TAK teleurgesteld over opgave van Bloso: “De gordel moet doorgaan! Niet in een afgezwakte toeristische vorm, maar zoals we hem nu kennen.”

2 jaar geleden gooide Carla Galle (administrateur-generaal Bloso) reeds de knuppel in het hoenderhok. Na afloop van de 29ste Gordel sprak ze toen de wens uit om in de aanloop naar de jubileumeditie van vorig jaar BHV gesplitst te zien zodat men in “in schoonheid” kon eindigen. Zover kwam het verleden jaar nog niet, dit jaar is het er dan wel van gekomen. Meteen het signaal voor Bloso om op 2 september een laatste keer voluit te gaan.

Verbaasd over deze evolutie zijn we bij het Taal Aktie Komitee dus niet. Het maakt er onze teleurstelling over de opgave van Bloso echter niet minder op. Een kans voor minister Muyters om te tonen dat N-VA wel degelijk verandering kan brengen … of niet?

De Gordel was (en wat ons betreft IS) een prachtig instrument om 1 dag op het jaar het Vlaams karakter van de randgemeenten in de verf te zetten. Door het voortbestaan van de gordel te koppelen aan de splitsing van BHV werd de indruk gewekt dat dit niet meer nodig zou zijn, dat de dreiging over onze Vlaamse gemeenten ineens zou weggenomen zijn. Niets is natuurlijk minder waar! Dit werd ook al duidelijk aangegeven door Michel Doomst, burgemeester van Gooik. Van een voorvechter van de zuivere splitsing van BHV ontpopte hij zich toch een vurig verdediger van de koehandel rond BHV. Desondanks geeft ook hij aan dat de splitsing van BHV “niet meer is dan een begin” en “dat er nog veel zal moeten gestreden worden om de verfransing tegen te gaan”. Het Taal Aktie Komitee is van mening dat er in die strijd plaats is voor een evenement als de Gordel.

De oorsprong van de Gordel ligt trouwens in de zes Vlaamse gemeenten rond Brussel met taalfaciliteiten: Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Kraainem. Net deze gemeenten worden in deze splitsing van BHV aan hun lot overgelaten en politiek en juridisch afgezonderd van de rest van Halle-Vilvoorde. Van pacificatie is al helemaal geen sprake. Getuige het dreigement vanwege de burgemeester van Sint-Genesius-Rode om de gordel startverbod te geven en vooral de wens – zoals uitgesproken door een aantal Franstalige mandatarissen uit Wemmel en Rode – om ‘hun’ gemeente volgende legislatuur zonder Vlaamse pottenkijkers te kunnen besturen. De splitsing van BHV had in plaats van een stopsignaal dus een signaal moeten zijn om er extra hard voor te gaan … ter compensatie van het Vlaamse falen op politiek niveau.

Vergeten we ook niet dat een evenement als de gordel voor het lokale verenigingsleven in de betrokken gemeenten een welgekomen financiële ruggesteun was. De gordel vergt een serieuze inspanning van het lokale verenigingsleven, zoveel is zeker, maar daar stond wel wat tegenover. Via activiteiten die men in de marge van de gordel kon ontwikkelen, kon men toch een deel van de subsidies die men door de onwil van Franstalige bestuurders misliep compenseren.

De conclusie is duidelijk: de gordel moet doorgaan! Niet in een afgezwakte toeristische vorm, maar zoals we hem nu kennen. Als een lint van Vlaamse gordelaars dat de zes onderling en met de rest van Vlaanderen verbindt. Als een niet mis te verstaan signaal aan franstalig Brussel en Wallonië die hun aanspraken op Vlaamse gemeenten heus nog niet hebben opgeborgen.

We rekenen erop dat de Vlaamse minister van Sport (en dus ook Bloso) Philippe Muyters (N-VA) eindelijk ook eens Vlaams scoort en de plannen van Bloso serieus bijstuurt.