Voorpost voert actie tegen veroordeelde pervert: de arts in kwestie sloot daarop prompt zijn praktijk

Voorpost Midland (Nederland) heeft afgelopen weekeinde actie gevoerd tegen de als huisarts werkzaam zijnde ontuchtpleger Cor Hak. Deze man maakte tijdens doktersbezoeken van vrouwen foto’s terwijl deze naakt waren. Tijdens de rechtszaak tegen deze arts in 2010 gaf deze aan zijn kliniek te zullen sluiten. Mede door deze toezegging werd er een lagere straf dan gebruikelijk opgelegd. Enkele maanden na het vonnis bleek Hak zijn artsenpraktijk echter nooit gesloten te hebben. Na een waarschuwing van het medisch tuchtcollege is de huisartsenpraktijk van Hak tijdelijk gesloten geweest, maar na enkele maanden werd deze weer heropend.

In een interview gaf Hak aan geen problemen te zien in het voortzetten van zijn praktijk. Het Medisch Tuchtcollege en het Openbaar Ministerie hadden volgens Voorpost in eerste instantie er op zijn minst al op toe moeten zien dat de praktijk gesloten zou worden.Voorpost Midland besliste daarom om het werk te doen wat voornoemde organisaties blijkbaar weigerden. Vrouwen en jonge meisjes bezochten sinds de veroordeling in 2010 nog steeds de dokterspraktijk, onwetende wat deze man op zijn kerfstok heeft staan.

Activisten van kring Midland hebben in de buurt folders in de brievenbussen gestoken, mensen op straat aangesproken en op zondag een groot feest voor vrouwelijke studenten uit de wijk bezocht om ze te informeren over de wanpraktijken van deze arts. Zodoende kunnen de wijkbewoners zelf de keuze maken om deze arts te bezoeken of niet. Mede onder onze druk heeft de arts vanochtend een notitie opgehangen aan zijn deur met de mededeling: “Gesloten.” Actie geslaagd!

3 comments

Comments are closed.