Israël versus Iran: hoe de Zionisten de naoorlogse terreur begonnen

De oorlogstrom weerklinkt dreigend in het Midden-Oosten.  Israël probeert de VS en Europa mee te krijgen in een preventieve aanval tegen Iran om dat land te verhinderen een atoombom te bouwen, Iran van zijn kant herhaalt dat het het ‘kankergezwel’ Israël wil ‘wegsnijden’.  Omdat Iran een moslimland is en Israël niet willen sommigen dat wij kritiekloos achter Israël gaan staan;  wij van RechtsActueel hebben daar onze twijfels bij.  Zowel Israël als Iran hebben immers een rijke traditie van terreur, moord en geweld – en waarom Amerikanen, laat staan Europeanen in hun conflict zouden moeten tussenkomen is bijzonder onduidelijk.  

De komende tijd zullen we dan ook geregeld proberen wat politiek-incorrect licht te laten schijnen op zowel Israël als Iran.  Laten we maar beginnen met het feit, dat het naoorlogse moderne terrorisme, met het maximaal doden van onschuldige burgers, uitgevonden en voor het eerst toegepast is door de zionistische Joodse militie Irgun in 1946 tegen Europeanen, de Britten om precies te zijn.

Irgun was geen geïsoleerd groepje malloten.  De leider van de terreurgroep, Menachem Begin, werd later eerste-minister van Israël, en sindsdien raakte bekend dat hij nog in 1952 (dus vier jaar na de stichting van de staat Israël) een terreuraanslag liet uitvoeren in Duitsland tegen de toenmalige Duitse eersteminister Adenauer, aanslag die mislukte maar een Duitse agent vermoordde.

Uiteraard is dat lang geleden en hoeft het niet te beslissen over een keuze voor of tegen Iran – maar als Israël zegt dat we Iran moeten aanvallen omdat ‘Iran terreur steunt’, dan mag er toch alvast eens hartelijk gelachen worden.  DAT is alvast geen overtuigend argument.

7 comments

 1. Volgens de beruchte brief van Albert PIKE, is de derde wereld oorlog gepland in het midden oosten tussen de joden en de islamieten, en dit zoals ook de eerste en tweede wereldoorlog gepland waren en volgens plan verlopen zijn..Gezien het grote aantal moslims in west europa zullen wij ook in deze oorlog meegesleurd worden, wat ook de bedoeling is. Hetgeen nu gebeurt in het midden oosten is reeds beschreven in het boek “The Great Chessboard” van Brezinsky. De operatie zelf verloopt volgens het Oded Yinon plan, om het midden oosten te balkaniseren. Dit alles past in het kader van de nieuwe werold orde. De werkelijke machten zijn de illuminati bankiers mafia’s van The City en Wallstreet, met de nadruk op The City, in tegenstelling van wat men zou kunnen verwachten. De huidige financiële crisis past hier ook bij, en het gaat hier in feite om een opzettelijk politiek georganiseerde financiële misdaad. Een oorlog is dan de oplossing, volgens het beruchte rapport van Iron Mountain in de USA., en ook het” Project for an new american century”. Uiteindelijk gaat het hier niet meer om een religie of etnische konflikten, maar om de uitvoering van een wereldomvattend plan,met het oog op een nieuwe wereld orde,die uit de chaos die eerst werd veroorzaakt, moet ten hemel opstijgen zoals de duivel uit een lucifersdoosje , en dit alles cfr de principes ” ordo ab chao”. en “problem-reaction-solution”.

 2. Waarom zou Iran geen kernwapens mogen ontwikkelen? Een Iraans kernwapen zou het Israëlische monopolie op geweld kunnen doorbreken en de beste garantie voor vrede in het Midden-Oosten kunnen blijken.

  1. Inderdaad, de enige natie ter wereld die ooit 2 alles vernietigende atoombommen inzette louter als test tegen onschuldige burgerdoelwitten (want Japan was al op de knieën) bepaald wie wel/niet atoombommen mag hebben.
   Iran dus blijkbaar niet want vandaag een terroristenstaat, morgen misschien weer wel want misschien terug een seculiere staat, overmorgen terug niet want opnieuw behorend tot ‘the axis of evil’.
   En waarom geen weerstand tegen Pakistan, dat veel verder staat met hun nucleair programma, dat onderdak bood aan Bin Laden, dat de kopstukken van Taliban huisvest en beschermt, dat mee Taliban in Afghanistan materieel ondersteunt, ….
   Enz.

   1. Waarom Iran geen atoombommen mag hebben:
    http://likud.nl/2012/01/de-ene-atoombom-is-de-andere-niet/

    Als er de komende jaren een atoombom op Europa valt, komt die met een raket uit Iran, afkomstig van die godsdienstwaanzinnige ayatollahs. Wie wil dat risico lopen?

    NVDR: Wederzijdse nucleaire afschrikking heeft decennia lang gewerkt tegen de ideologisch waanzinnige communistische Russen, waarom zou dat nu niet meer werken? Iran kan misschien één doel treffen in Europa, daarna bestaat er geen Iran meer… Hetzelfde lijkt ons trouwens te gelden voor Israël, dat al decennia atoombommen heeft én schuilt onder de VS-atoomparaplu.

 3. namaste Rechtsactueel,
  Uw visie is briljant en heel informatief. Aub meer feiten publiceren over de Joodse terreur op de wereld, want voor mij moet de vrijheid van meningsuiting absoluut zijn in een modern liberaal Westers land. OOk Joden dienen zich hieraan aan te passen en te assimileren. Ik ben van plan om binnenkort in een speciale tekst op mijn site elke extreem rechtse persoon of organisatie duidelijk te maken wat hun juridische rechten zijn in een democratisch westers land.

  mbt israel probleem MO:
  In mijn boek koran forbid or rewrite (engels, internationaal verkrijgbaar online winkels) heb ik al een oplossing gepresenteerd voor het probleem van de Joodse staat middenin het kruitvat van het Midden OOsten. Nu heb ik nieuwe inzichten in deze toekomstvisie mbt de laatste 20 miljoen raszuivere Joden op deze planeet. Ik hoop binnen enkele jaren middelen te krijgen om dit Joodse probleem echt op een intelligente manier op te lossen, om te voorkomen dat deze laatste Joden echt helemaal uitgeroeid gaan worden binnen honderd jaar. Het zwakste punt van Joden is volgens mij dat zij zelf hun vijanden hebben gekweekt, dus moeten zij niet klagen als men ze haat en dood wil. Als de Joden zelf discrimineren en haten (JOdendom was feitelijk eerste absolute binaire haatdoctrine van de afgelopen 5000 jaar), dan moeten zij dus niet raar opkijken als derden dit ook gaan doen, want volgens de wet van karma heeft elke actie altijd een reactie. Het karma van de Joden was al heel slecht gedurende de periode 1940 en 1945, door hun eigen historische karmische zonden.

  Informeer mij bij elke publicatie mbt het zionisme en joden.

  met de zegen van Altecrea en de HIndoe en Germaanse goden en godinnen,

  dewanand
  hindoeschrijver en onderzoeker
  delft, Holland

  1. Menachem Begin pleegde aanslagen op Britse militaire doelen, om af te dwingen dat Groot-Brittannie zich hield aan de opdracht die het van de wereldgemeenschap had gekregen zou uitvoeren. De Volkerenbond had namelijk in 1922 de Britten het mandaat over Palestina (toen omvattend het huidige Israel, Jordanie, Westbank, Gaza en Golan-hoogvlakte) om daar een Joodse staat op te richten.

   Het was dus geen terrorisme, want dat betreft “geweld tegen willekeurige burgers om angst aan te jagen”. Verder, zoals Menachem Begin zelf beschrijft in zijn boek ‘The revolt’ (De opstand) wilde hij ook onder de Britse militairen geen of zo weinig mogelijk slachtoffers maken, hij probeerde alleen materiele schade aan te richten.

   Vaak wordt zijn aanslag op het King David Hotel aangehaald. Dat was toen echter niet als hotel in gebruik maar als Brits militair Hoofdkantoor. Ook toen was het de bedoeling om alleen het gebouw te beschadigen. Maar de bommelding werd door de Britten genegeerd.

   NVDR: Historische niet juist. De Britten waren bezig dat mandaat uit te voeren, maar werden bestookt door Joodse milities die hen uit de weg wilden om sneller meer land in te kunnen nemen en de Arabieren te verjagen – wat later ook zou gebeuren. De terreuraanslag was een vergelding voor de acties die het Britse leger ondernam tegen de activiteiten van die Joodse milities.

 4. De staat Israël is een moslimprobleem:
  De Palestijnen, die een moslimvolk zijn hebben aan joodse kolonisten grond verkocht, wat volgens de Koran niet mag, men mag enkel grond verkopen aan medemoslims. De Zionisten olv Theodor Herzl hebben daar gebruik van gemaakt om zich in het Heilig Land, het toenmalige Ottomanse Rijk en daarna het Brits protectoraat Palestina in te kopen. Toen de Palestijnen echter zagen dat de verkochte gronden via het systeem van kiboetsen (collectieve boerderijen) rijkelijk vruchtbaar gemaakt werden (het land werd er terug tot land gemaakt stenen en keien werden uit de aride grond verwijderd), werden ze jaloers ( ze waren voornamelijk nomadische geiteboeren), Dit leidde tot pogroms na WO1 en uiteindelijk tot de uitroeping van de staat israël in 1947 en de daaropvolgende oorlog. De Irgun, die zogenaamde malloten zijn maar een terreurgroep.

  De staat Iran is een Europees probleem:
  Frankrijk heeft de ayatollah Khomeini een hand boven het hoofd gehouden met als gevolg dat de Shah van Perzië, de biezen moest pakken. Ipv. deze man te liquideren heeft Europa steun verleend. Daarna werd het democratische bestel olv. Bactiar gewapenderhand en met geweld (zelfs verkrachtingen) omgevormd tot een sjiïetische theocratie. Deze staat is indirect medeverantwoordelijk voor de oorlogen in Libanon en levert reeds jaren wapens aan allerhande gewapende milities en terreurgroepen zoals Hezzbollah ( Het leger van god).

  U analyse betreffende na oorlogse terreur klopt niet het zaad van het probleem zit veel vroeger zoals boven vermeld.

  Hetgeen wij ten alle kosten moeten vermijden is dat wij ons inmengen in de problemen van de regio en wij mogen niet toelaten dat het probleem zich in onze straten in Europa verspreid. We moeten ook geen blind oog keren naar de Moslimlanden. Zij begrijpen het begrip democratie niet, de enige vorm van democratie die in het middenoosten werkt is er eentje dat steunt op personencultus, eenpartijstaten (Baath Irak – Saddam Hoessein, Syrië – familie Assad) en het leger is de waarborg dat de democratische rechten niet vervangen worden door de shariawetgeving, enige uitzondering is het huidige Irak en men weet allemaal hoe het er daar aan toegaat (bomaanslagen tegen het regime, moorden enz.).

  Wie is er het gevaarlijkst Israël of Iran. Israël is voorspelbaar en zal altijd ageren met medeweten van de Europese staten en/of Navo of partner Amerika, Iran niet. Het gevaar van Iran is haar onvoorspelbaarheid, indien zij over intercontinentale raketten beschikt dan moeten we wel oppassen. Indien Israël dan op het paniekknopje drukt, dan betekent dit dat het menens is.

  Laat ons de gevolgen van een nucleair confluict niet vergeten zoals in Hiroshima en nagasaki. Willen wij dat dit zich herhaald?

  Nu het toppunt hoe zou u zich voelen wanneer de hele arabische wereld in uw achtertuin collectief gek wordt? -> Arabische lente!

  Ben ik hermee pro of contra Israël. Ik ben neutraal, maar houdt mijn ogen open voor mogelijk gevaar, daarnaast wens ik als Christenmens het Heilig Land te bewaren. Trouwens Israël heeft 1.5 miljoen arabische inwoners maw. is multicultureel ten aanzien van de andere landen in de omgeving (uitgezonderd Irak, Syrië en Libanon in alle andere staten worden atheïsten en andersgelovigen vervold of gedwongen zich te onderwerpen aan de Islam).

Comments are closed.