One comment

  1. Veel mensen beschouw(d)en de blanken in Zuid-Afrika als kolonialen, indringers zeg maar, tegenover de “autochtone” zwarten. De autochtonen waren echter geen zwarten, maar pygmeeën. Op deze breedtegraad kan men geen zwarten kweken, doch eerder mensen zoals in het Middellandse-Zeegebied. De haat tegenover de blanken heeft dus een andere oorsprong.

Comments are closed.