RechtsActueel sprak met Assyriërs (2)

Gisteren verscheen hier al de geschiedenis van de Assyriërs sinds Wereldoorlog I. Vandaag plaatsen we enkele vragen die we stelden aan onze Assyrische vrienden. Indien jullie nog vragen voor hen hebben, laat het weten in de reactiemodule en wij sturen ze door!

RE.ACT: Zoals reeds opgemerkt in het vorige antwoord zijn de Assyriërs een diep christelijk volk. Hoe belangrijk is het christelijke geloof voor het Assyrische volk?

Atour: Sinds de late antiquiteit zijn de Assyriërs diepgelovige christenen. Bij de Assyriërs is het christendom een vitaal deel geworden van de eigen identiteit. Voor ons is christen zijn een logisch gevolg van Assyriër zijn, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het christelijke geloof heeft ook onze identiteit bewaard. Etnische vervolgingen tegen de Assyriërs gingen dan ook altijd hand in hand met religieuze vervolgingen. Inderdaad hebben velen gekozen om moslim te worden, en daarmee ook hun Assyrische identiteit weg te gooien voor de Arabische, maar velen meer kozen het martelaarschap als Assyriër en dus als christen.

RE.ACT: Hoe zijn de relaties met de andere christelijke gemeenschappen? Ik denk maar aan de Maronieten, de Kopten en de Katholieke Kerk?

Uitstekend, niet het minste probleem. Wij zijn allen christenen en zijn één.

RE.ACT: Wat is jullie visie op de naam van de staat Syrië?

ATOUR: Het is een affront, een gecorrumpeerde vorm van de naam Assyrië. Het begon met de Assyriërs die de “A” lieten vallen bij het uitspreken. Het was Assyrië, het werd Syrië.

RE.ACT: Hoe kijken jullie Assyriërs naar de huidige crisis in Syrië?

ATOUR: De huidige crisis in Syrië is voor de Assyriërs hetzelfde verhaal als datgene wat we meemaakten sinds Wereldoorlog I. Steeds weer wordt het duidelijk dat de Assyriërs een eigen staat nodig hebben om een welvarende gemeenschap te kunnen worden. Of het nu Arabieren, Perzen, Koerden of Turken zijn, al deze islamitische naties hebben de Assyriërs gruwelijk vervolgd en doen dit tot op vandaag de dag. Onder Saddam Hoessein was er een grote druk op de Assyrische gemeenschap, maar na de Amerikaanse invasie is het enkel verergerd. Toen de opvolgers van Saddam Hoessein aan de macht kwamen, kwam hun beleid naar de Assyriërs neer op “Word moslim of sterf”. Veel van de Amerikaanse fondsen en wapens zijn ingezet tegen de christelijke minderheden.

In Syrië is de keuze voor ons duidelijk. Of het huidige regime blijft en dan worden we gebruikt als pion in de machtsbalans of er komen islamisten aan de macht en dan worden we weggevaagd. En als is het tweede uiteraard veruit het ergste, toch komen beide opties neer op een lot als dienaren en slaven voor de Assyriërs.

RE.ACT: Wat is jullie visie op de opkomst van het salafisme?

ATOUR: Het is een ramp voor ons Assyriërs, zonder twijfel. De Assyriërs kennen de islam heus wel zoals hij echt is en zij kennen zeker het soort moslims dat deze salafisten zijn. Zijn doen exact wat de Koran zeggen, zij kennen niet de minste tolerantie en “slacht de ongelovigen af” is hun leuze. De Assyriërs, net zoals alle christenen in het Midden-Oosten, zijn razend op de westerse elites die wapens en geld geven aan de islamisten in Syrië, Libië, etc… Zij mogen dat dan wel ontkennen, wij zien op de grond dat het wel degelijk zo is.

RE.ACT: Hoe kunnen wij in Europa helpen?

ATOUR: Dat is zeer simpel. Eis van jullie politieke elites dat zij stoppen met groepen te steunen en te bewapenen die jullie toch haten. Zodra de islamisten klaar zin in het Midden-Oosten richten zij hun pijlen wel daarbuiten.  Steun de christelijke gemeenschappen die een grote culturele en historische band met Europa hebben. Dat is immers enkel maar een win-win-situatie