. De goed nieuws show voor Nelson Mandela werd in ieder geval onderbroken met een andere boodschap!

Image

Vele media beschreven het doel van de acties waardoor het thema van de Plaasmoorde meer bekendheid kreeg onder de Nederlandse bevolking. De vele reacties van Afrikaners, Nederlanders en Vlamingen onder de artikelen in de media en de berichten die Voorpost mocht ontvangen laten in ieder geval zien dat ze de stemmen van velen vertolkt hebben die dag en vele anderen iets bijgebracht hebben.

De politie probeert de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken door hoge boetes uit te delen. De gedachte is dat je je wel gedeisd houdt als je financieel moet bloeden om je mening te kunnen uiten. Voorpost Nederland en Vlaanderen zullen zich nooit laten tegenhouden ook al drukken de boetes wel zwaar op de bankrekeningen. Mocht u het eens zijn met deze actie en een donatie willen doen om de pijn te verzachten, dat kan door  het desbetreffende bedrag over te schrijven naar rekening BE20 9796 5418 2856 van vzw Voorpost te Gent of naar rekening 1407.21.118 van Voorpost Nederland te Hilversum met vermelding van “ANC Moordenaars”. Uw bijdrage zorgt er voor dat Voorpost de strijd kan blijven voeren voor onder meer de Afrikaners!

4 comments

  1. De oorzaak van die plaasmoorde ligt uiteindelijk bij de immigratie van bantoe’s van benoorden de Kalahari. Zuid-Afrika is niet het thuisland van negers. Het heeft een Middellandse-Zee-klimaat. Vreemdelingen, al dan niet ingeburgerd, mogen nooit meer dan 5% uitmaken, zoniet wordt de samenleving ontwricht. Maar ook bij ons is dat het geval met de francofonie en de islam. Het is de cultuur die hoofdoorzaak is. De kleur is slechts belangrijk als die het symbool is van een onverenigbare cultuur. Die plaasmoorde zijn dus beestig. Tutu en de clan Mandela zouden zich moeten schamen.

  2. Dankie vir wat julle doen ek is ‘n Boer in Suid Afrika en waardeur jul pogings

    1. Baie baie baie dankie, ons mense kort soveel hulp hier in ons land, ons waardeur jul pogings!

Comments are closed.