VSV zoekt 500 Vlamingen voor echte vakbondsvrijheid

De Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) wil de strijd tegen het monopolie van de belgicistische ABVV, ACV en ACLVB-clan onverminderd verderzetten.  Daarom werd op de IJzerwake voor het eerst een steunoproep gedaan, die klinkt als volgt:

Elke bewuste Vlaming weet het:  in het tegenwerken van de Vlaamse vrijheidsstrijd spelen de belgicistische vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een trieste hoofdrol. 

Daarom startte de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) een proefproces tegen hun monopolie bij de sociale verkiezingen, dat wij willen vernietigd zien door het Europees Hof voor Justitie.  Maar echte vakbondsvrijheid vragen is in België ‘tergend en roekeloos’:  op vraag van de drie kleurvakbonden veroordeelde de Arbeidsrechtbank ons tot 5000 euro boete om ons proefproces te doen ophouden…

In tegenstelling tot ACV, ABVV en ACLVB werkt de VSV niet met belastinggeld, enkel met giften.  De zaak is dus duidelijk.  Ofwel moeten wij ons proefproces stopzetten en winnen de kleurvakbonden.  Ofwel vinden wij 500 bewuste Vlamingen die elk 10 euro overmaken op de VSV-rekening IBAN BE 58860116012079, BIC SPAABE22, en dan gaat de strijd voor echte vakbondsvrijheid in Vlaanderen verder.

Elke storting wordt strikt discreet behandeld, tenzij u bij uw storting ‘steunlijst’ vermeldt; dan nemen wij uw naam op in de steunlijst op onze website www.vlaamsesolidairevakbond.org.

Mogen wij op uw steun rekenen?  Dank u!

12 comments

 1. En als men nu eens lidgeld inde? Momenteel kan je nog niet eens lid worden van VSV. Is een vakbond zonder leden, zonder dienstverlening en zonder syndicale activiteiten dan dé methode om iets te veranderen? Kun je dat wel een vakbond noemen? Maar ja, leden betekent inspraak natuurlijk, liever gewoon geld ontvangen en eigen zin doen…

  1. Eerst willen we de erkenning erdoor krijgen en dan pas kunnen we overgaan naar effectieve leden.
   Daarom doen we een oproep om te steunen en kunnen eventueel deze leden later toetreden tot VSV.
   Niets kan gebeuren achter mij om, alles wordt op regelmatige tijdstippen besproken over de gang van zaken.
   Wat mij betreft gaan we door tot aan het gaatje…

 2. Het N-SA heeft de voorbij syndicale verkiezingen enkele delegees kunnen laten verkiezen die nu in bedrijven actief zijn en binnen de vakbonden van verschillende kleur.
  Hoeveel delegees hebben jullie op lijsten gekregen en zijn nu verkozen?
  De enige methode is de entristische en die wordt door jullie verworpen.
  De methode van het VSV is een verloren zaak waar jullie alleen de eigen mensen mee slachtofferen zonder resultaat op lange termijn.
  Maar ja die kunnen de tol van jullie geklungel betalen terwijl de partij de kassa sluit.
  Zolang jullie zich maar amuseren zonder kennis van syndicale strijd is het voor jullie al goed.
  En dan maar het slachtoffer uithangen.
  Zielig noem ik dat.

  1. Dat is inderdaad ook een methode Eddy, dat gaan we niet tegenspreken. De vraag is echter hoeveel invloed uw afgevaardigden hebben binnen de drie grote vakbonden? Is het hun bedoeling om op te klimmen naar de top van die vakbonden en zo alles te veranderen?

   Ik herinner me een liedje van Katastroof, dat verbazingwekkend veel gelijkenissen toont met de realiteit. Ik twijfel niet aan de goede wil en inzet van uw afgevaardigden, maar zowel deze strategie als de strategie van de VSV lijken momenteel vechten tegen de bierkaai.

   Het verschil is dat de VSV de malafide praktijken van de traditionele vakbonden aan de kaak kan en zal blijven stellen, helaas tegen eender welke prijs. Opgeven is echter een teken van zwakte. Moest Lech Wałęsa niet hebben volgehouden, was hij ook nergens gekomen met zijn beweging.

   Juist of niet?

  2. Als gewezen aannemer kan ik wel meespreken over vakbonden. De kritiek door VSV is terecht en is reeds meermaals duidelijk met feiten gefundeerd. Het bestaan van een vakbond wordt niet in vraag gesteld. Wel de manier waarop. De opgelegde boete is niet democratisch te rechtvaardigen, evenmin als de monopolievakbonden zelf. In een democratisch regime zou er wel resultaat zijn. Dat hangt af van de kiezer. Ben je lid van zo’n vakbond, omwille van de valselijk toegekende premies b.v., mij goed. Ondertussen belet niemand je om in het kieshokje daar iets aan te doen, zodat die premies, betaald door de werkgever, aan ieder werknemer toekomen.

  3. Het zelf niet beter kunnen, maar altijd op iedereen zijn kap zitten: dat is pas zielig!

 3. Het is nu dinsdag, 14u 18min. Ik schrijf nu 10€ over via laptop.

Comments are closed.