[OPINIE] Op naar Steenstrate!

Als medestichter van de IJzerwake heb ik begrip voor elk pleidooi dat wil nadenken over de vorm ervan;  zoals bij elke politieke activiteit moet men onwrikbaar zijn in de principes, maar soepel in de vorm.  Maar voor de rest ben ik het met de eerder vandaag verschenen opinie van Ruben Rosiers, nationaal voorzitter van de NSV, volkomen oneens.

De tekst vertrekt van verkeerde uitgangspunten.  De Wake krijgt nauwelijks media-aandacht, die dan nog vaak lacherig is, en brengt toch jaarlijks meer dan 5000 Vlamingen op de been; vrijwel geen enkele politieke stroming kan dat nog.  Het nationale PVDA-partijfeest Manifiesta is zowel Vlaams, Brussels als Waals, en wordt met miljoenen ondersteund door de subsidie-mantelclubs van de PVDA inzake ontwikkelingshulp, jeugd en ‘vorming’.  Ook het ABVV steunt voluit.  Daarnaast treden de linkse artiesten graag, en wellicht betaald met ons belastinggeld, op.  Dat is dus geen vergelijking.  

Belangrijker is echter dat elke beweging die relevant wil zijn wel degelijk haar kracht put uit rituelen, die de link leggen met de traditie, de oorsprong.  De NSV zelf is een traditionele studentenclub die haar kracht put uit rituelen, bijeenkomsten (cantussen), liederen, vlaggen en symbolen die soms al meer dan honderd jaar oud zijn.  Net die traditie is één van de bronnen van kracht van NSV, net zoals de traditie van Zangfeesten en IJzerwakes één van de bronnen is van de kracht van de Vlaamse beweging.  Omdat duidelijk was dat de IJzerbedevaart als krachtbron verloren was gegaan, heb ik in 1995 binnen het VNJ als eerste voorgesteld een positief alternatief te organiseren – en dat is de eerste IJzerwake van 1995 geworden, waarvan de organisatoren de traditie schitterend verderzetten.

De weide van Steenstrate is geen ‘weide in Vlaams Lutjebroek’, maar heilige grond voor de Vlaamse beweging, net zoals de toren in Diksmuide;  dat links en de media daarmee lachen kan mij geen barst schelen, maar een nationalist zou slimmer moeten zijn:  wie begrijpt hoezeer de Serviërs hechten aan Kosovo Polje, de Kroaten aan Vukovar en de Ieren aan Kilmainham Gaol begrijpt dat elk volk fysieke locaties heeft waar de offers van het verleden in een ritueel worden omgezet tot kracht en inspiratie voor de toekomst.

De ervaringen met de Ijzerbedevaart moeten ons echter leren dat men moet opletten bij elk pleidooi om de vorm aan te passen of er geen verborgen agenda speelt om ook de ideologische lijn te veranderen.  Uit deze opinietekst blijkt dat sommigen graag alle simplistische anti-VS-slogans van links gekopieerd willen zien.  Zo zouden wij ‘bezettingstroepen’ leveren in Afghanistan – terwijl onze Europese helden daar zijn om de vanuit Pakistan gestuurde Taliban-terroristen te bestrijden, om zo te verhinderen dat er nieuwe terreuraanslagen in Europa en de VS worden uitgevoerd.  Bedenkingen bij de inmenging in Syrië zijn terecht, maar inzake Afghanistan heeft de waarheid haar rechten: Ik zou niet graag zien dat de IJzerwake zich keert tegen terechte militaire optredens tegen moslimterreur.

Wie de Vlaamse beweging strijdbaarder en relevanter wil maken heeft gelijk, maar doet er grondig verkeerd aan zich te keren tegen de tradities en massamanifestaties die haar bron van kracht vormen.  Daar zit de vijand niet.  Neem een voorbeeld aan de Ierse nationalistische beweging, die én politiek relevant is én trouw elk jaar haar doden herdenkt bij tal van manifestaties.

Bovendien doet men er goed aan voor eigen deur te vegen.  De NSV organiseert terecht een jaarlijkse studentenbetoging, die rond de 500 aanwezigen haalt.  Als de auteur van deze tekst erin slaagt dat aantal te doen stijgen, door een goede werking en organisatie van de NSV, dan zal ik hem graag feliciteren – net zoals ik nu alvast de organisatoren en de vele vrijwilligers feliciteer die reeds bezig zijn de IJzerwake tot een succes te maken.  Op naar Steenstrate!

11 comments

 1. Mam man man, get a life
  Zoekt uzelf een hobby, geniet van een pint en de schoonheid van de vrouwen(mannen).
  Laar je niet verzieken door politiek, het leven is er tekort voor, zeker als je zelf geen postjes kan pakken ;-)

 2. Met de voetveeg verwelkomingsvlag vrees ik dat u een deel – door de weersberichten afgeschrikte thuisblijvers- helemaal niet heeft gecharmeerd, net zo min als uw dienaar.
  Ivan Mertens de oprichter van Vlaanderen Vlagt (VL2) nam terecht steevast deze voetveeg- vaandel weg met de woorden: op een vlag, gelijk welke daar trap je niet op

  Het lijkt mij niet alleen compleet overbodig maar zelfs in strijd – en een smet- met het overigens heel stijlvol en waardig gebeuren van de IJzerwake.
  Met VLaams-republikeinse groet!

 3. Het gaat hier uiteindelijk om een doel : een onafhankelijk Vlaanderen.(hoe dan ook).
  De oplossig van een probleem begint steeds met een juiste en volledige diagnose.
  Er zijn twee elementen :
  1. De belgische en europese bezetting :met de linkse en loge mafia’s als drijvende krachten. Zij zetten een gans arsenaal van wapens in : immigratie, misdaad, drugs, hoge belastingen, afbraak van het onderwijs en gezin, verjagen van bedrijven, afhankelijkheid van vooral franse kernenergie enz….. Zij kontrolen bovendien de media, gepaard gaande met een nooit gezien intellectuele terreur.
  2. De kollaborateurs aan vlaamse kant = open en bloot, en verkozen door een kruiperig klootjesvolk en een geïmporteerd kiesvee. De stemmen worden gekocht via een gigantisch profitariaat, waarbij er een wederzijdse chantage heerst. (geen geld = geen stemmen= geen geld). Hierbij speelt ook een psychologische faktor een rol. Het belangrijkste kenmerk van een kruipdier is niet dat het kruipt maar wel dat het vecht op leven en dood met diegenen die niet willen kruipen, verblind dat het kruipdier is door afgunst, nijd, haat en wraak.Deze wraak wordt handig geëxploiteerd door links via de kultuur van de afgunst.
  De bezetters en de collaborateurs teren beiden op de werkende en /of belastingbetalende vlaamse middenklasse die wordt geplunderd, onder motto : de vlamingen saboteren en ondertussen er op parasiteren .
  Beiden acteren bovendien binnen het kader van de nieuwe wereldorde, met de erbij horende verboren agenda’s. Zeer belangrijk om deze NWO te bestuderen.
  Inzake het verzet : 2 bemerkingen :
  1.Ter bestemming van de naieven : U moet niet denken dat U gaat geschenken krijgen en een ei gaat bakken zonder de schaal te breken. Wil U vrede, maak U dan klaar voor de oorlog =Von Clausewitz.
  2. Het grootste gevaar zijn de “mollen”, en ik verwijs naar een citaat van CICERO :
  A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through…all the alleys, heard in the very halls of government itself.
  For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.”
  – Marcus Tullius Cicero
  Het uiteindelijke doel moet dus primeren op de rest,in plaats van de persoonlijke zaken, die menselijk zijn, maar die het bereiken van dit uiteindelijke doel in de weg staan.

 4. Het concept herdenken, inderdaad.
  Ik ga niet en nooit naar de IJzerwake, voor dezelfde reden dat ik vroeger niet naar de IJzerbedevaart ging. Beiden beginnen nl met een eucharistieviering. Iets waar in ik mij als niet-katholiek absoluut niet kan in vinden. Integendeel.
  Wanneer het hele concept herbekenen en herdacht wordt, kan men alvast beginnen met dat onderdeel te schrappen, zodat ook niet-katholieken zich welkom kunnen voelen.
  “Vlaanderen voor Kristus…..” ik mag er niet aan denken !

 5. Uw weerspannige dienaar, heeft als voorzitter van Solidariteit Vlaanderen, een pluralistische vereniging die opkomt tegen (het onrecht van de) armoede zij aan zij gestaan met militanten en verkiezingskandidaten van CAP, de SP.a, Leef, Vlaams Belang en N.V.A. aan de voet van het herdenkingsmonument voor de gebroeders Van Raemdonck. De Vlaamse beweging is immers noch rechts, noch links, soms wel averechts en -gelukkig- veelzijdiger dan sommigen graag zien.

 6. Is de IJzerwake dan geen partijfeest van het Vlaams Belang? U weet even goed als ik waar zowel de logistieke als financiële middelen vandaan komen. En neen, als “vrijwilligers” hun loonbriefje van diezelfde bron ontvangen, dan telt dat niet als onafhankelijk.

  Dat het ABVV Manifiesta steunt is toch ook geen probleem, wij hebben de VSV! Of dat dacht ik toch, nog steeds niets over gehoord. Het argument dat Manifiesta ‘Belgisch’ is houdt ook geen steek, u heeft nog 16 miljoen Nederlanders en de Frans-Vlamingen waar u kan rekruteren. Was de Vlaamse beweging dan ook niet beter dan links?

  Over media-aandacht kan men echt niet klagen voor wat de IJzerwake is, het komt elk jaar op VTM én op VRT en vaak zelfs met live verslag. Wat verwacht u, uitgenodigd te worden op de Zevende Dag?

  De kracht van een beweging is dat ze zich kan aanpassen aan de hedendaagse maatschappij. Tijden veranderen, Rob, dat ontkennen leidt enkel tot het sektarisme dat we vandaag zien. En dat is géén verwezenlijking waar u trots op kan zijn, dat is een eroderend rudiment eens in het jaar verzamelen. Je kan wel heel lang het zonlicht ontkennen, maar uiteindelijk krijg je een zonneslag.

  En ja,, het is heilige grond… voor de Vlaamse Beweging. En wat stelt die nog voor, beste Rob? Welk bereik heb je op de overige 6 miljoen? Loop dat nu niet te vergelijken met Kosovo, daarbij heb je het over het dagdagelijkse leven van de gewone Serviër. maar de gewone Vlaming kan je niet gelijkstellen aan de Vlaamse beweger. En met dit gebeuren gaat de beweging heus niet dichter bij die Vlaming komen.

  En op vlak van imperialisme ken ik je standpunt en daar gaat het griezelig verkeerd, beste Rob. Ik ben overtuigd non-interventionist én ik kan begrijpend lezen:

  – Onder “nooit meer oorlog” wordt verstaan: het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk.

  Dat komt uit het IJzerwakemanifest, Rob. Als ik dat zo lees, dan zou Jean Bricmont daar veel beter De Grote Toespraak kunnen houden, maar het zou me verbazen als u weet wie die man is.

  De situatie in Afghanistan is nog geen haar beter dan vroeger en de enige reden dat daar nog steeds bezettingstroepen zitten zijn de pijpleidingen, de geostrategische belangen, de ligging tussen Iran en China en ongetwijfeld ook de drugstrafiek. De VSA heeft de Taliban verdorie zelf nog bewapend om de Sovjets te bestrijden, ze hebben er zelfs de Olympische Spelen van 1980 voor geboycot. En nu zitten zij er zelf! Is dat holle retoriek, Rob? Vandaag geven zij de djihadi’s in Libië en Syrië zoveel logistieke, materiële en financiële steun als ze maar willen, dus kom niet nu af met een misplaatste zin voor internationale rechtvaardigheid. En in deze vind ik de IJzerwake affiche met het poten van de vlag op Iwo Jima overigens een walgelijke parodie. Wat hadden de IJzerbedevaarders destijds te zeggen over Wereldoorlog II? Toen had je ook pacifisten, Rob.

  Al dit breekt met het IJzermanifest, hoe je ook loopt uit te leggen “dat Europa een economische macht is dat haar grenzen moet verdedigen met militaire inzet”. Dat schreef jij (geparafraseerd) in je eigen verdediging voor een Libische interventie op deze site in een debat tegen Yves Pernet. Jammer dat dit niet meer terug te vinden is, het was mei 2011 als ik mij niet vergis.

  De grootste oorzaak van destabilisering en dus moslimterrorisme zijn de interventionisten zelf, de NAVO-landen, dat is de kerngedachte achter non-interventionisme. Daar is geen argument bij mogelijk. Het gaat hier om levens en de traditie van pacifisme. Als oprichter van de IJzerwake ontbreekt het toch wel aan basiskennis, dus als je mij van een “agenda” wil betichten op dat vlak, oh jazeker! Net als jouw Bombs Away-agenda!

  Tot slot, welke tradities, Rob, welke? Vlaanderen ‘vrij’ zuipen en zingen? Bespaar me alsjeblieft dat romantisch gedoe wanneer ik hier serieus probeer te zijn over de politieke relevantie. Iedereen mag zijn familiefeesten, maar dat is niet waar dit om gaat.

  Dus dat je mij hier begint te betichten van dat ik mijn eigen prioriteiten moet kennen, laat me je verbazen: voor mijn part komt er niet eens een NSV!-betoging dit jaar. Dat we ons maar eens eerst bezighouden met nuttige herbronning en -vorming, in de plaats van weer karikaturaal de straat op te gaan zonder enig besef van waar het over gaat! (Hint!)

  @ Bert, ALS ik zondag aanwezig ben, dan is het uit sociale overwegingen. En daarmee ben ik tenminste eerlijk, in tegenstelling tot zji die beweren “politieke” overwegingen te hebben.

  1. Wat bedoel je met “vrijwilligers” tussen aanhalingstekens? Dat het personeel van het Vlaams Belang gedwongen wordt om mee te helpen tijdens de Ijzerwake? De meeste vrijwilligers op Ijzerwake zijn géén personeelslid en wat mezelf en andere personeelsleden betreft is er niemand die ons dwingt om mee te helpen in Steenstrate. Er is zelfs geen spoor van zachte morele dwang. En heel het weekeinde is onbezoldigd, wat ik geen probleem vind. Klaar en duidelijk genoeg?

  2. Tja, Ruben heeft recht op zijn eigen mening, maar ik vind het vooral griezelig dit allemaal te lezen van een nationale voorzitter van NSV… Tradities als onbelangrijk zien en omschrijven als ‘Vlaanderen vrij zuipen en zingen’, terwijl in de geschiedenis van de NSV de groene bladzijden van de codex toch wel waarde hadden, en zingen en gezamenlijk het glas heffen een kameraadschapsband smeedde die standhoudt voor het leven en blijft inspireren tot inzet voor de Vlaamse zaak, onder het motto ‘semper fidelis’… De IJzerwake een ‘partijfeest van het VB’ noemen, terwijl dat van bij het begin mee georganiseerd is door een NVA’er en de IJzerwake terecht waakt over haar onafhankelijkheid, en sprekers een podium biedt die soms radicaal tegen de VB-lijn ingaan… Volgehouden verdediging van het PVDA-Partijfeest, van wie de simpele ‘anti-imperialistische’ slogans blijkbaar onderschreven worden… Vragen wat ‘de Vlaamse beweging vandaag voorstelt’, terwijl de drie traditionele machtsclans sidderen voor het resultaat van de twee Vlaamsnationale partijen, republikeinen en gematigden, in oktober, die hun lokale macht hopelijk een mokerklap gaat geven… En als klap op de vuurpijl de jaarlijkse NSV-betoging, die door generaties Vlaamsnationale NSV-studenten is afgedwongen tegen de straatterreur van links, in de vuilnisbak kieperen… Als de NSV’ers dit laten gebeuren, ziet de toekomst van de NSV er maar somber uit.

 7. Eerlijk gezegd heeft Ruben toch wel een punt. Ik zie niet in hoe terrorisme en fundamentalisme op eigen bodem verhinderd wordt door het Belgisch leger de luchthaven van Kaboul te laten bewaken. We moeten afstappen van zulke messianistische gedachtesprongen. ‘Wij’ hebben niets verloren in Afghanistan net zoals ‘zij’ niets te zoeken hebben in Europa. De taliban vechten verbeten tegen de verschillende strijdmachten in hun geboorteland, laat ons onze strijd voor onze eigenheid op eigen bodem voeren naar eigen inzicht.

 8. Allemaal mooi en wel maar indien men echt de aanslagen wil vermijden dan kijkt men beter naar de “bondgenoten”. De Taliban beschikt niet over de middelen om aanslagen op internationaal vlak uit te voeren, hoogstens kan ze een toevluchtsoord zijn voor moslimextremisten. Pakistan, de Saoudi’s, Quatar ed zijn een veel grote bron van kwaad. Dat het “westen” nog steeds pakistan als bondgenoot ziet terwijl zij net al die extremisten herbergt is nogal dubbelzinnig, het gaat hem ook niet om het terrorisme maar om invloed en controle. Syrië en Iran zullen vallen en verworden tot de zoveelste islamistische shithole, mogadishu style, waar rivaliserende moesti’s elkaar afknallen en de kop afsnijden met een aardappelmes. En het “westen” zal netjes de andere kant uitkijken. Diesel vandaag op een recordhoogte, het gestook en gefik van de amerikanen/saudi’s en andere olieproducerende landen is zeer rendabel, men kan zelfs de vraag stellen hoe de Amerikaanse economie kan overleven zonder een of andere oorlog die een vraag naar hun “producten” genereert. Waarom voor zelf een deel van deze “crisis” niet oplossen ipv te vertrouwen op leningen van joodsamerikaanse banksters? Met een embargo zouden we zeker goedkoop aan olie geraken in Iran, we betalen de olie in euro zodat de hegemonie van de dollar wordt doorbroken (Khadaffi had dit eens geopperd, het is zijn doodsvonnis geworden), er zit nog voor honderden miljarden dollars in de grond, klaar om opgepompt te worden en deel te maken van het amerikaans gedomineerde monetairs stelsel. Zolang de amerikaanse “leiding” zich inlaat met de belangen van internationale banksters en hun uitvalsbasis aan de middelandse zee zijn deze sujetten onbetrouwbaar en gevaarlijk, europa moet zijn eigen weg volgen en gezien we de laatste decennia teveel vertrouwden op de amerikaanse militaire macht en zo eerder een militaire dwerg zijn geworden moeten we misschien naar de russen kijken voor een bondgenoot.tegen de grondleggers van het communisme/bolsjevisme en de banksters in new york, nu ze uit het oosten zijn verdreven hebben ze zich zeer comfortabel genesteld in het pentagon. Jammer voor het amerikaanse volk zelf maar dit is al reeds voor een groot deel murwgeslagen door hun eigen media en de ganstamuddafucka idealen die daar worden uitgebraakt of ze zitten in één of andere enge oude testament kerk.

 9. Rob, je haalt een aantal terechte punten aan. Toch stel ik me de vraag of het debat dat door Ruben wordt aangewakkerd gevoerd wordt over het feit of de IJzerwake relevant is dan wel over het feit of de vorm van de IJzerwake moet aangepast worden. Wat het eerste punt betreft: volmondig ja! Wat het tweede punt betreft: ik denk van wel. (zuivere USA-bashing is, zoals je zegt, inderdaad zinloos, maar dat is een derde punt: de inhoud, maar daar wil ik niet over beslissen)

  Persoonlijk zijn het niet de toespraken, noch de randanimatie (in een logge stinkende tent dan nog…) die me warm doen lopen om 2 uur in de wagen te zitten, doch wel de vele vrienden die ik (dikwijls) slechts één keer per jaar terug ontmoet tijdens en na de Wake.

  Vele jongeren blijven blijkbaar liever thuis dan de moeite te nemen om naar de Wake te gaan, waar ze te horen krijgen wat ze al gans het jaar te horen krijgen. Met een ander concept valt hier m.i. al veel aan te doen.

  Maar ik benadruk, met weg te blijven bereik je nog minder dan toch aanwezig te zijn, daarom herhaal ik mijn vraag aan Ruben: wat zal het worden: aanwezigheid of afwezigheid?

Comments are closed.