Israël en de antifascisten

Beelden zeggen meer dan woorden. Waren de antifascisten niet tegen regimes die tienduizenden mensen beroofden van hun woonst en leven? Al ligt deze afbeelding wel in de lijn van de vele antifascisten die dwepen met extremisten als Mao en Trotski.

2 comments

  1. Waarom werd mijn reaktie dd.18.09.2012 om 18h05 volledig uitgeveegd..!!!

    NVDR Proberen niet in elke reactie vrijwel dezelfde inhoud te geven, dat wordt eentonig.

  2. De achterkleinzoon van Lev Davidovitsj Bronstein (Trotski) is kolonist en actief binnen Kahane Chai, een afspliting van de verboden Kach.
    Veel neo-cons in de VS zijn oud-Trotskisten.
    Met hun kibbouts (een variant van de kolchosen en sovchosen) waren de joden een voorbeeld voor veel communisten.
    De solidariteit van antifa met Israël is niet zo verbazingwekkend.

Comments are closed.