“Laat hen u niet bang maken! Laat ons u bang maken!”

In Nederland is momenteel de pro-EU campagne van MKB-Nederland, VNO-LCW en LTO gaande. Om Europa te verdedigen, willen zij de “feiten” brengen. De toon van het filmpje is echter zodanig “Laat u niet bang maken door hen en besef dat zonder Europa de instorting volgt!”  Het antwoord van René Van Leeuwen is zodanig goed dat we hier de link geven, uiteraard samen met het beruchte filmpje. Niet dat wij eurofielen zijn zoals hem, maar zijn kritiek op de huidige EU is wel terecht.

“Kort gezegd: wie zijn al deze anti-democratische volidioten die, zonder legitieme democratische basis, Europa verder de crisis in duwen zonder enige interesse in de burger die, zoals volgens goed gebruik, de rekening mag betalen wanneer de dromen van de pro-EU politici nachtmerries blijken te zijn?”

Volledig artikel van René Van Leeuwen hier te vinden.

3 comments

  1. Deze europese unie is een van de zovele middelen die worden aangewend door de occulte
    machten achter de nieuwe wereldorde om onze westerse beschaving te vernietigen. In eerste instantie komt het er op aan de noordelijke landen waaronder Vlaanderen te plunderen, waarbij belgië model staat, voor deze EUSSR. We evolueren volop naar een sovjet systeem en de er bijhorende intellectuele terreur, waarbij alles kan, uitgezonderd de waarheid zeggen en schrijven. Zolang de verzorgingsstaat en het erbij horende stemmenreservoir, zal kunnen onderhouden worden, zal er niets veranderen bij de bevolking.(=zie interview met Udo Ulfkotte op de website van Kopp on Line dd. 19/05/2012). Als er geen geld meer zal zijn, zal het echter te laat zijn.In feite zegt men tegen het stemmenreservoir, stem voor ons, zoniet is het gedaan met het mooie leven.(=het brood en spelen cfr de tijd van het oude rome).

  2. Het Europees Potverteerders Circus kan de Pot op ! Wilders heeft gelijk !

  3. Telke malen probeert men de bevolking met een angstgevoel op te zadelen wanneer de bevolking neigt zich wel eens tegen meer Europa te kanten. Waarom doet men dat dan ook eens niet wanneer het over migratie gaat? Dezelfde Eurofielen zijn dikwijls de grootste pleitbezorgers van de multiculturele gedachte. Hieruit kan men alleen maar afleiden dat men wederom bang is van de kiezer die het verhaal van meer Europa niet blind blijft slikken. Wanneer in Vlaanderen het echte debat over Europa?

Comments are closed.