Naarmate het uur van het verwachte grote succes nadert begint de N-VA steeds meer bokkensprongen te maken.  Waar op sommige plaatsen geprobeerd wordt aan frontvorming te doen met de V-partijen, door oud-VB’ers of onafhankelijke Vlaamsgezinden op te stellen, wordt elders de deur naar links wagenwijd opengezet.  In Antwerpen is de nieuwste aanwinst ex-SP.a-gemeenteraadslid Youssef Slassi, groot tegenstander van het hoofddoekenverbod waar de NVA voor zover wij weten voor is.  Maar Slassi is ook om andere redenen bekend.  Zijn sympathie voor extremist Nordine Taouil, die de Taliban-terroristen ‘vriendelijke mensen’ vindt, is er maar één van…

Op zijn website geeft VB-raadslid Wim van Osselaer een reeks nuttige beschouwingen bij de overstap van Slassi naar N-VA.

‘Wie is Slassi nu eigenlijk? In de gemeenteraad was hij vooral bekend als de man die 5 minuten voor het einde van de commissiezitting  de aanwezigheidslijst kwam tekenen. Initiatieven of tussenkomsten moest je van hem niet teveel verwachten. Slassi was ook de ‘gematigde moslim’ die enkele malen voor de pers mocht komen opdraven om te vertellen dat niet alle moslims de extreme ideeën van Sharia4Belgium delen. Alsof iemand dat ooit beweerd zou hebben.  Maar vooral gezien bepaalde eerder ingenomen standpunten is de overstap van Slassi meer dan opmerkelijk. Als er één debat was waar Slassi zich wel in moeide, dan was het immers wel het hoofddoekdebat.   Toen Antwerps onderwijsschepen na een reeks incidenten overwoog om een hoofddoekverbod in te voeren in het stedelijk onderwijs, fulmineerde Slassi als woordvoerder van de ‘malcontente’ moslims: “Ik denk dat ik mag spreken voor alle allochtone gemeenteraadsleden binnen de SP.A, maar voor ons is de grens met de dresscode van een jaar geleden bereikt. Als onderwijsschepen Robert Voorhamme het hoofddoekenverbod wil doortrekken naar het stadsonderwijs, is dat voor ons een brug te ver. Dan moet hij maar een wisselmeerderheid met het Vlaams Belang zoeken. Wij stemmen tegen.” (Gazet van Antwerpen, 28 februari 2008)   Als Slassi intussen terzake van mening veranderd is dan moet het overigens nog maar zeer recent zijn.  Nog geen jaar geleden (14 september 2011) zei hij aan Gazet Van Antwerpen over het Antwerpse hoofddoekverbod (dat in werkelijkheid eigenlijk een verbod op álle levensbeschouwelijke kentekens is) immers nog: “Ik vond het een onnodige maatregel, waarmee we alleen maar mensen op de kast hebben gejaagd. Bovendien is het een kwestie van twee maten en gewichten. Onlangs zat er in het zwembad van Hoboken een vrouw aan de kassa die een ketting met een kruis om haar nek droeg. Is dat dan geen religieus symbool misschien?”

Slassi kwam trouwens wel eens vaker op voor de belangen van zijn islamitische geloofsbroeders. Toen de stad in 2007 een meldpunt opende omdat bepaalde allochtone handelaars in Borgerhout geïntimideerd en bedreigd werden omdat ze alcohol verkochten, noemde Slassi  dit “opgeklopte onzin” . De handelaars stopten volgens hem “vrijwillig” met de verkoop van alcohol en het meldpunt was een “sterk staaltje van islamofobie”. (Het Nieuwsblad, 25 april 2007)

Toen Nordine Taouil, de Antwerpse imam die de Taliban bestempelde als “vriendelijke mensen” en ongesluierde vrouwen als “dieren”, door de staatsveiligheid beschuldigd werd van extremisme, nam Slassi diens verdediging op zich: “Taouil neemt controversiële standpunten in, maar hij is geen extremist. Hij speelt zijn rol als voorzitter van de moslimraad. De stigmatisering van hem en zijn familie is een brug te ver.” (Gazet Van Antwerpen, 19 september 2009)   Enkele maanden terug had ik met Slassi nog een felle discussie in de gemeenteraad . Er werken volgens hem (ondanks alle initiatieven van positieve discriminatie die er al bestaan) nog steeds te weinig allochtonen bij ‘t stad. En wiens schuld is dat? Volgens Slassi natuurlijk niet van de allochtonen zelf. Nee, volgens Slassi zijn er “mensen in de organisatie die de diversiteit binnen het stadspersoneel tegenwerken.” Een soort van complot of netwerk van blanke extremisten actief in het topkader van het stadspersoneel?!  Oplossing volgens Slassi? Slassi wilde “de managers afrekenen op het aantal allochtonen dat zij aanwerven”. Een soort van quotasysteem dus… (zie een eerder artikel op mijn weblog).   Laten we eerlijk zijn. De inhoudelijke verklaring voor de overstap, is ook hier pure komedie. Slassi is vooral een lobbyist voor de eigen etnische en religieuze gemeenschap. En dat komt de N-VA goed uit, want om die Marokkaanse stemmen is het de N-VA natuurlijk nu ook te doen.  Het is ondertussen wel meer dan duidelijk dat iedereen welkom is bij de N-VA, zolang het maar stemmen opbrengt. Als dat maar goed afloopt…’

http://wimvanosselaer.skynetblogs.be/archive/2012/08/01/gisteren-nog-woordvoerder-van-protest-tegen-hoofddoekverbod.html

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

7 reacties op “Youssef Slassi, ex-SP.a, op N-VA-lijst”

 1. Beste.

  Als trouw N-VA kiezer zal ik niet ontkennen dat ook ik in eerste instantie mijn wenkbrauwen optrek bij de overstap van Mr. Slassi.

  Doch net zo zeer als bij Mr. Ceder ben ik van mening dat de tijd wel zal uitwijzen waar deze mix van tegengestelde ideeën en ideologiën bij verschillende functionarissen toe zal leiden. Wat mij betreft zal ik de N-VA afrekenen op haar Vlaams-Nationalistische verwezenlijkingen. Dat er een breed perspectief van meningen, ideologiën, tegenstellingen,… binnen de N-VA verzameld worden, vind ik niet per definitie negatief (noch Tsjeverij zoals Mr. Meerval verklaart).

  Bij meer Vlaamse autonomie zal de “links-rechts tegenstelling” prominenter naar voren komen binnen Vlaanderen. Ik zal dan wel bekijken of de N-VA dan wel naar de ene of de andere richting doorweegt en ik mij hierin kan vinden. Zelf kan ik trouwens ook niet zwart op wit verklaren dat ik volledig “rechts” of “links” georiënteerd ben, hangt van het onderwerp af :-).

  Met het Vlaams Belang bestaat er een democratisch alternatief voor deze Vlaams-Nationalistisch geïnspireerde keuze doch het vreemdelingen-discours, momenteel gehanteerd door het Vlaams Belang, is mij te radicaal. Dat is een puur persoonlijk aanvoelen zonder dat ik daarbij enige moraliserende intenties bij heb.

  Laat het duidelijk zijn dat ik het jammer vind dat Dehr. De Wever zich soms laat meedrijven op het demoniserend discours van de traditionele partijen en de pers jegens het Vlaams Belang.

  Ik ben het niet volledig eens met uw opiniestuk doch kijk er naar uit om meer van u te lezen.

  Met vriendelijke groeten,

  Toon Jans.

 2. Pieter van Boxel

  N-VA: Nieuw vangnet voor Allochtonen.
  N-VA Nieuw vangnet voor (politieke) asielzoekers. Hiermee bedoel ik geen echte asielzoekzers maar mensen die politiek teleurgesteld zijn in hun eigen partij, of er niet meer aan de postjes geraken…. politieke gelukzoekers eigenlijk.

 3. Strijden de Taliban niet gewoon voor een Afganistan vrij van Amerikaans imperialisme dan?

  1. Nee, de Taliban waren al vrouwen aan het executeren en eeuwenoude Boeddhabeelden aan het opblazen voor de Amerikanen hen gingen straffen voor hun steun aan Osama Bin laden. Men moet de loop van de geschiedenis niet omdraaien, verblind door anti-Amerikanisme.

 4. Het zou interessant zijn te weten wie de drijvende kracht is achter SLASSI. De door MEERVAL opgesomde soorten zijn grootendeels juist, maar op dat niveau en met die enorme belangen die op het spel zijn , is toeval uit te sluiten. Achter verschillende van deze soorten gaan er dan ook andere belangen schuil, met een verborgen agenda. Zeer snel na verkiezingen zullen er al heel wat maskers afvallen, gevolgd door een reeks van “nachten van de lange messen” en tegen 2014 is het fenomeen NVA voorbij..!!! Dit is dan ook het uiteindelijke doel van de linkse en loge mafia’s. De cruciale vraag bij dit alles is dan ook :”wat weet Bartje…?.” Als men met de PS mafia aan tafel gaat zitten is er str…aan de klink…! Temeer daar hij er prat op gaat het Vlaams Belang geneutraliseerd te hebben!!
  Waarom heeft hij er broeder BRACKE bijgehaald ? Gaat deze dezelfde rol spelen als broeder B.B. bij de lijst DEDECKER ? Het procédé werd duidelijk beschreven in een boek van Matt HERBEN, na het tijdperk FORTUYN, met een uithangbord en daarachter een “achterman die discreet blijfft” maar wel de beslissingen neemt…!!!

 5. Wilfried Meerval

  Benieuwd wanneer voor deze categorie van mensen ‘onherroepelijk dicht gaat’.

  Anderzijds: wie de ambitie heeft een ‘volkspartij’ te willen zijn, moet zowat alle schakeringen van het electoraat aanspreken en dus ook per categorie (vroeger standen genaamd) in eigen rangen hebben. Van alles juist genoeg om voldoende electoraal gewicht te genereren maar niet teveel om bepaalde evenwichten niet te verstoren. En per categorie enkele personen die mogen opdraven als woordvoerder:
  – Jambon voor de Vlaamsgezinden (genre VVB en Vlaams Belang light en anderen die zich als meerderheid in belgië graag spiegelen aan minderheden in andere Europese landen)
  – Bracke voor de lofties (kaviaar links / vrij metselende jongens en meisjes)
  – Peumans en tutti quanti (voor de vroegere linke VU-ers en ander progressieve naievelingen met een warrig en onduidelijk ideologisch verhaal)
  – Sminata, Zuhal Demir, Slassi, … (vreemdelingen)
  – Pieters (academici)
  – De Bruyn (homolobby – nomen est omen)
  – Ide, Bourgeois (vrije beroepen zoals dokter, advocaat)
  Alleen de ruigere jongens quai politiek en studentikoos verleden – de nationalisten dus – worden onder druk van de belgische media wat geschuwd
  Kortom, Tsjeverij ten top

  1. Remi Schillewaert

   Inderdaad: tsjeverij ten top. Daarbij herken ik duidelijk – in de N-VA – de volksunie van de jaren ’75 en verder, tot de neergang. In het Vlaams Belang herken ik meer de volksunie van bij de start. Het anti-immigratiebeleid van het Vlaams Belang, is niet strenger dan de bepalingen van de grondwet en de wetten van bv de vijftiger jaren. Ook niet strenger dan het vreemdelingenbeleid van de meeste landen in die jaren. Ook nog: mij is geen enkel land bekend waar men gratis taallessen geeft of waar men zonder enige inspanning, als vreemdeling, zo gemakkelijk kan genieten van de autochtone belastingbetaler. Toen ik in 1956 trachtte uit te wijken naar Canada (toen 2(twee) inw. per km2) moest ik , naast tal van voorwaarden, kunnen aantonen dat ik niet ten laste van de Canadese staat zou leven. Vlaanderen heeft nu 455 inw. per km2, ongeveer 200.000 werklozen, die, mits wat inspanning , kunnen ingezet worden. Om de vacaturen in te vullen zal het niet gaan met een massa ongeschoolde immigranten, laat staan met gezinshereniging. Dat heeft niets te maken met vreemdelingenhaat maar met gezond verstand.

Trending

%d