Achtergrondinformatie bij de politie-invallen in Duitsland bij nationalisten

Eergisteren berichtten we op Rechts Actueel dat er voor de derde keer dit jaar invallen waren bij nationalisten in Nordrhein-Westfalen. 900 agenten vielen binnen in 146 woningen en kantoren verspreid over 32 steden in deze Duitse deelstaat. De officiële reden is “een verbod op drie lokale politieke actiegroepen en de meer dan 3000 rechts criminele activiteiten in 2011”. Dat deze ‘criminele’ activiteiten voor het merendeel bestonden uit het spuiten van slogans op muren, werd niet vermeld in de media. En elk geval van graffiti is in Duitsland een criminele daad. Als je deze feiten weg zou laten uit de berichtgeving, bleef er niet veel meer over. En ook de politie weet dat. Vanwaar dan deze grootse inzet? Daar zijn diverse achterliggende motieven voor.

Eén daarvan is dat de mensen die landelijk op het pluche zitten steeds meer benauwd worden van de oprukkende NPD. In twee deelstaten in Midden-Duitsland is de NPD verankerd in de deelstaat-parlementen. Daarnaast bouwen ze structuren uit op lokaal vlak voor de burgers. Voor de derde maal in tien jaar tijd wordt er uit alle macht geprobeerd deze nationalistische partij te verbieden. Aangezien daar op dit moment geen basis voor is, zoekt de Duitse staat naar dwarsverbanden tussen verboden organisaties en de NPD. Voor, tijdens en na de invallen werd en wordt, door middel van de in beslag genomen computers en telefoons, gekeken of NPD’ers contacten onderhouden met mensen van de verboden organisaties. Deze informatie kan dan worden meegenomen naar de rechtbank om aan te tonen dat de NPD steunt op verboden organisaties.

Derhalve kan dan de NPD worden bestempeld als frontpartij voor deze verboden actiegroepen. Zo werden er (alleen) in Dortmund 1000 plakkaten gevonden van de NPD. Deze ‘vondst’ werd dan ook veelvuldig in beeld gebracht. Objectief gezien een goede strategie: je bestempelt een vriendengroep als organisatie (terwijl ze dit niet zijn in de juridische zin van het woord) en daarna verbied je de naam van deze vriendengroep. De naam? Ja, want de media blijft gewag maken van het verbieden van drie organisaties, maar dat waren deze vriendengroepen dus niet. En – erg belangrijk – je blijft deze groep bestempelen als neo-nazi’s. Elke keer opnieuw. Net zolang tot de media dit ook consequent doet. Ook mensen uit onze Beweging nemen deze terminologie over… Zo brandmerk je mensen zonder dat er een veroordeling aan te pas komt!

Zoals gezegd werden in elk nieuwsfilmpje de in beslag genomen NPD posters in beeld gebracht bij de, door de media, zogenoemde ‘neo-nazigroepen’. Elke burger die zijn informatie uit de media haalt brengt nu de partij in verband met, zogenoemde, neo nazi’s. In 2009 is er iets mis gegaan met de aanmelding op de kieslijst van twee socialistische leden van de SPD. Na enkele rechtszaken moest de gehele verkiezing worden overgedaan in Dortmund. De NPD is al de hele zomer in de weer om propaganda te verspreiden voor deze verkiezingen. En zie daar: vier dagen voor de verkiezingen worden er invallen gedaan bij ‘neo-nazi’s’ in Dortmund en wordt er propagandamateriaal gevonden van de NPD! Perfecte strategie… té toevallig om niet geörchestreerd te zijn.

Verder organiseert de vriendengroep in Dortmund al acht jaren de Anti Oorlogsdemonstratie (Antikriegstag) op 1 September. Negen dagen voor de geplande demonstratie vonden de invallen plaats, waardoor de organisatie ervan ernstig word bemoeilijkt. De geluidswagen, alle telefoons met telefoonboeken, computers en propagandamteriaal is in beslag genomen. Let wel, alle spullen zijn van individuele personen. Ze krijgen deze allemaal wel weer terug… maar pas nadat de lokale verkiezingen voorbij zijn en pas na de demonstratie van 1 September en nadat de dwarsverbanden tussen mensen in kaart zijn gebracht. Bijkomend voordeel voor de (deel)staat is dat er toch ook activisten afgeschrikt worden voor verdere deelname aan acties en manifestaties van de Duitse Nationalistische Beweging.

Eén van de Duitse geviseerden was drie dagen voor de invallen bevallen van een baby. Het is niet niks als er om zes uur in de ochtend tientallen agenten je woning binnen vallen… Om deze opgesomde – en vele andere – redenen is het wenselijk dat we onze nationalistische kameraden ondersteunen in Duitsland! Nergens is de repressie groter tegen de nationalistische beweging dan daar.

Vaak zijn er verhalen te horen over de Duitse nationalistische beweging die gekenmerkt kunnen worden door ‘koudwatervrees’. Een door zichzelf benoemde ‘Nationalistisch Europa Deskundige’ zei me ooit: “Maar ja, het zijn toch allemaal nazi’s in Duitsland.” Verbijsterd vroeg ik hem hoe hij daar toe kwam en hij antwoordde me: “Ah ja, dat lees je toch in de media hé…”

Ik laat deze woorden voor wat ze waard zijn en roep iedereen op om zélf zijn mening te vormen. Neem eens deel aan een manifestatie op maximaal twee uur rijden vanaf de voordeur. Leer onze kameraden net over de grens zélf kennen in plaats van af te gaan op de verhaaltjes van de media. De eerste gelegenheid is dan ook op 1 september in Dortmund. Vanaf 12 uur gaan vrije en autonome nationalisten de straat op tegen broederstrijd, tegen oorlogen op andere continenten ter meerder glorie en gewin voor de Grootmachten die we allen goed genoeg kennen! Voor meer informatie: http://blog.antikriegstag.org/

2 comments

  1. Dit soort van stigmatisering bestaat hier ook. Kijk gewoon naar het Vlaams Blok/Belang. De media bestempelen dit ook moedwillig als extreemrechts en racistisch, waardoor de gewone man in de straat een schuldgevoel krijgt wanneer hij VB stemt. Daarenboven is de afkookselpartij N-VA groot geworden door die stigmatisering, waar ze nota bene zelf aan meewerkt om zo toch de media-aandacht te krijgen en zich aanvaardbaar te houden voor de traditionele politiek. Al beseft de partij zelf nog niet zo goed dat ze hiermee (op termijn) hun eigen graf graven!

  2. Het zijn de gekende sovjetpraktijken die de linkse en loge mafia’s gebruiken tegen al diegenen die in het verzet staan tegen de dictatuur en de er bijhorende terreur van deze mafia’s. De door hun gecontroleerde media zitten natuurlijk mee in de slag, om de bevolking te indoctrineren cfr de principes van de Frankfurter Schule, en het wetenschappelijk onderzoek dat in Engeland werd uitgevoerd in het Tavistock institute inzake massamanipulatie. (zie het boek van John Coleman – “Conspirators hierarchy – the story of the commitee of 300”).
    De werkelijke gevaarssituaties worden niet aangepakt : zie het boek Burgerkrieg van Udo Ulfkotte, en het interview met hem dd.19/05/2012 op website van Kopp on Line. Dit laatste is zeer duidelijk, maar ook hallucinant…. over wat er allemaal wel mogelijk is.

Comments are closed.