Met zijn allen naar Rode! De Vlaamse Beweging laat de Vlaamse Rand niet los!

De Franstalige christen(?)-democratische(?) burgemeester van Sint-Genesius-Rode, Myriam Rolin, blijft de gemoederen verhitten met haar beslissing om de Gordel niet toe te laten op het grondgebied van haar gemeente.  In de Standaard verschenen de laatste dagen brieven van Vlaamse Rodenaars aan ‘hun’ burgemeester. De inhoud liegt er niet om. De teneur is dat Myriam Rolin het Vlaamse verenigingsleven stelselmatig ondermijnt. Steve Demunter, reeds 41 jaar inwoner van Rode en vader van vier kinderen, verwoordt het als volgt:

‘Van een bloeiende, sportieve en sociale gemeente in de jaren tachtig heeft u Sint-Genesius-Rode laten evolueren tot een slaapgemeente. Alles wat toen voor mij vanzelfsprekend was, hebt u ons gaandeweg afgenomen. U hebt de jaarmarkt geboycot, ons het ‘cultureel centrum’ afgenomen, daar waar ik als puber nog kon uitgaan en plezier maken of naar de film gaan. Nu is het een van uitzicht communistisch gebouw waar amper iets te beleven is.

Het jeugdhuis hebt u ook weggepest, en ons zwembad hebt u nu ook al laten verloederen en vervallen. (…) De leegloop van ons dorp mag u ook op uw conto schrijven. De kerstmarkt werd verboden, de wekelijkse woensdagmarkt sterft uit. Vorig jaar hebt u ons ook de kermis afgenomen.

Culturele en sportieve verenigingen hebben nooit op uw steun kunnen rekenen. De kinderen mogen van uw part zelfs niet leren fietsen en al zeker niet zwemmen. Nu neemt u ons ook de Gordel af, misschien wel ons laatste greintje Vlaanderen in  onze gemeente. Eén dag Vlaamsgezindheid, zelfs dat gunt u ons niet. Wat rest er ons, als (Vlaamse) Rodenaar nog? Uw loon betalen? Uw pesterijen ondergaan en toekijken hoe we respectloos behandeld worden?”

Volgens een andere inwoner, Katty Mostaert, wordt het feest van de Franstalige Gemeenschap daarentegen wel gestimuleerd, met ‘Rhode en Fête’.

Dit is dus de toestand in een Vlaams-Brabantse gemeente anno 2012: de Franstaligen doen er alles aan om Sint-Genesius-Rode etnisch te zuiveren van Vlamingen. Dit past in hun plan om Brussel te verbinden aan Wallonië. Bij een gebeurlijk uiteenvallen van België zou Wallonië dan aanspraak kunnen maken op Brussel. Met de oprichting van een ‘Brusselse Metropolitane Gemeenschap’ (BMR) wil Franstalig België overigens veel meer dan enkel maar Brussel binnen halen. Met deze BMR zoeken de Franstaligen hun invloed uit te breiden over de Westrand (Dilbeek, Pajottenland) en tot aan de poorten van Mechelen en Leuven. De inwoners van Vlaams-Brabant wezen gewaarschuwd!

Daarom een dringende oproep aan alle lezers van deze webstek: kom zoveel mogelijk naar Sint-Genesius-Rode om te protesteren tegen deze gang van zaken! Rode is een Vlaamse gemeente en mag niet geannexeerd worden door de Franstaligen! We verwachten iedereen op volgende activiteiten:

Komende zondag wil Voorpost opstappen naar het centrum van Rode. Samenkomst om 9u15 aan de Lambiekparking, Gemeenveldstraat 1 te Alsemberg (Beersel). Er wordt ook afgesproken om 8u in respectievelijk Antwerpen (Berchem-Kerk) en Gent (Dampoortstation). Info: www.voorpost.org.

Vroege vogels kunnen diezelfde dag deelnemen aan het alternatief ontbijt van het Vlaams Belang. Deze activiteit gaat door om 8u aan het gemeentehuis van Rode. Let op: om alles in goede banen te leiden gelieve zich in te schrijven via secretariaat.lennik@vlaamsbelang.org of via 02/582.91.75. Deelname in onkosten: 2 euro. Er wordt opgeroepen om daarna mee te Gordelen, maar de liefhebbers kunnen zich natuurlijk ook aansluiten bij Voorpost (zie boven).

Tot slot ook nog een warme oproep om deel te nemen aan de jaarlijkse ‘Dwarsdoor’-betoging, ingericht door TAK en de VVB en die dit jaar doorgaat op zondag 30 september, eveneens te Rode. Bijeenkomst om 11u op de parking Vastiau-Godeau, Steenweg op Halle 1, Alsemberg. Voor deze betoging worden bussen ingelegd. Meer info: www.dwarsdoor.be.

Om het met de woorden van wijlen Wim Maes te zeggen: ‘Komaan mannekes, ‘t is tijd!’ Tijd voor één groot Vlaams front! Tijd voor een groot Vlaams offensief!

Men zegge het voort!

One comment

  1. Ahh Sint-Genesius…hoe bestaat het… Als Ollander daar als kind/jongere jaren gewoond. Veel toffe Vlamingen, het was tenslotte een Vlaams dorp. De walen daar waren toentertijd al arrogant, onaangenaam en onaangepast want ze spraken NOOIT Nederlands/Vlaams. En behandelden de Vlaamstalige als een tweederangs burger. Hoe bestaat het dat een waalse trut daar zo de boel kan verzieken. Helaas kon ik niet bij het protest zijn. Maar mijn steun heeft men!

Comments are closed.