[OPINIE] Les musulmans de la rue…

Sinds de reportage ‘Les femmes de la rue’ over de reportagemaakster die met een rokje door een bepaalde straat loopt in Brussel en waarbij ze registreerde hoe ze werd nageroepen en benaderd door mannen, is het debat blijkbaar geopend wat zulk gedrag betreft. De tendens was nochtans duidelijk: overwegend moslimmannen riepen haar na (‘hoer’ en andere minder fraaie zaken) en kleineerden de vrouw in kwestie door haar te aanzien als een noodzakelijk gebruiksvoorwerp. Wat te verwachten was, gebeurde ook: de Grote Intellectuelen der aarde repten zich om te ontkrachten dat het gedrag gekoppeld kan worden aan de religieuze geaardheid van deze mannen. Is dat zo?

In twee artikels in de Standaard (Les garçons de la rue en Les femmes de la festivalweide) moeten we lezen dat wij, blanke westerse mannen, minstens even grote perverten zijn als die moslimmannen uit de bewust reportage. Wel, ik heb geen alinea’s lang betoog nodig om deze goedkope bewering te ontkrachten. Alles heeft namelijk te maken met een bepaalde vorm van beschaving. En deze heeft zich gemanifesteerd in de eerder vernoemde artikels. Met andere woorden, de Intellectuelen in de Standaard hebben zélf het bewijs aangeleverd van hun ongelijk en van de sterkte van onze beschaving.

Want wat is er werkelijk gebeurd? Of wat gebeurt er dagelijks in onze (redelijk) beschaafde westerse maatschappij? Er wordt debat gevoerd over het gedrag van mannen die vrouwen nafluiten en naroepen op straat (of in de privésfeer, want Strauss-Kahn werd regelmatig als voorbeeld van de perverte blanke man aangehaald, stel u voor!). Dàt is één van de bewijzen dat de westerse wereld beschaafder is dan – in dit specifieke geval – de moslimwereld.

En ik verduidelijk me nu volledig voor wie het nog niet begrepen heeft: wordt een reportage getoond waarin mannen vrouwen als lustobject zien, dan reageren westerlingen daarop in aanmanende zin, ze zijn in zekere zin in shock. Dezelfde reactie krijgen we niet te horen vanuit de islamitische wereld, zélfs niet wanneer blijkt dat de mannen in de reportage waarschijnlijk allen moslims zijn. Door hun gebrek aan beschaving vinden zij deze manier van machogedrag doodnormaal en malen ze er niet om. Neen, in tegendeel, ze vinden dat wij blanke westerse mannen minstens even pervert zijn als hun moslimbroeders. De wereld op zijn kop natuurlijk.

Afsluiten doe ik met een citaat van Ferdinand Bordewijk: “Jongens blijven jongens, de oermens breekt zich baan door het dikke pantser van eeuwen beschaving.” Met dat verschil dat in een beschaafde omgeving op dat ‘oermensgedrag’ over het algemeen afkeurend gereageerd wordt en in een niet-beschaafde omgeving, in dit geval de moslimwereld, dat gedrag oogluikend wordt toegestaan. Quod erat demonstrandum.

One comment

  1. Dit alles heeft niets te zien met beschaving, maar kadert in een bewust gevoerde verrottingsstrategie. De door de linkse en loge mafia’s geïmporteerde stemmenreservoirs gedragen zich als de overwinnaars in het bezette gebied, en worden beschermd door deze mafia’s.(=zij weten het maar al te zeer). Zij zijn de stoottroepen die worden ingezet tegen de autochtone middenklasse die moet geliquideerd worden.
    Deze mafia’s worden echter verkozen door een meerderheid van de bevolking, ook in Vlaanderen.
    Het uiteindelijke besluit is eens te meer : het klootjesvolk stemt voor zijn ellende en zijn ondergang.
    Maar er is nog een rechtvaardigheid : de feministen en geobsedeerden van de multiculturele maatschappij die in de dansaertwijk in brussel gaan wonen, worden nu gebeten van hun eigen vlooien. Als men niet wil horen, dan moet men maar voelen. Ter info : zie het interview met Udo Ulfkotte dd. 19/05/2012 op de website van Kopp on Line, hij heeft het ook over belgië en brussel…!!! Zijn kommentaren over Duitsland zijn hallucinant. Hetgeen nu gebeurt is maar een flauw afkooksel van wat ons nog te wachten staat. Ik baseer mij hiervoor op mijn 36 jarige beroepsaktiviteit, in de goot, in brussel. Op een blauwe maandag zullen we wakker worden in de hel… en dan kunnen de pseudo- deskundigen en dito elites zich opnieuw een punthoofd denken : “hoe is dit nu mogelijk…” zoals indertijd de elites in het oude rome, toen de laatste legioenen wanhopig weerstand boden op de muren van rome..!!! Het is steeds hetzelfde : een vis begint te rotten aan de kop.(Karl Marx) , en nu zit de rottigheid tot in de staart.

Comments are closed.