Gemeenteraadsverkiezingen: op welke 20 gemeenten letten bij het VB?

In oktober trekken we weer met z’n allen naar de stembus om er ons belangrijkste wapen af te vuren: onze stem.  In de geperverteerde staat België is het bon ton geworden om te zeggen dat verkiezingen toch niets veranderen;  in werkelijkheid kan de kiezer elke keer opnieuw alles veranderen.  Op voorwaarde dat hij de bangmakerij door Koning, Kerk en Kapitaal doorziet en stemt voor wie echt grondige wijzigingen durft aan te brengen in dit land.

In oktober is de inzet dan ook niet zozeer welke partij een stem meer of minder haalt.  De inzet is de vraag of Vlaanderen hét feit van de vorige nationale verkiezingen bevestigt, namelijk dat de drie traditionele families geen meerderheid meer halen.  Als dat niet zo is dan heeft de bangmakerij weer gewerkt; als dat wel zo is dan zal de Vlaamse kiezer voor een kleine revolutie gezorgd hebben.  Als SP.a, CD&V en VLD in vele steden en gemeenten geen meerderheid meer halen, dan wordt veel mogelijk; of daar ook iets mee gaat gebeuren is een andere vraag, want Groen zal graag bereid zijn de drie machtsfamilies te depanneren.  De N-VA blijft dan weer herhalen dat het nooit en nergens met het VB wil samenwerken:  daardoor is de N-VA op één van de traditionelen aangewezen, en dreigt N-VA uit de boot te vallen zodra de drie met Groen of een lokale lijst samenspannen…

Om de avond van de verkiezingen goed te kunnen vergelijken maken wij hier bij RechtsActueel stilaan onze lijstjes klaar.  Naast de gezamenlijke score van de drie machtsclans zijn wij vooral benieuwd naar de score van de V-partijen.  Om dat een beetje overzichtelijk te doen proberen we vooraf al een selectie te maken van de gemeenten die we bijzonder in het oog gaan houden.

Vandaag het eerste deel van de drievoudige oefening voor VB, NVA en LDD: welke 20 gemeenten houden we bijzonder in het oog?  We vertrekken van de lijst van de 20 beste gemeenten voor het VB in 2006 (voor LDD en het toenmalige kartel CD&V-NVA zullen we later hetzelfde doen).  Daaruit schrappen we een reeks gemeenten die ons nauw lijken aan te leunen bij en ongeveer hetzelfde stemgedrag vertonen als een buurgemeente die wel opgenomen is.  Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn vanzelf al present met hoge scores, we nemen daarom een paar goedscorende gemeenten uit andere provincies op om wat regionale spreiding te hebben:  Roeselare en Brugge voor West-Vlaanderen, Grimbergen en Vilvoorde voor Vlaams-Brabant, Beringen en Hasselt voor Limburg.

Tenslotte voegen we principieel ook de gemeente Brussel-stad toe, om een beeld te geven van de slagkracht van de V-partijen in onze Vlaamse hoofdstad.  Zo krijgen we volgende lijst:

 1. Schoten 34,7%
 2. Antwerpen 33,5%
 3. Boom 29,6%
 4. Borsbeek 28,7%
 5. Beveren 27%
 6. Sint-Niklaas 26,5%
 7. Mechelen 26,4%
 8. Brasschaat 26%
 9. Zoersel 25,7%
 10. Beringen 24,3%
 11. Willebroek 24,2%
 12. Lier 24%
 13. Ronse 23,9%
 14. Ninove 23,6%
 15. Vilvoorde 21,9%
 16. Grimbergen 21,8%
 17. Roeselare 16,6%
 18. Brugge 16,2%
 19. Hasselt 13,9%
 20. Brussel-stad 5,34%

De lijst die we zo bekomen geeft ons een zicht op de evolutie in de bastions, geografische spreiding, en een paar interessante mogelijke lokale effecten rond lokale sterkhouders.  Uiteraard is deze lijst strikt subjectief.  Suggesties om een gemeente te vervangen door een andere zijn mits argumenten welkom via de reactiemodule.

29 comments

  1. Nu nog wat werken aan het verbreden van uw woordenschat, en ge gaat nog ne grote jongen worden.

  2. Da’s een goeie :-D Wellicht heb je ze leren kennen toen je zelf nog een “betaalde partijslaaf” was ? Of moeten we dat, net zoals je boekje “De leugens over het Vlaams Blok – Wat Marc Spruyt verzwijgt”, maar vergeten, meneer PhD ? Hoedanook, toén had je ook al last van alles behalve bescheidenheid …

 1. Men dient zich geen illusies te maken, ik verwijs in eerste instantie naar mijn reaktie op de brief van Jantje Peumans, inzake de mollen in de NVA .Dit fenomeen deed zich al voor bij Lijst Dedecker(=broeder B.B.) en Vlaams Belang(M.R.M). De belgische bezetter, hierin gevolgd door de euro-bezetter met de linkse en loge mafia’s en hun collaborateurs in Vlaanderen, zullen nooit toelaten dat de Vlamingen baas worden in eigen land. Het is geen toeval dat er nog steeds met de computer wordt gestemd in Vlaanderen, daarwaar in de omliggende landen men van dit systeem voor alle veiligheid is afgestapt. Lenin zegde immers: ” het zijn niet de stemmers die van belang zijn, maar wel de de tellers…”!!! Het regime, dat kirmineel en korrupt is en rot tot op het bot, zal dan ook alles uit de kast halen om een onafhankelijk Vlaanderen te verhinderen. Met de evolutie binnen de NVA zal dat niet veel moeite kosten. Het feit dat Bartje al zes jaar in Antwerpen wil blijven voorpelt weinig goeds, in 2014. Zolang men aan Vlaamse kant weigert te zien wat er te zien is, namelijk de sluipende invoering van de nieuwe wereld orde(=een sovjet-achtige logedictatuur en dito terreur regime) waarbij de autochtone middenklasse moet vervangen worden,door geïmporteerden, vooral uit moslimlanden. Tegelijkertijd wordt er een oorlog gevoerd tegen deze middenklasse via de misdaad, drugs, afbraak van het gezin en het onderwijs, hoge fiscale en parafiscale lasten, en dit alles met behulp van een sovjet-pers die liegt en bedriegt op alle mogelijke manieren. Kortom, een herhaling van de val van het romeinse rijk. (zie ook het boek van Renaud Camus : Le grand remplacement). Pas als het te laat zal zijn, zullen de ogen open gaan van het bekrompen en kortzichtige klootjesvolk. Het is dus niet het vlaams belang als boodschapper met het slechte nieuws, dat dan zal met de vinger kunnen gewezen worden.

   1. Mr VAN CLEEMPUT
    Uw antwoord (=versleten slogans) dwingt mij te reageren.
    1. Ik ben bij geen enkele partij, ben op rust gesteld, en heb geen enkel persoonlijk belang, maar de waarheid heeft haar rechten,
    2.Ik heb een beroepservaring van 36 jaar in Brussel, alwaar ik in de “goot” heb gewerkt, en aan de lijve het systeem heb ondervonden, bovendien was ik ook een bevoorrechte getuige van wat er zich achter de schermen afspeelde. Mijn analyse is dus gebaseerd op
    konkrete feiten, toestanden en gebeurtenissen in dit land. Alleen al in België zijn er jaarlijks honderduizenden slachtoffers van deze verrottingsstrategie en bijhorende terreur, gekenmerkt door bedreigingen, plunderingen, geweld(folteringen inbegrepen), etnische zuiveringen, maar ook angst, stress, wanhoop, omdat men zich door het regime verraden en verkocht voelt, met behulp van de regime pers. Iedereen die een hinder vormt voor deze verrottingsstrategie moet geneutraliseerd worden. Iedereen die wil zien, kan ook zien en weten wat er gaande is. Met wat zijt U dan bezig, zijt U blind of leeft U op een andere planeet. Uw antwoord(=versleten sloagans) is naast de kwestie, en een intellectueel van Uw niveau onwaardig. Bovendien neemt U mij voor een idioot die te dom is om te zien wat er gaande. Ik neem U dit echter niet kwalijk,maar wat wel onvergeeflijk is, dat U terzelfder tijd de slachtoffers schoffeert, voor hun is het immers een rauwe en ruwe werkelijkheid. U schoffeert ook een handvol moedigen, boodschappers met het slechte nieuws, die in het verzet staan, en een wanhopige, maar hopeloze strijd leveren. Mijn beroepservaring dwingt mij vast te stellen dat de toestand hopeloos is, en dat de ondergang van het “avondland” een kwestie van tijd is. Het is dus duidelijk waarmee U bezigt zijt… zIjt U ook een mol..?. dient U de belangen van de occulte machten achter de nieuwe wereldorde..?
    PS : nog een voorbeeld van een versleten slogan : zie website Prison Planet dd.14/08/2012 -artikel “ROME BURNED, will we ???”
    Van Zeebroeck

   2. Ik vind mijnheer Van Zeebroecks uitgebreide antwoord alvast van een hoger niveau, en minder sloganesk dan uw grijsgedraaide one-liners, Van Cleemput. Het moet voor u inderdaad best pijnlijk zijn te beseffen dat hij gelijk heeft, en dat u aldus niet in staat bent om zinnig en inhoudelijk te reageren.
    Mijnheer Van Zeebroeck antwoord dan ook vanuit ervaring, en niet – zoals u – uit persoonlijke frustratie en vooral venijnige rancune.

    1. Hoe bevordert Barts kandidatuur de sluipende sovjetindoctrinatie, Mr Van Zeebroeck? U zegt t enkel over feiten te hebben. Dewelke? S Hiers is heel lovend over uw afgezaagde praat. Ik ken die zever genoeg van Madou. Wie zijn de MOEDIGE boodschappers? Wanneer gaan jullie eindelijk aanvaarden dat jullie grot stilaan ontvolkt is?

     1. Mr VAN CLEEMPUT
      Ik heb geen enkel kontakt met het Madou plein en ik ken ook Mr Stijn Hiers niet, maar ik waardeer wel zijn tussenkomst. Ik ben aan niemand schatplichtig in tegenstelling tot U.
      Op wikipedia lees ik dat U een doctor in de griekse wijsbegeerte zijt en doceerde in de USA(=interessant gegeven met betrekking tot de NWO).
      Als ik echter Uw kommentaren lees heb ik de indruk dat deze geproduceerd werden door een weliswaar gediplomeerd toogfilosoof die wild om zich heen schopt.
      Kijk rond U, Mr VAN CLEEMPUT, ga tijdens de nacht in Brussel en Antwerpen wandelen, zelfs in de gecensureerde pers is al voldoende info beschikbaar, zie ook op internet, met tal van de subversieve websites, lees de laatste publikaties… zoals het boek van Renaud Camus, Le Grand remplacement, maar ook Burgerkrieg van Ulfkotte, en oudere werken zoals 1984 van George Orwell, Le camps des Saints van Jean Raspail, en zelfs The Flying Inn van Chersterton over de islamisering van England, geschreven in 1913…
      Lees zeker de tekst vermeld in fine van mijn tweede antwoord : Rome burned, will we, met een vergelijkende analyse van de elementen die bijgedragen hebben tot de ondergang van het oude rome en de huidige toestand in de USA, beiden aspekten moeten U toch wel liggen…!!! Mijn kennis van het engels is zeer beperkt, een handicap die U zeker niet heeft. Ik heb geen verborgen agenda, en ik ben ook niet bezig mijn frustaties af te reageren. Mijn belangen liggen bij alle vlamingen, die naam waardig.
      Mr VAN CLEEMPUT, er bestaat ook nog zoiets als waardigheid, zelfrespekt, eergevoel ,moed en durf, zeker wanneer het gevaarlijk is,in plaats van mee te huilen met de wolven in het bos. Bij deze beschouw ik dan ook de gedachtenuitwisseling met U als afgesloten.
      VAN ZEEBROECK

 2. Komedianten, Remi, omdat ze liegen en perfect weten dat ze geen nationalisten zijn. De balk in t eigen oog is enorm? Kijk naar m Vlaams geblokkeerd voor meer uitleg. Ik weet heel goed wat ik zeg. Triestig dat betaalde partijslaven me afblaffen. Ze eten waarom ze schrik voor me hebben. Encyclopediën vol. Zo groot is hun komedie

  1. Nog steeds niet van je eigen voorraadje “Vlaams geblokkeerd” af, Geert ? ‘t Ligt nochtans al lang geramsjt bij De Slegte …

  2. Mijn beste mijnheer Van Cleemput. U beweert dus dat ik geen nationalist ben maar een komediant. Het zij zo. Ik ben al lid én militant én mandataris voor het Vlaams Blok/Belang sinds 1978. Velen van mijn generatie hebben in en met die partij gevochten tot waar ze gekomen is en blijven dit doen ook in minder gemakkelijke omstandigheden en persoonlijk weet ik wat dit betekent.
   Er zijn er natuurlijk die pas later de partij hebben ontdekt (toen het niet zo moeilijk meer was) en dachten er een blitz-carrière te maken.
   Toen dit niey van zuo een leien dakje liep gingen ze weg, gefrustreerd en zgn. om bepaalde “inhoudelijke” redenen. (ga geen namen noemen maar wie het schoentje past …).
   De vertrekkers van de laatste maanden zijn juist in hetzelfde bedje ziek. Post en mandaat en macht : belangrijker dan inhoud en programma. En dan maar drogredenene opgeven voor het vertrek.

   En apropos : de partij is heel die tijd zeer braaf geweest om niet op al die “onzin” te reageren met de waarheid. Sommigen zouden wel eens kunnen verschieten en van hun sokkel vallen.

   Frans Wymeersch

   1. Van Cleemput had waarschijnlijk niet gedacht dat de allergrootste komediant van het VB zou reageren. Twintig jaar lang roepen en tieren omdat ze iets zeggen dat hem niet bevalt, iedereen wegjagen uit Sint-Niklaas die een bedreiging zou kunnen zijn voor zijn postje, en dan, als hij veroordeeld wordt omdat hij de grootste onzin publiceert, zichzelf laten uitroepen tot martelaar van de vije mening. Nooit zo’n komediant gezien! Om nog te zwijgen van driemaal aankondigen dat het zijn laatste mandaat zal zijn om dan rustig te blijven zitten, want het postje is voor hem het belangrijkst… Als het VB pijlsnel daalt is het vooral dankzij figuren als Wymeersch.

    1. de meesten reageren onder hun eigen en volledige naam, niet onder een schuilnaampje. Zegt waarschijnlijk genoeg over diegene die reageert en dus ook over de reactie

     1. Zegt de komediant die net veroordeeld is omdat hij jarenlang geweigerd heeft toe te geven dat hij een tekst geschreven had maar liever probeerde Vanhecke ervoor te laten opdraaien… Man,man,man toch, bij sommigen is er echt geen grens aan de komedie…

      1. Vanhecke ervoor laten opdraaien? Jarenlang gezwegen ? Wil wel de waarheid op papier zetten, en dan zullen er niet weinigen verschieten en ook weer die sommigen van hun sokkel vallen, beste Didi (voor zover je niet al op de juiste hoogte bent), maar dan moet je wel het lef hebben om je kenbaar te maken. Zo niet : dada didi.

       1. Als gij nog niet het lef hebt om u kenbaar te maken als onschuldigen wegens uw stommiteiten voor de rechter gesleept worden, dan moet ge wel echt een komediant zijn om dat te verwijten aan een ander…

  1. Mijn excuses, Geert, maar iets onnoemelijk grappig als jij kan ik onmogelijk ernstig nemen … Als ik jou wél ernstig zou nemen, dàn zou ik een meeloper zijn …

 3. Als ik op commentaar van de redactie in mijn reactie zou zitten wachten, zou ik dat zeggen. Wees dus vooral zo vrij mijn eerdere commentaar te verwijderen. Of ook uw “NVDR” te plaatsen in de reactie van Van Cleemput. Het gebrek aan niveau is namelijk dáár te zoeken …

  NVDR: Het is met uitwerpselen zoals met Hitler: de eerste die ernaar verwijst, verliest het debat :-).

  1. Waarbij de redactie dus bij deze – naar eigen zeggen – het “debat” verloren heeft … (En tussen haakjes: “diarree” is géén uitwerpsel, al helemaal niet in combinatie met het woord “verbale”). Maar goed, het is met redacties zoals met degenen die er deel van uitmaken: ze zijn nu eenmaal niet slimmer …

 4. Waarom de hoofdstad van Oost-Vlaanderen de lijst niet heeft gehaald is me een raadsel. Nochtans boeiend genoeg. Zal het kartel sp.a/Groen (zonder Vera Dua) een meerderheid halen? Is Verafstoot nog in staat de liberalen te redden? Zal CD&V met een Turkse lijsttrekker zieltjes winnen? En uiteraard de V-partijen: LDD doet niet meer mee, N-VA koos voor logebroeder Bracke als kopman en VB (zonder Tanguy Veys maar met parlementslid Johan Deckmyn) hoopt tussen 10% en 15%. Redenen te over voor de redactie om Gent (als 3de grootste stad van Vlaanderen) een plaats te geven in de lijst (als 21ste stad?).

  Rob: Oost-Vlaanderen was al goed vertegenwoordigd in de lijst, vandaar dat Gent er niet bij was, maar inderdaad, zien wat Bracke en het VB daar doen is zeker relevant. Excuus aan de stroppendragers en Gent komt erin.

 5. Jouw voortdurend opduikende verbale (KNIPKNIP) lijkt me wat “afgang” betreft al meer dan voldoende, Van Cleemput …

  NVDR: Niveau!!!

  1. Ik had al vaak gehoord dat VB-ers racisten, vreemdelingenhaters, niet-democraten, enz. waren, maar “komedianten” is nieuw voor mij. Soms vraag ik me af of mensen als Van Cleemput wel de teksten (en dus de stellingen) van het Vlaams Belang doornemen. Van al die beschuldigingen vind ik niets terug. Komedie is bv als men voor de verkiezingen anders praat dan na de verkiezingen. Zomaar losweg iets beweren is goedkoop.

  2. Ik hoop dat ook. Goed wetende dat de komedianten die ooit VB bevolkten nu bij de NVA zitten.

Comments are closed.