N-VA en Vlaams Belang brengen bijna gelijktijdig boek uit over immigratie

Vandaag stellen Theo Francken en Sarah Smeyers een boek voor over het federale migratiebeleid. De N-VA-Kamerleden gaven het de naam ‘België, land zonder grens’ mee. De thema’s die het duo behandelden zijn: asiel- en opvangcrisis, gezinshereniging, regularisatie, arbeids- en studiemigratie, terugkeer en nationaliteit. Morgenavond stelt Uitgeverij Egmont het boek ‘Immigratie-invasie: de nieuwe kolonisatie’ van Filip Dewinter voor. Beide boeken kaderen in de verkiezingscampagnes van respectievelijk de N-VA en het Vlaams Belang.

Lees ook: N-VA weigert debat in Terzake met Vlaams Belang over net uitgebrachte immigratieboeken

Het boekje van Francken en Smeyers telt 120 pagina’s. Thema’s zoals het integratiebeleid, de islamisering, de problematiek van de dubbele nationaliteit komen niet aan bod, zo merkt gva.be op. “De indruk bestaat dat asiel en regularisatie de grootste migratiekanalen zijn. Onterecht. Ze krijgen wel de meeste aandacht in de media. Maar wie een echte ommekeer wil realiseren, gaat voor de hervorming van het belangrijkste kanaal: de gezinshereniging,” aldus het boekje ‘België, land zonder grens’.

De boekvoorstelling van de N-VA vindt plaats in het Vlaams Parlement. Dewinter trekt morgen met zijn boek naar de Kinepolis in Antwerpen. De reden hiervoor is dat bij het boek ook een film hoort, die een visueel beeld tracht te schetsen van wat er in het pocketboek beschreven staat. De film duurt een dertigtal minuten en het boek een 194 pagina’s. In het boek van het Vlaams Belang wordt gefocust op de problemen die de immigratie met zich meebrengen. Hier en daar worden ook oplossingen aangereikt. De partij focust niet enkel op de islamisering (die in het boek slechts een heel kleine fractie beslaat), maar ook op de instroom van Afrikanen, Noord-Afrikanen en inwoners van de nieuwe EU-landen, waarbinnen de Roma’s de grootste groep vormen.

Wie het (toch wel) politiek correcte immigratieboek van de N-VA wil aanschaffen en lezen kan zijn weg vinden door hier te klikken: www.landzondergrens.be. Het erg nuchtere boek van de immigratiepartij bij uitstek, het Vlaams Belang, is vanaf morgen verkrijgbaar via de webstek van Uitgeverij Egmont, www.uitgeverijegmont.be. Ook de DVD zal via diezelfde weg te koop aangeboden worden. Wie morgenavond de film- en boekvoorstelling van ‘Immigratie-invasie: de nieuwe kolonisatie’ wil bijwonen heeft pech, want de cinemazaal was op een mum van tijd volzet.

6 comments

 1. @Van Zeebroeck . Deze analyse moet door liefst zoveel mogelijk mensen gelezen en herlezen worden!

  1. Mr SCHILLEWAERT
   Spijtig dat de laatste paragraaf van mijn analyse werd weggeknipt, want daarin stond het voornaamste inzake onze toekomst en de enige mogelijke oplossing.Maak U echter geen illusies, wij zitten hier immers opgescheept met een klootjesvolk. Als men hun voor de keuze stelt :”zien wat er te zien is, en er de passende besluiten uittrekken of opgehangen worden”, dan spurt het overgrote deel in volle vaart het schavot op….!!!! Hier zitten we dus niet meer in het domein van de politiek maar dat van de psychopathologie alwaar de psychiater aktief is, maar deze laatste staat er ook voor een hopeloze taak.
   VAN ZEEBROECK

 2. Het boek dat het vlaams belang voorstelt invatie immigratie strookt met de werklijkheid. Het geeft een beeld dat 80 percent van de bevolking stilletjes denken maar niet durft te zeggen.Het orgineel is altijd beter dan de kopie!

 3. Als het inhoudelijk over Vlaamse onafhankelijkheid of migratie gaat, dan is het Vlaams Belang nog steeds de enige partij die voluit kan gaan en niet gebonden is aan de opgelegde politieke correctheid. De N-VA moet steeds schipperen tussen het alternatief en de politiek correctheid, waardoor de partij binnen afzienbare tijd wel tussen twee stoelen valt!

 4. De immigratie dient steeds gezien te worden in het kader van de nieuwe wereldorde en de erbij horende verborgen agenda’s die in volle uitvoering zijn, onder impuls van de linkse en logemafia’s, met daarachter de “illuminati banksters van the city en wallstreet”. Deze immigratie is er op gericht onze maatschaappij en beschaving in Europa te vernietigen, en viseert in eerste instantie de middenklasse die moet uitgeschakeld worden. Het importeren van vreemdelingen als wapen tegen de autochtonen is immers zo oud als de straat. Het komt er op neer dat de bevolking moet vervangen worden door een soort dat beter geschikt is voor de toekomstige sovjetachtige logedictatuur.(zie boek Renaud Camus : Le grand remplacement.).Deze linkse en logemafia’s worden echter op een “demokratische manier” verkozen , door een daartoe in het leven geroepen en in stand gehouden stemmenreservoir, dat in feite een gigantische profitariaat is, en leeft op de kosten van de werkende en of belasting betalende middenklasse. Zolang er geld is zal er gestemd worden voor de linkse en logemafia’s.(zie interview Udo Ulfkotte dd.19/05/2012 op de website van Kopp on Line). Het voormelde is in het kort de volledige analyse van de immigratieproblematiek. Het verzet tegen deze verrottingsstrategie is dan ook een volledig rechtmatig verzet van een autochtone bevolking tegen zijn onderdrukkers en verraders, en heeft totaal niets te zien met racisme. Zoniet zou elke verzets- en bevrijdingsbeweging, bv in de derde wereld, van racistische aard zijn.!! De houding van het VLAAMS BELANG is duidelijk , maar inzake de NVA stellen er zich vragen. Is het de bedoeling het probleem aan te pakken of enkel stemmen te ronselen, via allerlei kampagnes onder het motto : “hou me tegen of ik doe een ongeluk….”, waarna men na de verkiezingen, de bladzijde omdraait….het presenteren in de media van de .perceptie van het probleem is dan immers belangrijker dan wat men werkelijk eraan doet. Het is dus niet 5 over 12, maar tien na… de toestand is dramatisch.
  (KNIPKNIP)

Comments are closed.