VSV steunt acties truckers

De Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) laat weten dat het volledig achter de truckersacties vandaag op onze wegen staat.  ‘Grote groepen truckchauffeurs voeren vandaag actie tegen het EU-beleid.  De Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) heeft tot nogtoe de politiek geïnspireerde stakingen van de drie monopoliebonden afgekeurd, omdat ze enkel gevoerd werden voor eigen profilering, maar in dit geval juicht de VSV de actie toe.  De actie viseert het slechte beleid van de EU die de nationale soevereiniteit van landen vervangt door een geglobaliseerde economie waarbij elke vorm van begrenzing wordt afgewezen.’

‘Het gevolg is dat nepfirma’s uit Oost-Europa onze transportsector vernietigen met zwartwerk, fraude, nepstatuten en postbusfirma’s.   Steeds wordt ‘meer controle’ beloofd, maar dat is een illusie. De Belgische staat is zelfs niet in staat in eigen land recht en orde te handhaven, laat staan dat men in staat zou zijn het hele wegtransport ernstig te controleren. Het EU-beleid leidt er onvermijdelijk toe dat de Vlaamse truckchauffeurs werkloos worden gemaakt in eigen land – en andere sectoren zullen volgen.

De VSV roept dus de Vlamingen op vandaag begrip op te brengen voor de acties van de truckchauffeurs op 24 september. De VSV roept intussen ook ACV en ABVV op om conclusies te trekken uit deze terechte protesten, en haar koers pro-EU en voor een immigratiebeleid met open grenzen stop te zetten. Er zijn grenzen nodig – zowel voor een economie als voor een land!’, aldus het persbericht van de VSV.

Externe links:

http://www.stopsocialdumping.net/

http://www.vlaamsesolidairevakbond.org

http://www.facebook.com/#!/VlaamseSolidaireVakbondVSV