De ene Groene is de andere niet blijkt uit onderstaand citaat

Op de webstek van De Standaard lezen we vandaag de volgende woorden van ene Paul Pataer, blijkbaar gemeenteraadslid voor Groen! in Gent: “Beweren dat het ‘bijzonder moeilijk is om aan allochtone jongeren een besef van eigen verantwoordelijkheid bij te brengen‘ en stellen dat zij ‘onder een sociale druk staan die individuele responsabilisering afwijst, (want) wie zijn lot in eigen handen neemt, plaatst zich buiten de groep‘… kleeft een stigma op die jongeren dat nog moeilijk valt uit te wissen. Met dat soort van veralgemeningen komen we gevaarlijk dicht in de buurt van raciale vooroordelen.”

Deze reactie (en meer) kwam er naar aanleiding van een mooie tekst van een ander Groen!-mandataris, Luckas Vander Taelen, die geen onopvallend gemeenteraadslid in Gent is, maar wél Vlaams volksvertegenwoordiger. Deze veroordeelde de onlusten de voorbije weken in het Brusselse en nam een aantal stellingen in die je niet meteen van de typische Groen!-mandataris zou verwachten. Vander Taelen is echter niet aan zijn proefstuk toe wat dat betreft en werd daardoor al meermaals aangehaald door rechtse politici uit Vlaanderen. Telkens wanneer je denkt dat Groen! verstand begint te krijgen, meent een neo-marxistische nitwit deze ‘hoop’ de grond in te moeten boren…

Lees hier de tekst van Luckas Vander Taelen.
Lees hier de reactie van Paul Pataer.

Paul Pataer blijkt overigens een van de meest onverdraagzame mensen die er rondloopt. Toevallig is hij ook de schoonbroer van Roeland Raes, oud-Vlaams Blok parlementair. Begin de jaren ’90 van vorige eeuw woonden wijlen Karel Dillen, Gerolf Annemans en Roeland Van Walleghem in Gent de uivaart van Raes’ vader (schoonvader Pataer) bij. Paul Pataer weigerde ostentatief bij de begroeting van de familie de Vlaams Blokkers de hand te schudden. “Zo’n zaken vergeet men nooit.” aldus Van Walleghem.  Dit bewijst hoe diep de haat zit ingebakken bij dit soort extreem-linkse politici.

4 comments

  1. Je moet al een laag gevallen kl**tzak zijn om iemands hand te weigeren op een begrafenis.

  2. Beter laat dan nooit.Het is pas nadat Vander Taelen zelf aan de lijve heeft ondervonden wat de multi- kulturele maatschappij betekent, dat hij het “licht “heeft gezien. Ondertussen is echter het kwaad geschied. Een zwaluw maakt bovendien de lente niet. Dit wordt bewezen door de reaktie van Pataer, een krypto kommunist, die fanatiek zijn stoottroepen en stemmenreservoir verdedigt. Het gaat hier om het proto-type van de verrader die oorlog voert tegen Vlaanderen. Zijn reaktie tijdens de begrafenis is dan ook normaal, zijn biotoop is immers het uitschot.

  3. Hoed af voor Luckas Vander Taelen. Hij is wellicht niet de enige die eerlijk de feiten wil onder ogen zien. De meesten echter durven er niet openlijk voor uitkomen. Daarom, mensen, lees alle strekkingen, onbevooroordeeld. Zo kun je leugens en feiten uit elkaar halen.

Comments are closed.