Turkse wil om bij de EU komen zakt naar een dieptepunt

Uit de resultaten van een onderzoek van het Turks-Europees Educatief en Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut leren we dat de animo onder de Turken om toe te treden tot de Europese Unie weggeëbd is. Nog slechts 17% van de Turken wil toetreden tot de EU. In 2004 zou het nog om 78% gaan. Het geloof nooit bij de EU te horen is gestegen van 53% vorig jaar tot 66% op dit moment. Niet dat daar de Europese regeringen rekening mee gaan jouden, maar het zegt veel over het vertrouwen dat de Turken hebben in de EU.

Wat ons wel de wenkbrauwen doet fronsen is de bevraging zélf. Die gebeurde onder 1100 Turken, in 8 verschillende landen. Of ook in Turkije de vraag tot toetreding werd gesteld is maar de vraag. We weten dat bij peilingen wetenschappelijke formules gehanteerd worden en foutenmarges ingecalculeerd, waardoor zogezegd vrij correcte cijfers kunnen voorgelegd worden, ongeacht het aantal deelnemers. Maar 1100 deelnemers in 8 landen wil zeggen dat gemiddeld 137 turken per land werden bevraagd…

Nu goed, laten we aannemen dat deze tendens klopt en dus de EU in het beste geval gevrijwaard zou blijven van een Turkse invasie, dan ziet het er alvast goed uit. Echter, zolang Duitsland en de VSA halsstarrig blijven aandringen tot deze Aziatische toetreding, moeten we ons geen illusies maken, dan wordt Turkije eerstdaags een land van de Europese Unie. Wie meer info wil waarom Turkije best niet toetreedt, kunnen we het gratis boekje van Europarlementslid Philip Claeys aanraden: De dag dat Turkije lid werd.

5 comments

  1. De turken moeten niet in de EU komen er zitter er al genoeg in ons land ze zitten al in de regering en worden straks baas over het land

  2. Het al of niet toetreden van Turkije tot de Europese Unie zal niet beslist worden door de bevolkingen, en zelfs niet door de regeringen, maar wel door supranationale occulte machten. In het boek “The Syndicate : the story of the coming world government” van Nicholas HAGGER zijn er al landkaarten met de nieuwe indeling van de wereld , zie pag 46. Op deze kaart behoort noord-afrika en het midden oosten tot de europese regio!!! Zie ook het boek van dezelfde schrijver :” The world government – a blue print for a universal world state”. Deze nieuwe wereldorde zal een sovjet achtig systeem zijn. Het is dan ook geen toeval dat zowel de USA als Duitsland(=met elkaar verbonden via o.a. de Atlantikbrücke) de drijvende krachten zijn achter de toetreding van Turkije. In beide landen bezette deze occulte belangen machtsposities en “Wendehals” MERKEL is immers een dame met ervaring vanuit de DDR-tijd, daarenboven moet de duitse bevolking blijvend uitgeperst worden, zoals ten andere ook de vlamingen. Het groot aantal turken in Duitsland, fungeert dan ook reeds als bruggehoofd in Europa.
    Dit kan evenmin los gezien worden van de islamisering van europa. Hierbij van het standpunt vertrekkende dat de islam een ideologie is, en geen godsdienst. In het boek:” Pourquoi je ne suis pas musulman” van Ibn Warraq is er een citaat pagina 207 van Russel, ik citeer : “Le bolchivisme combine les caractéristiques de la révolution française avec celles de l’essor de l’islam”(einde citaat). Dit verklaart dan ook waarom de linkse en logemafia’s de rode loper uitrollen voor de islam. Een toetreding van Turkije tot de EU moet dan, gezien de slagkracht van dit land, het definitieve einde inluiden van het avondland. Dit is het doel van de voormelde mafia’s

  3. Toen we Europa vroegen om Turkije buiten de EU te laten, bedoelden we niet dat ze van Europa zo’n smeerboel moesten maken dat de Turken er niet meer bij zouden wìllen!

  4. Een referendum of volksraadpleging in alle landen van de EU lijkt miij een must voor toetreding van elk nieuw (kandidaat)lid …

    1. Een plebisciet veronderstelt basisdemocratie DAAROM belet de Belzeikse Constitutie dat !

Comments are closed.