Redactrice P-magazine geeft dé reden voor agressief gedrag ‘jongeren’ in Brussel: “Te lage bloedspiegel door ramadan!”

Dit weekeinde wordt zeer warm. De temperaturen zullen vlotjes de dertig graden overstijgen. Dat belooft lange files richting kust, een toename van horecabezoeken, een massale ijsjesverkoop en als we Saskia Van Nieuwenhove van P-magazine mogen geloven, een verhoogd risico op agressief gedrag bij de lieverdjes die met de ramadan bezig zijn. Ze heeft dit uiteraard niet zo bedoeld, maar ze gaf op facebook een nogal bizarre aanleiding voor de verschillende relletjes in Brussel tijdens de afgelopen weken.

Volgens haar is het agressief gedrag van sommige ‘jongeren’ niet te wijten aan de zaken die Luckas Vander Taelen opsomde in zijn betoog op de webstek van de Standaard. Wat de reden daarvoor dan wel is? “De lage bloedglucosespiegel van de jongens die deelnemen aan de ramadan.” “Deze zou hen,” nog steeds volgens Saskia “agressief maken.” Door weinig te eten en te drinken verlaagt inderdaad de bloedglucosespiegel. Dat dat iemand prikkelbaarder maakt, dat wisten we niet, maar volgens Saskia is het toch waar, want “ook ik word prikkelbaarder wanneer ik al even niet meer gegeten heb.” Dat de politie dààr geen rekening mee gehouden heeft zeg!

Nou moe, dan kijken we dit weekeinde best maar uit! Alleszins toch tot zaterdagavond, want dan eindigt de ramadan van 2012. Ook de Brusselse politie weze bij deze gewaarschuwd! Blijf van de straat weg, doe geen identiteitscontroles van brommer- en andere dieven, intimideer de Brusselse ‘jongeren’ niet teveel door uw aanwezigheid, … met andere woorden: doe gewoon niets! Ga liever schrikwekkende Vlamingen lastigvallen met controles op hun agressief en snel rijgedrag en overmatig drankgebruik alvorens ze hun stalen ros induiken. Zij vormen immers hét maatschappelijk probleem bij uitstek!

5 comments

  1. Geert Hoste kan die grap zeker in zijn Nieuwjaarsshow verwerken, want gekker kan het echt niet, daar excelleren politiek-correct geobsedeerden immers in !

  2. Het zijn weer drukke dagen door de linkse en loge mafia’s om de incidenten dood te zwijgen, dan wel goed te praten hierbij blijk gevende van een goed negationisme en dito revisionisme. Telkenmale moet men heroïsche inspanningen leveren om opnieuw het warm water uit te vinden. Saskia(atje) zou beter Mme Soleil met haar glazen bol raadplegen, die zal haar dan zinniger verklaringen kunnen geven, dan de zever die ze nu zit rond te lullen. Het komt er immers op neer de ziekte aan te prijzen als de remedie. De echte verantwoordelijken zijn de voormelde linkse en loge mafia’s die dit stemmenreservoir hebben geïmporteerd als wapen tegen de vlaamse middenklasse. Deze jongeren weten dit en gedragen zich dan ook als de overwinnaar in het bezette gebied, beschermd door de verraders en kollaborateurs. Al de rest is zever van de bovenste plank. Wat er tot nu toe gebeurd is, is maar een klein voorspel van het geen ons nog te wachten staat.

  3. Kan het nog dommer, onnozeler, stupider, belachelijker, enzomeer? Dit zijn dan nog beleefde, nette, eufemistische uitlatingen, hoor! De hoge criminaliteit onder die jongeren buiten de ramadan-periode is dan zeker te wijten aan een te hoge bloeddruk? En iedereen weet toch dat een te hoge bloeddruk agressief maakt, ja?

Comments are closed.