Conferentie met N-VA-steun: Vlamingen zijn geen volk zonder staat

In het Europees parlement wordt vandaag en morgen een zonder twijfel interessante internationale conferentie gehouden over ‘volkeren zonder staat’.  De conferentie wordt mee georganiseerd door het Centrum Maurits Coppieters, een stichting in N-VA-sfeer, en georganiseerd door de linkse Groene fractie waar N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels deel van uitmaakt.  Op een begeleidende kaart worden Basken, Bretoenen, Corsicanen etc. opgesomd.  Slechts één volk werd weggelaten: de… Vlamingen.

In het Europees parlement worden wel vaker studiedagen georganiseerd door de vele stichtingen en verenigingen die rond de instelling actief zijn.  De enige N-VA-verkozene, de linkse Frieda Brepoels, maakt deel uit van de extreem-linkse groene fractie van  straatvechter en zelfverklaard pedofiel Daniël-Cohn Bendit.  De linkse regionalisten binnen die Groene fractie vormen een apart clubje, de EVA, dat verder in het parlement geen officiële status heeft.  Zij vormen buiten het parlement wel een door het parlement betoelaagde stichting, het Centrum Maurits Coppieters.  Dat is nu dus mede-organisator van de conferentie.

Op de voorpagina van de uitnodiging voor de conferentie wordt een minuscule leeuw afgedrukt, in verminkte vorm: blijkbaar heeft men de officiële leeuw van de Vlaamse gemeenschap genomen, maar die dan met wit overschilderd om hem zo weinig mogelijk te doen opvallen.  Dit is het vreemde resultaat…

Nu kan men dat nog gewoon afdoen als slordig zetwerk, de grote kaart wat verderop is dat niet.  Daar worden netjes wereldwijd de ‘volkeren zonder staat’ opgesomd en met nummers op een wereldkaart en nationale vlaggen aangeduid.  In Europa vinden we zo de Catalanen, de Basken, de Bretoenen etc. terug.  Maar wie opvallend weggelaten is zijn… de Vlamingen.  Vlaanderen en de Vlaamse leeuw zijn hier nergens te zien.

Er is maar één logische conclusie mogelijk.  Voor de N-VA zijn de Vlamingen geen volk zonder staat.  Bijgevolg is ook een Vlaamse onafhankelijke staat niet nodig.  Dit sluit overigens perfect aan bij wat kopstukken van de N-VA al herhaaldelijk publiek verklaard hebben: de Vlaamse onafhankelijkheid is niet het doel van de politieke actie van de N-VA, ook al staat dat wél zo in de statuten.

2 comments

  1. De Boeren van Zuid-Afrika zijn ze natuurlijk ook ‘vergeten’. En ondanks dat Wales, Schotland en zelfs Cornwall er wel in opgenomen zijn is Engeland nergens te bespeuren, hoe valt dat te verklaren? Of gaan ze ervanuit dat Engeland en de Noord-Ieren één volk zijn die dan samen het VK blijven vormen.

  2. De stad (Antwerpen) is niet van iedereen, maar in Brussel is dit dan weer wel… Ze zijn voor Vlaamse onafhankelijkheid, maar durven het niet hardop zeggen omdat er in Vlaanderen geen meerderheid voor is. De N-VA wil de belastingregering Di Rupo met alle middelen bekampen, maar anderzijds wil Muyters wel de autotaks verhogen en is de inschrijvingstaks op voertuigen is al verhoogd. Ze zijn tegen het cordon sanitair, maar een samenwerken met het Vlaams Belang zit er niet in uit schrik om door de traditionele partijen geïsoleerd te worden. Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan en dan komt die partij van De Wever hier (voorlopig) telkens nog mee weg…

Comments are closed.