Manipulatie op IJzerbedevaart

Niet dat we veel woorden gaan vuilmaken aan het linkse Spirit-feestje met 400 man in Diksmuide dat de laatse IJzerbedevaart moest voorstellen, maar het is toch nuttig even stil te staan bij de belgicistische leugens die daar weer verkondigd zijn rond de Gebroeders Van Raemdonck en de Waalse soldaat die samen met hen sneuvelde. Er bereikte ons een interessante reactie daarover van Francis Van Den Eynde uit Gent met als titel: ‘Wie manipuleert in Diksmuide?’ 

‘Wie liegt ? Wie manipuleert?

Zondag  26  augustus : een gans hoofdstuk van de ochtenduitzending van Radio 1 is gewijd aan de laatste Ijzerbedevaart. De algemene teneur van wat aan bod komt is uiteraard  zo politiek correct mogelijk. Er wordt dus uitgebreid ingegaan op het feit dat het voor de eerste keer  zou zijn, dat ook hulde zal gebracht worden aan de Waalse korporaal  Aimé Fiévez , die samen met de gebroeders  Van Raemdonck sneuvelde .  Hierbij wordt beklemtoond dat  de Vlaams nationalisten dit laatste ,omwille van zijn afkomst ,altijd doodgezwegen hebben. Zij worden er dus van beschuldigd de geschiedenis te hebben gemanipuleerd. Een en ander werd  met zoveel woorden tijdens dezelfde uitzending bevestigd door Bruno De Wever, professor geschiedenis aan de Gentse universiteit ,die met wetenschappelijk gezag spreekt,  hij zou immers een specialist zijn in de geschiedenis van het radicale Vlaams nationalisme.

Het spijt me voor de wetenschappelijke reputatie van de professor maar hij kletst uit zijn nek. Niet alleen wordt  Fiévez  op het monument van de gebroeders Van Raemdonck vermeld ( en dat staat er bepaald niet pas) ,maar  ik herinner me bovendien ook zeer goed dat hem een bijzondere hulde te beurt viel tijdens een bedevaart van de jaren 70 waarop trouwens familieleden van hem als eregasten aanwezig waren.  Toen waren de Ijzerbedevaarten nochtans nog echt radicaal Vlaams!’

Inderdaad, dat er nooit sprake is geweest van enig ‘verzwijgen’ van de dood van Fiévez bewijst wel de plakkaat in het gebroeders Van Raemdonck-monument te Steenstrate, waar zijn naam steeds in alle openheid en correct vermeld is.  We kunnen er ook nog aan toevoegen, dat toen de gebroeders Van Raemdonck als helden begraven werden in de crypte van de eerste Ijzertoren die later door de Belgische staat zou opgeblazen worden, de Vlamingen er hoegenaamd geen probleem mee hadden dat hun gebeente door het oorlogsgeweld vermengd was geraakt met de resten van een Waal.  De Waal werd evenzeer correct en terecht met alle respect bijgezet in de crypte.

Hoe graag Lionel Vandenberghe, Paul De Belder, Jan Peumans en hun linkse vriendjes het dus ook zouden hebben, er is geen enkele Vlaamsnationalist die niet weet en erkent dat het lot van de Vlaamse soldaten even beklagenswaardig was als dat van Waalse, Franse, Britse en Duitse soldaten.  Maar de IJzerbedevaarttraditie en daarna de IJzerwake ontstonden uit het feit dat die Vlaamse soldaten ook slecht behandeld werden door hun eigen Franstalige belgische gezag, en daardoor resoluut kozen voor Vlaanderen en tegen België.  Die politieke keuze is ook de onze.  Wie dat Vlaamsnationale aspect van de IJzerbedevaartraditie wegmoffelt in ruil voor Belgisch-Vlaamse subsidies of het geld van het slagveldtoerisme zou van schaamte beter in de modder van de IJzer zakken.  

6 comments

 1. … ik wacht en wacht op een rechtzetting van die gezaghebbende media (VRT) die toch op zijn minst een poging zouden moeten doen “objectiviteit” na te streven. Hoeveel mensen worden er niet steevast misleidt… en anderen in een kwaad daglicht gesteld…

 2. Prof de Wever dit is nu echt weer een staaltje van selectief onthouden…..

 3. Er is duidelijk weer eens gewerkt onder het motto: “Je kan een mens alles wijsmaken, zolang je maar vertelt dat een wetenschapper (professor) het gezegd heeft”. Hoe jammer toch dat die professor de Wever een selectief geheugen blijkt te hebben en enkel dat stuk uit zijn studies heeft onthouden wat hij graag wilde onthouden. Of hoe blijft men geliefd in het linkse, politiek correcte bastion…
  Belgicisten ten voeten uit! Willen niets liever dan de continuïteit in de geschiedenis: ook nu nog blijven deze franscilions op alle mogelijke – ook op slinkse – wijze trachten Vlaanderen in te palmen, dit was al in Napoliontische tijden zo en duurt nog steeds voort.

 4. Wat had men nu verwacht van de door de linkse en logemafia’s gekontroleerde media die al jaren oorlog voeren tegen alles wat vlaams en rechts is??. Dat ze uiteindelijk de waarheid zouden spreken..!!! Dit geeft dan wel blijk van een verregaande naïviteit. Men moet zich hier dan niet verdedigen, maar de vijand aanvallen met dezelfde wapens, zonder de minste scrupules, en een taal spreken die ze verstaan. Het dient tot niets te staan kwijlen als een hond om eens gestreeld te worden. Men wordt beter gevreesd, zelfs gehaat, dan geliefd. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er zijn die zich storen aan de belgische vlag die gebruikt werd als voetmat. Als het IJzerdrama, met duizenden vlaamse doden, zich heeft voorgedaan is dat omdat Vlaanderen hierin werd meegesleurd door de belgische bezetter. Het trieste lot van de vlaamse soldaten in het belgische leger, een veredelde burgerwacht, werd veroorzaakt door een franstalige en loge- officierenkaste die vlaamshatend was tot en met, en een generale staf wiens onbekwaamheid enkel werd overtroffen door de arrogantie.(zie boek van Paul Beliën – A THRONE IN BRUSSELS.)
  Er was in feite niets nieuws onder de zon, een goede eeuw ervoor gebeurde hetzelfde met de duizenden vlamingen die tijdens de franse bezetting onder de wapens werden geroepen, en in gans europa werden ingezet, en er hun leven lieten.
  Inzake Bruno DE WEVER, vlaams vreemd en vijandig, beklaag ik de studenten die van dit individu les krijgen, of duidelijk gezegd “geïndoctrineerd” worden.Enkele jaren geleden woonde ik een voordracht van hem bij, in de Nottebohm zaal van de H.Conscience bibl. te Antwerpen. Het ging over de Protocollen van de wijzen van Sion. Ik hoorde geen deskundige bezig maar een”politiek volkscommissaris” of een “krijsende aanklager op een stalinistisch showproces”.Hij had het over alles, en sleurde er zoveel mogelijk vlamingen bij om deze te kunnen bekladden. Over de inhoud zweeg hij echter, en over de uitvoering ervan en de vergelijking met de huidige toestand in het kader van de nieuwe wereld orde, was er een volledige “black-out”. Hij nam dus iedereen voor nuttige idioten, er zullen er wel wat geweest zijn, maar toch niet allemaal. Dit individu heeft dan ook een verborgen agenda en dient vreemde heersers. Ik stel mij dan ook vragen over zijn broer Bartje,(=Bart min 30 à 40 kilo)…

 5. Weer eens is aangetoond dat niet de Vlaamse bewegers haatdragend zijn. Zij willen gewoon af van de Belgische onrechtvaardigheid, zoals de fronters. De francofonie, steeds geholpen door een francofiele Vlaamse bovenlaag, heeft altijd geaasd op Vlaanderen. Niet alleen Napoleon, Lodewijk XIV, Filips de Schone (van Frankrijk), maar zelfs de (brave?) Boergondiërs. Filips de Stoute was immers de broer van de Franse koning Karel V (van Frankrijk). Zeer goede maatjes trouwens. Wie de huidige politiek volgt, weet dat de francofonie nog steeds dezelfde strategie toepast. Zou Bruno De Wever dat niet weten, of willen weten?

 6. Weer werd aangetoond dat niet de Vlaamse bewegers haatdragend zijn. Wij willen af van de Belgische onrechtvaardigheid, net zoals de fronters. Een historicus, die naam waard, zou moeten weten dat de francofonie altijd al geaasd heeft op Vlaanderen. Niet alleen Napoleon; Lodewijk XIV, Filips de Schone van Frankrijk, maar zelfs de (brave?) Boergondiërs. Filips de Stoute was toch de broer van de Franse koning Karel de vijfde? Moet er nog zand zijn?

Comments are closed.