De Gordel niet welkom in Sint-Genesius-Rode? N-VA, Vlaams Belang en T.A.K. begrijpen er niets van!

Nadat het Vlaams Belang, naar aanleiding van de weigering van het Franstalig schepencollege in Sint-Genesius-Rode om op 2 september de Gordel te laten plaatsvinden, opriep aan voogdijminister Geert Bourgeois om een regeringscommissaris te sturen naar deze faciliteitengemeente (deze kan met ministeriële dekking in de plaats treden van het balorig gemeentebestuur en hen verplichten om de Gordel er wel te laten plaatsvinden), reageerde ook het Taal Aktie Komitee (T.A.K.) op de weigering van het Fransdolle bestuur van de faciliteitengemeente.

“Burgemeester Myriam Delacroix-Rolin (cdH) en haar volgelingen houden dus vast aan hun initiële weigering om de gordel te ontvangen op 2 september. Officieel om financiële redenen, wie de Rodense politieke actualiteit (al dan niet via T.A.K.) wat volgt, weet wel beter.

De voorbije maanden verbood de gemeente reeds een fietsinitiatie voor kleuters (wegens uitgaand van de provincie VLAAMS-Brabant). Een ploeg van de politiezone Rode mocht dan weer niet starten in de 1000km van Kom op Tegen Kanker. Er was ook de uitspraak van Eerste Schepen Sophie Stone-Wilmès (MR) die hoopte om via een Franstalige eenheidslijst op 14 oktober de Vlaamse schepen te kunnen liquideren.

Het weze duidelijk:

  • de pacificatie die van de zaligmakende splitsing van BHV had moeten uitgaan is nog heel ver weg. Verbaasd zijn we daarover absoluut niet. Het bereikte akkoord vergrootte (onder meer) in de zes alleen maar de porositeit van de taalgrens. Het stond dus in de sterren geschreven dat Franskiljons als Rolin zich in hun strijd alleen maar gesterkt zouden voelen en Vlaanderen zouden blijven uitdagen.
  • de Gordel stopt er veel te vroeg mee: de Gordel werd destijds in het leven geroepen om het Vlaams karakter van de zes te benadrukken. De escapades van het door Franstaligen gedomineerde gemeentebestuur van Rode tonen duidelijk aan dat dit ook anno 2012 jammer genoeg nog steeds geen overbodige luxe is.

We herhalen dan ook onze oproep aan de Vlaamse Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). Laat de gordel doorgaan (dubbel)! Met Rode als epicentrum. Als de gordel zoals we die nu kennen (in tegenstelling tot het flauw toeristisch afkooksel dat men aan het brouwen is): een lint van Vlaamse gordelaars dat de zes onderling en met de rest van Vlaanderen verbindt. Als een niet mis te verstaan signaal aan franstalig Brussel en Wallonië die hun aanspraken op Vlaamse gemeenten heus nog niet hebben opgeborgen.

Het Taal Aktie Komitee zal deze eisen kracht bijzetten in de extra gemeenteraad en voelt zich door de recente ontwikkelingen gesterkt in zijn voornemen om op 30 september aanstaande Dwars door Rode te trekken.

Voor een Vlaams en bevrijd Rode!”

Ook de N-VA reageerde bij monde van Minister van Sport, Philippe Muyters: “Dit is onbegrijpelijk en te gek voor woorden. Als de Franstaligen in het gemeentebestuur van Rode denken dat ze zich met dit soort manoeuvres moeten profileren tegenover een sport- en gezinshappening waaraan jaarlijks tienduizenden mensen deelnemen, van allerlei politieke overtuigingen, dan is dat meelijwekkend. Het is zelfs onverantwoordelijk, want je bemoeilijkt hiermee de organisatie van een massa-evenement. Wie wordt daar beter van? Ook voor de Vlamingen in Sint-Genesius-Rode zelf zullen we tot de laatste snik proberen om hun gemeente te behouden als trefpunt. In Rode is immers alles begonnen, in 1981. Dat geef je niet zomaar op. Maar hoe dan ook: De Gordel gaat door, op 2 september.”

6 comments

  1. De Vlaamse regering moet hier zeer hard optreden tegen deze burgemeester het gaat over een Vlaamse gemeente dus moeten zij luisteren naar de Vlaamse regering!!Maar ach zoals altijd zullen de gebroeders SPa,open VLD en CD&V weer doen alsof hunne neus bloeit!!

  2. Democratie is een farce in een land waar een politiek-correcte lobby Free Speech (OOK VOOR TAK) heeft kunnen reduceren tot “vrijheid van meningsuiting ultra light” waarbij Vrijheid van Meningsuiting, zoals oorspronkelijk in de Belzeikse grondwet gebeiteld op drastisch wijze op anorexia diëet werd gezet door een politiek-correcte lobby. Nochtans zijn er universiteiten waar men WAANT nog aan vrij onderzoek te mogen doen, waarvan de conclusie niet dienstig zou zijn ter politiek-correcte desinformatie propaganda door “duiding”(sic) van door het repressief Regime overgesubsidiëerde media. De Gedachtenpolitie wordt zelfs door de Nationale (k)Loterij gesubsidIëerd. Dit alles dient om de tricolore broek van onze LOBBYcratie op te houden want die mag immers niet ontluisterend afzakken want dan zouden wij immers de tatouage “FOERT” op beide blote billen kunnen lezen. Dat zou ons kunnen motiveren om de decenialang aan de gang zijnde enkel richting “soldariteit”(sic) naar “le Pays de Cocagne Wallo-Bruxelles” die wij masochistisch blijven laten stromen EINDELIJK dicht te draaien zodat ze spartelen als een vis op het droge en met gretig geopende muilen om meer komen bedelen ! DUS DOE ZO VOORT TAK EN BLIJF UW NEK UITSTEKEN DOOR OP TE BLIJVEN KOMEN VOOR EIGENVOLKSE BILLIJKE BELANGEN BEHARTIGING ! PROFICIAT !

  3. Deze partijen SP.A,open VLD,CD&V,en Groen, zij zijn de gatlikkers van het Koningshuis, zijn de eeuwige verraders van hun eigen volk en van Vlaanderen.

  4. Vlaanderen zal altijd verliezen in België. De oorzaak ligt bij de anti-Vlaamse partijen in Vlaanderen zelf, met name (vooral) SPa, Open VLD en CD&V, ook al noemen ze zchzelf graag Vlaams en bedriegen ze Vlaamse kiezers met het Vermeylenfonds, het Willemsfonds en het Davidsfonds. Daarom, beste fondsers: Doe en spreek alsof, maar stem degelijk Vlaams.

Comments are closed.