Gordel: acties van VB, N-VA, Voorpost, TAK; VRT-leugens: ‘TAK strooit punaises’

De Vlaamse rand rond Brussel is vandaag dé plaats van afspraak voor Vlaamsnationalisten.  Omdat de anti-Vlaamse racist Rolin, burgemeester van Rode, het politiek niet-relevante sportfeest van BLOSO verbood kreeg die Gordel plots toch nog een politieke betekenis.  En dus zijn de Vlaamsnationalisten terecht op post.  Het Vlaams Belang ging ontbijten in Rode;  N-VA ging er fietsen;  Voorpost betoogde met 80 man en TAK confronteerde de tsjeven met hun verraad.  Vlaanderen laat de rand niet los!  Intussen loog de VRT zonder verpinken dat het TAK is dat punaises op het parcours strooit.  Het rood-groene journaille in dit land is echt voor niets beschaamd…

In zekere zin heeft de Gordel een soort IJzerbedevaart-parcours afgelegd.  Ontstaan als een relevante politieke Vlaamse boodschap gericht tegen het Franstalige imperialisme in de Vlaamse Rand rond Brussel werd het evenement door opeenvolgende organisatoren steeds verder weggestuurd van de politiek en steeds meer richting inhoudsloos amusement.  Op die manier verloor het gebeuren zijn zin;  Wie denkt dat hij de Franstalige inwijking in de zes kan indammen door te fietsen of een gordellied te kwelen zal bij de verkiezingen volgende maand opnieuw vaststellen dat dat een grote vergissing is.  Een vrijheidsstrijd wordt gevoerd door militanten, niet door recreanten.

Voorpost op Gordel in Rode

Vandaag lagen de kaarten uitzonderlijk nog eens anders omdat de anti-Vlaamse burgemeester van Rode, Rolin, de Gordel verbood.  Een hele reeks Vlaamsnationalisten gingen dus terecht duidelijk maken dat Rode Vlaams is en blijft.  Het Vlaams Belang ging er vanmorgen vroeg al ontbijten, in de lijn van de traditionele Gordel-ontbijten.  Voorpost verzamelde in Alsemberg, waar ze toevallig de start zagen van een groep NVA-fietsers, die naar Rode trok.  De Voorposters gingen te voet;  80 man sterk, met wapperende leeuwen en strijdliederen zingend, ging het geslaagd en zonder incidenten naar Rode.  TAK tenslotte besloot de hypocriete tsjeef Eric Van Rompuy een bezoek te brengen en legde zijn fiets tijdelijk vast met een fietsslot.

Dat de Vlaamsnationalisten nadrukkelijk opnieuw op het Gordel-toneel verschijnen bevalt het rood-groene journaille dat de VRT bevolkt uiteraard niet.  Rechten van volkeren moeten verdedigd worden in Afrika, Amerika en Australië op voorwaarde dat ze niet blank zijn: in Vlaanderen zijn rechten van volkeren belachelijk en verdacht.  En dus orakelde een linkse trut vanmorgen al op de VRT-radio over ‘Vlaamse fundamentalisten’ die naar Rode zouden trekken.  Maar dat was maar een voorspel: in het TV-nieuws van 13 uur toonde de VRT beelden van gestrooide punaises, met daarbij volgende brutale leugen: ‘ Punaises en spijkers op de weg werden een traditie op de Gordel.  Radikale Franstaligen en Vlamingen zoals het Taalactiekomitee probeerden zo de Gordel te saboteren.’  Ja, u hoort het goed: volgens de VRT zou het dus TAK zijn dat punaises strooit om Vlamingen te laten lek rijden!  Totale onzin natuurlijk, maar zo moet dé linkse leugen in Vlaanderen bij uitstek gesteund worden: dat er ‘aan beide kanten’ ‘extremisten’ zijn die voor elkaar niet moeten onderdoen.  In werkelijkheid verdedigen de Franstaligen al 100 jaar imperialisme en voorrechten, terwijl de Vlaamsnationalisten alleen verdedigen en vragen wat rechtens de Vlamingen toekomt…. Links wil of kan dat niet begrijpen en wordt zo een vijand van zijn eigen volk.  VRT, ontplof!

3 comments

  1. De N-VA’ers zijn in deze broekschijters! Nu met veel vertoon zich laten zien, wanneer ze zelf in de Vlaamse regering zitten waar ze nochtans het verschil zouden kunnen/moeten maken. Niks dus! Ach ze doen maar… Nog eventjes wachten en de N-VA-zeepbel spat wel uit mekaar!

  2. Beetje laat dat de watjes van nvu in aktie komen, in het Vlaams parlement, of is’t de parochieraad, zou consequent zijn misschien meer zoden aan de dijk zetten, maar daar zijn er natuurlijk vetbetaalde postjes te verdedigen hé. Dat is tenslotte wat écht telt.

  3. De rood-groene vrt blijft volharden in de boosheid.Eens te meer worden de Vlamingen (TAK) ervan beschuldigd duimspijkers te hebben gestrooid om dan de eigen Vlaamse deelnemers te laten lek rijden.Die is journalistiek op zijn kop en strookt niet met de waarheid.Men vraagt zich steeds meer af wat de vrt toch altijd bezielt om tegen de Vlamingen,te zijn,Vlamingen die belastingen betalen om de vrt bestaansrecht te geven..

Comments are closed.