Extreem-linkse indoctrinatie in de scholen anno 2012: het gebeurt nog dagelijks!

De verkiezingscampagnes naderen stilaan hun einde. Allerhande politieke debatten worden in allerijl afgewerkt en de verschillen (of in veel gevallen eerder gelijkenissen) tussen de deelnemende politieke partijen worden meer en meer duidelijk. Ook de schooldebatten en -projecten die handelen rond de gemeenteraadsverkiezingen passeren de revu. Vandaag had ik de eer zelf aanwezig te zijn op enkele kennismakingsmomenten in de klassen van het H. Pius X-instituut in de Antwerpse Abdijstraat. Sam Van Rooy, kandidaat voor het Vlaams Belang in Antwerpen was de (beginnend) politieker van dienst.

Over de inhoud gaan we het niet hebben, aangezien de lezers van deze webstek wel op de hoogte zijn van de standpunten van de nationalistische partijen N-VA en Vlaams Belang. Daar gaat het mij overigens ook niet over. Wél stel ik vast – als oud-leerling van Pius X trouwens – dat deze school een mooie dag in elkaar heeft gestoken omtrent de politieke drukte dezer dagen. Helaas deed het dit samen met een ploeg leerkrachten van een naburige school die iets teveel betrapt konden worden op een niet te onderschatten vooringenomenheid.

Tijdens de eerste klas, waar Sam de leerlingen mocht toespreken en vragen beantwoorden, was de sfeer aangenaam en interactief. De leerlingen stelden veel kritische en terechte vragen (waarbij de verschillen/gelijkenissen tussen de islamitische en de joodse gemeenschap niet werden gemeden) en waarbij de leerlingen overwegend zélf de vragen stelden. Slechts enkele keren stelde de lerares een kritische vraag. Ze was duidelijk gekant tegen de standpunten van het VB, maar hield de eer aan de leerlingen om Sam het vuur aan de schenen te leggen.

Tijdens de tweede klas echter kregen we een heel andere situatie voorgeschoteld. Slechts één moslima was aanwezig en zij was dan ook de eerste die kritisch uit de hoek kwam. Helaas voor haar was ze geen getalenteerd spreekster (wat ook niet van haar verwacht werd natuurlijk) en moest ze al gauw inbinden. Maar wat we dan te zien kregen was hemeltergend. Sam werd niet langer bestookt met vragen vanwege de leerlingen, maar werd als het ware continu aangevallen door een lerares die fanatiek anti-VB ingesteld was.

Ze gaf dit overigens zelf toe en ze bleef maar vragen naar de oplossing van het VB aangaande de immigratie en de hangjongeren. Toen Sam enkele oplossingen aanreikte was haar enige antwoord: “jullie stigmatiseren”. Om een voorbeeld te geven, de volgende anekdote: Sam stelde voor om hangjongeren (die volgens de lerares geen kansen kregen, u kent het wel) desnoods van de straat te plukken en op de schoolbanken te zetten en dit om aan te tonen dat ze wel degelijk dezelfde onderwijskansen krijgen als u en ik. De dame in kwestie bleef maar herhalen dat ook dit stigmatiserend was. U leest het goed: kinderen onderwijskansen geven is blijkbaar ‘stigmatiserend’.

Gelukkig vernamen we – na deze onthutsende ervaring – van de leerkrachten van Pius X zelf dat het gedrag van deze dame als ongewenst werd ervaren en dat daar de volgende keer zeker iets tegen zal gedaan worden. De kans dat Pius X met deze externe school nog zal samenwerken voor dit wederkerend project is met andere woorden bijna onbestaande. Het resultaat was overigens dat de leerlingen gedurende minstens een 20-tal minuten niet de kans kregen om zelf vragen te stellen, aangezien deze fanatieke anti-VB’ster haar haat wilde spuwen over de standpunten van het VB.

En deze mensen geven dan les aan onze Vlaamse kinderen… van indoctrinatie gesproken!

5 comments

  1. Waar haalt men het recht om iemand de eed te doen afleggen? Ik ben lid van de eeuwenoude Vlaamse gemeenschap. Men heeft die gemeenschap met geweld ingelijfd in een Belgische, francofoon gestuurde ‘staat’, die mij allerlei plichten oplegt. Om een functie uit te oefenen moet ik een eed afleggen tegenover een bezetter. Die eed heb ik meermaals afgelegd, want ik wil het recht op functies in mijn eigen gemeenschap en betaald met mijn belastingen vrijwaren. Aan die eed ben ik niet gebonden, noch voor God, noch voor de mensen. Vlaamse burger, speel het spel mee, maar in het stemhokje ben je baas!

  2. In een deel van de katholieke scholen in Wallonië, is er in de godsdienstcursus een propaganda tegen het Vlaams Belang en tegen Filip Dewinter.

  3. Hoe lang is het geleden van de slag van de gulden sporen ,dan waren de vlamingen het ook moe

  4. Zogenaamd ‘links’ collaboreert nog steeds met de francofone bezetters. Waar blijven de Vermeylens of de Willemsen…? Teveel Vlaamse beëdigden voelen zich aan die eed gebonden. De eed van trouw moet van beide kanten komen, zoniet is die waardeloos.

Comments are closed.