Vlaamse leeuw krijgt gezelschap van Belgische driekleur na fysieke bedreigingen van Waalse ‘boer’ (letterlijk en figuurlijk)

Opschudding in Royompré, een gehucht van Jalhay in de Ardennen. Een afdeling van de KSJ durfde het aan om een Vlaamse leeuwenvlag op te hangen aan een vlaggenmast op hun kampterrein. Buurtbewoners belden prompt naar de boer die eigenaar is van het kampterrein. Die bleek in het buitenland te zitten en belde dan maar naar de gemeente die vervolgens een medewerker naar de boerderij stuurde en de dochter de stroomtoevoer richting kampterrein liet afsluiten. De boer zelf had telefonisch contact met de kampleider en stelde zijn eisen.

De kampleider had twee keuzes: of een Belgische vlag naast de Vlaamse hangen ofwel “zou hij uit verlof terugkeren om de KSJ’ers van het terrein weg te jagen.” Nou moe! Dat zijn praktijken die je enkel tegenkomt in de goedkope films met Steven Seagal, die vervolgens de held uithangt om de bedreigde kampjongens bij te staan in woord en vooral in daad.

Maar nu serieus, dit doet toch de wenkbrauwen fronsen. Een andere Waalse gemeente kondigde reeds aan dat het een reglement heeft dat het ophangen van enkel de Vlaamse vlag verbiedt, tenzij er een Belgische driekleur en een Europese sterrenhemel naast hangt. Dit lijkt ons alvast pure chantage. De VVB roept overigens alle Vlaamse gemeenten op om zeker geen mosterd te willen halen bij deze chantagepraktijken en bijgevolg Waalse kampeerders op Vlaams grondgebied niet te willen verbieden om een Waalse haan op te hangen. “Wij willen in tegendeel alle Waalse bezoekers uitnodigen open en vrij hun symbolen mee te dragen en te tonen wanneer ze bij ons op bezoek komen.Vlaanderen blijft de Waalse vrienden passend en met respect welkom heten.” En gelijk heeft de VVB!

Dit probleem is overigens niet nieuw. Toen wij destijds met het VNJ op kamp gingen in Wallonië of zelfs nog maar in de Voerstreek (dat toen nog ‘bezet’ gebied was), werden we meermaals als kleine en jonge knapen en meisjes bedreigd door stoere volwassen mannen die onze leeuwenvlag wilden afnemen. “Fasco’s”, “nazi’s”, “collaborateurs”, … de scheldwoorden waren destijds al even origineel als vandaag de dag. Het belette ons niet om alsnog met de leeuwenvlag fier op te stappen naar de zondagsmis en op het einde van die mis het Gebed voor het Vaderland te zingen.

En de KSJ-leiding van het geviseerde kamp? Die trok haar kak in en besliste toch maar om de Belgische vod te laten bengelen naast de Vlaamse leeuw… Ze zullen hem niet temmen?

3 comments

 1. Jef Elbers verwoordde dit al prachtig in zijn nummer ‘Ballade van de ratten’ (voorlaatste strofe):

  Een Vlaming is een tamme kat, een leeuwtje zonder tanden,
  hij pakt zijn muts af voor een rat en noemt dat grote mannen,
  een Vlaming is een tamme hond, hij durft zich niet verweren,
  hij spreekt de ratten naar de mond,
  de grond van zijn miserie,
  de Vlamingen kunnen alleen elkaar bekritiseren
  en ruzie maken ondereen tot ze erbij kreperen.

  Het is nooit anders geweest en het zal ook nooit anders zijn – ook niet na de volgende verkiezingen:

  de Vlamingen kunnen alleen elkaar bekritiseren
  en ruzie maken ondereen tot ze erbij kreperen.

  Verdere commentaar is niet nodig.

 2. Het gaat hier niet alleen om een Vlaamse Leeuw, maar in de eerste plaats om de vlag van de sponsor.(=12 à 15 miljard euro -500 à 600 oude belgische franken per jaar).Een hond bijt de hand niet die hem eten geeft, dat soort daar blijkbaar wel. In feite gaat het hier om een uiting van een diepgeworteld anti vlaams racisme, gepaard gaande met een “superioriteits” complex, tegen over “les sales flamins”. Het betreft wel een niet strafbaar racisme, en men wordt er nog voor gedekoreerd en in de adelstand verheven. De zaak is echter eenvoudig : blijf er weg. De reaktie van het VVB is wel hoofs, maar in de ogen van de franstaligen is dit echter een bewijs van zwakheid, waarmee ze eens goed gaan lachen.(=les idiots…!!). Men moet een taal spreken die zij verstaan, en deze taal is eenvoudig : “oog om oog , tand om tand…”. Zolang de Vlamingen staan de bedelen, met de broek op de enkels, als een kwijlende hond, om eens gestreeld te worden, gaan dergelijke zaken blijven gebeuren. In de huidige toestand moet men gevreesd worden door de vijand, zelfs gehaat…wil men iets bereiken. Ik spreek van ervaring, 36 jaar in Brussel gewerkt… en bij manier van spreken in het hol van de leeuw…!!!

Comments are closed.