De illusie van de Amerikaanse verkiezingen

Op 6 november 2012 vinden in de Verenigde Staten presidentsverkiezingen plaats. Vorige keer hebben we mogen merken hoe linkse politici in Europa zich in massa achter Obama schaarden, zonder ook maar goed te weten waar hij voor stond. Zwart zijn (of toch half) was genoeg. En waarschijnlijk gaan we nu ook weer in de pers mogen horen hoe Obama eigenlijk op z’n minst het minste van twee kwaden is en nog altijd veel minder erg dan die “rechtse” Romney. Hier alvast vijf vergelijkingen.

  1. Offshore drilling. De Republikeinen zijn hier dan wel het duidelijkste in (Drill baby drill), maar de Democraten hebben ook enkel maar voor de camera’s hun protest uitgedrukt. In zijn laatste State of the Union pleitte Obama dan ook voor een uitbreiding van de offshore drilling.
  2. Martelen/doden. Bush kreeg veel kritiek omdat hij buitenlandse gevangenen martelde in de strijd tegen Al-Qaida en hen opsloot in CIA-gevangenissen en Guantanamo. Obama heeft de gevangenis in Guantanamo onlangs voor 40 miljoen dollar laten renoveren. Waterboarding was geen pretje onder Bush, maar nog altijd te verkiezen boven drones die heler gezinnen opblazen met hun raketten.
  3. Klimaatverandering. Republikeinen negeerden de Kyoto-afspraken, Democraten houden er geen rekening mee. Net zoals Bush heeft Obama zijn best gedaan om de internationale afspreken te ontwijken of ronduit te overschrijden.
  4. Pax Americana. Amerika moet volgens beide partijen een grote militaire aanwezigheid behouden in de ganse wereld. Dit om regimes ten val te kunnen brengen via militaire acties of via acties van de geheime diensten. De duizenden dode Libiërs en Syriërs kunnen getuigen.
  5. Print, baby, print! De Federal Reserve heeft één doel: geld drukken. Inflatie is een bijzaak, de belangen van de machtigen zijn immers nauw verweven met die van de staat.

Of om het even in donaties te bekijken:

Zolang een persoon als Ron Paul en zijn aanhangers geen breed forum krijgen en echte inspraak zal er dan ook niets veranderen. Op 6 november krijgt men niet de keuze uit de kandidaten van twee partijen. Men zal de keuze krijgen uit de linkervleugel, Democraten, of de rechtervleugel, Republikeinen, van dezelfde Amerikaanse machtspartij. In plaats van zich blind te staren op de ontwikkelingen in het grootste Derde Wereldland dat de VSA in snel tempo aan het worden is, zouden Europeanen zich beter richten om zelf aan een beter Europa te bouwen. Uit Washington zal het niet komen.

One comment

  1. Het is de keuze tussen de pest of de cholera : OBAMA-democraten of ROMNEY-republikeinen. Beiden zijn volledig onder kontrole van de zionistische lobby’s en de illuminati banksters mafia’s van Wall Street. Beiden voeren oorlog tegen de amerikanen en meer bepaald tegen de autochtone blanke middenklasse. Beiden willen deze middenklasse ontwapenen. Beiden organiseren “false flag” operaties. Beiden hebben de USA gedegradeerd tot een aanhangsel van Israël, en tot de hoofdsponsor ervan. Beiden voeren wetgevingen in, die de USA doen afgleiden in de richting van een sovjetsysteem. Beiden kontroleren de media, die zoals hier liegen en bedriegen. Beiden zijn ingeschakeld door de occulte machten achter de nieuwe wereld orde, en voeren overal ter wereld oorlog, op open of verdoken manier. Beiden willen internet aan banden leggen, en vooral de alternatieve nieuwsbronnen, die schrijven wat we niet mogen weten.
    Beiden zijn de organisatoren van de financiële crisis, en de plundering van hun eigen bevolking, maar ook van de europese, via de europese unie, het IMF en de ECB. ..enz……..

Comments are closed.