De Revolutieroute en kritiek

Op de VRT loopt binnenkort het programma “De Revolutieroute” met “sterreporter” Rudi Vranckx als uithangbord. Indien u wenst, kan u al het commentaar van hemzelf en zijn team volgen op Facebook via deze pagina. Verwacht echter geen objectieve weergave van de feiten, eerder het geweeklaag van Vranckx en co.

Over het conflict in Syrië valt veel te zeggen. Het enige waar zowat iedereen mee akkoord gaat, is het feit dat het daar hard tegen hard gaat. Het Vrije Syrische Leger bestaat maar in de mate dat lokale milities zich zo wensen te noemen. Ook zijn er veel buitenlandse jihadi’s, vaak betaald, opgeleid en overgebracht door Amerikaanse of Britse middelen, actief. Regelmatig vecht het Vrije Syrische Leger met deze buitenlandse jihadi’s vaak een halve veldslag uit en tussendoor durven ze ook onderling elkaar naar het leven te staan. Daartegenover staat een regime dat ook geen schroom heeft met het gebruik van geweld en marteling. De Moekhabarat, de Syrische geheime dienst, heeft reeds decennia de terechte reputatie van het meedogenloos aanpakken van oppositie.

Maar in tegenstelling tot het Vrije Syrische Leger heeft het Ba’ath-regime van Assad wel veel meer ruimte gegeven aan de minderheden dan wat het Vrije Syrische Leger zou doen. Christenen, Alawieten, Koerden,… worden onder het grotendeels seculiere Ba’ath regime de vrijheid van geloof gegund. Iets wat men kan vergeten in landen als Bahrein, Saudie-Arabië, het huidige Libië en het huidige Egypte. In de mate dat wij kunnen kiezen, is het Ba’ath-regime nog het minste van de twee kwaden. Wij krijgen echter via de media steeds consequent de feiten zoals het Vrije Syrische Leger ze brengt. Massamoord in een stad? Schuld van het Ba’ath-regime. Duiken er steeds meer bewijzen op dat de massamoord is gepleegd door rebellen van het Vrije Syrische Leger, dan dient er gezwegen te worden. Het is dan ook interessanter om het conflict te volgen via de Mediawerkgroep Syrië in plaats via het selectieve kanaal van de VRT.

Ook interessant is het feit dat op het Facebook-kanaal van de Mediawerkgroep Syrië vaak nogal felle debatten plaatsvinden tussen voor- en tegenstanders van het Ba’ath-regime in Syrië. Dit in tegenstelling tot De Revolutieroute waar iedereen het akkoord lijkt te zijn met de visie van Vranckx. Niet moeilijk aangezien meerdere kritische mensen die hun ongenoegen over de gekleurde berichtgeving hebben geuit reeds geblokkeerd zijn en geen commentaar meer kunnen geven op wat daar verschijnt. Wij blokkeren ook de ergste spamtrollen, maar bij De Revolutieroute wordt systematisch elk onderbouwd kritisch commentaar verwijderd.

En dan zwijgen we nog over de compleet wereldvreemde visie van Vranckx. Hij juicht het vallen van de regimes toe, maar is tegelijkertijd blijkbaar volledig verrast wanneer islamisten de best georganiseerde politieke kracht zijn. Maar blijkbaar is het beter om een ondemocratisch en moslimfundamentalistisch regime te installeren dan een autoritair en nationalistisch regime te installeren.

One comment

  1. Ze zijn bezig de wereld een Islam geloof de mensen in de keel te duwen ,en niemand die er wat aan doet ze passen zich in geen land aan maar onze wetten worden wel naar hun wil toegepast

Comments are closed.