Geert Wilders heeft de boter gefret. Zijn joodse sponsors zijn boos. Heel erg boos zelfs, want Wilders heeft in het PVV-programma laten opnemen dat elke vorm van ritueel slachten verboden moet worden. En laat nu net dàt één van de belangrijkste vrijheden zijn die de joodse gemeenschap koestert. Ritueel slachten is barbaars en niet meer van deze tijd. Nochtans wordt in vele ‘Westerse’ landen dit bloederig schouwspel op handen gedragen door de gevestigde partijen.

In zeer veel steden worden de rituele slachtingen bij het islamitisch offerfeest logistiek ondersteund door de desbetreffende gemeenten. De meeste rechtse partijen in Europa klagen dan ook met recht en rede aan dat deze praktijken steun ontvangen vanuit de overheid. Tezelfdertijd ‘vergeten’ die rechtse partijen echter dat ook de joodse gemeenschap dezelfde praktijken toepast. Deze vergetelheid komt er vanuit het perverse idee dat je de joodse gemeenschap niet tegen de borst mag stoten. Enerzijds vanwege hun zogezegde bondgenootschap in de strijd tegen de islamisering en anderzijds omdat de joden nu eenmaal al genoeg hebben afgezien door de eeuwen heen.

Maar kijk! De grootste vriend van de joodse gemeenschap, Geert Wilders, heeft nu als eerste een algemeen verbod op ritueel slachten opgenomen in zijn partijprogramma. Dat is wel erg consequent. Maar consequentie wordt niet altijd geapprecieerd en dat mag Wilders nu aan de lijve ondervinden. “Vooraanstaande Joodse organisaties en rijke Joodse particulieren in de Verenigde Staten zijn woedend op Geert Wilders” lezen we in De Telegraaf. “Het gaat om donateurs waar Wilders afgelopen jaren tijdens fondsenwerving in alle delen van de VS en Canada veel geld wist binnen te halen in verband met de pro-Israël-opstelling van zijn partij. Ritueel slachten is voor orthodoxe Joden essentieel voor hun geloofsbelijdenis.” aldus deze bekende Nederlandse krant.

Laten we hopen dat hiermee een trend gezet is en dat andere partijen in Europa diezelfde consequentie aan de dag leggen en niet langer parlementaire initiatieven nemen om uitzonderingen te eisen op gebied van het ritueel slachten van dieren, louter voor het plezier van religieuze fundamentalisten. Europese partijen dienen namelijk op te komen voor de Europese belangen en niet voor exotische minderheden, die toevallig enkele dollars teveel hebben en enkel om die reden in extremis (lees als: nooit) interessant kunnen zijn als bondgenoot. Wilders mag alvast een bank vooruit!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “Geert Wilders neemt algemeen verbod ritueel slachten op in programma: joodse gemeenschap is woedend”

 1. De vraag is : wat zit er achter deze koerswending van WILDERS. Het feit dat hij zich afkeert van deze zeer machtige joodse lobby’s @ sponsors is veelzeggend, en dit als joods @ zionistisch gezinde. Staan er dramatische zaken te gebeuren, waarmee hij niet wil geïdentificeerd worden om zijn nederlandse kiezers niet af te stoten., rekening gehouden met de verkiezingen in nederland. Een dergelijke koerswending gebeurt niet zomaar…!!!. Ik denk aan een financiële crach op wereld niveau, of een oorlog in het midden oosten, of het bekendmaken van de waarheid over sommige “false flag” operaties, of over bepaalde historische gebeurtenissen.!! Het gaat dus in feite niet om het ritueel slachten, dit is maar een voorwendsel, maar om het anticiperen op iets wat gaat komen…? En nadien…als de storm overgewaaid is,. hoe lang gaat deze koerswending dan nog blijven duren..? Men dient dus zeer voorzichtig te zijn met lovende kommentaren voor WILDERS, toch in deze materie.

 2. ik ben het volledig met Wilders eens,ritiueel slachten dat is pas achterlijk zijn en meer dan 100 jaar,diere beulen nooit gehoord van het mensdom.

 3. De kosjere kippenslacht is veel diervriendelijker dan de reguliere.
  Toch hoor je niemand dat alle kippen kosjer geslacht moeten worden.
  Nee zeg, dat zou veel te duur zijn.
  Hypocrisie ten top.

  NVDR: Definieer ‘diervriendelijker’?

 4. Schillewaert Remi

  Correct. In naam van “God”, of “Allah” of “Jehova”, of hun volgelingen, mogen onze wetten niet overtreden worden. Dat men vroeger bij ons ook slachtte met de keelsteek doet daar niets van af. Zelfs indien onze wetten vatbaar zijn voor discussie verandert daar niets aan. Onze gemeenschap beslist daar over. Een gemeenschap bestaat uit mensen met een zelfde identiteit, d.w.z. dezelfde taal en dezelfde wetten en gebruiken. Als meerdere gemeenschappen in een zelfde gebied leven, moeten er strakke grenzen getrokken worden. Door migranten toe te laten zich niet aan te passen, zullen zij onze wetten verdringen.

 5. Besnijdenis en Abortus vind ik duizendmaal erger dan ritueel slachtten , (KNIP) hoeveel dieren worden ritueel geslacht , denk toch even na …aanstellers Wilders is totaal NIET RECHTS maar gewoon een achterlijke linkse OPLICHTER ….dat jullie dat niet zien toont aan hoe ACHTER jullie lopen !!!

Trending

%d