Franse machtspolitiek in België volgens Mark Grammens

“Eérst moet Vlaanderen loskomen uit de Franse greep, en dàn pas kan het de ‘volkskracht’ verwerven om te streven naar een vorm van onafhankelijkheid, bijvoorbeeld naar Zwitsers model, niet omgekeerd. Zelfs een behoorlijk federalisme komt er nooit als de internationale verhoudingen waarin Vlaanderen vastzit, niet veranderen. Dat Vlaamse federalisten, ook independentisten, dit niet zien, is mij al een halve eeuw een raadsel. Vorige generaties wisten dit wél, ook staatslieden die België als zodanig niet ter discussie stelden, zoals Frans van Cauwelaert.”

“Waar staan we nu? “Economisch en financieel is de aanhechting (van België) bij Frankrijk nu al een feit”, aldus François Perin (gecit. in Knack, 22.10.08). De Brits-Cypriotische nobelprijswinnaar economie Kristopher Pissarides beschouwt België als een land deel uitmakend van Zuid-Europa onder Franse suprematie (in De Standaard, 11.05.12). Aan de leiding van België staat een Henegouwse elite die werkt aan een toestand waarbij Vlaanderen niet slechts met Wallonië maar met heel de Franse invloedssfeer ‘solidair’ moet zijn. En de Benelux ligt er inmiddels, mede wegens gebrek aan Vlaamse belangstelling, uitgeteld bij. Wat een tegenwicht had kunnen vormen tegen Duitsland en Frankrijk, functioneert niet, en dat is het vervolg van Franstalige intriges waar Vlaanderen nooit weerstand tegen heeft geboden. Nederland is vervreemd van Vlaanderen, op enkele persoonlijke contacten na.”

Aldus Mark Grammens in Journaal nr. 631 in het artikel ‘Overgeleverd aan Frankrijk’.

One comment

  1. De werkelijke macht achter de schermen is de loge, een meerbepaald het grootoosten waarvan het machtscentrum zich bevindt in Parijs, en dat in België en ook in Vaanderen machtsposities bezet bij zowel socialisten& groenen als liberalen, en waarbij de Vlaamse belangen steeds door de “vlaamse broeders” worden verraden en verkocht, aan de franstaligen in België en aan de fransen. Op alle mogelijke manieren wordt er oorlog gevoerd tegen de Vlamingen die enkel dienen om geplunderd en gesaboteerd te worden. De media in Vlaanderen zitten volop mee in de slag, zodat dit verraad niet kan aangeklaagd worden.Een groot deel van het klootjesvolk hier , is echter hoe dan ook niet in geinteresseerd in deze zaken, zolang ze maar brood en spelen hebben, en blijven ze ook stemmen voor de verraders. Onafgezien van het voorgaande, dient er ook rekening gehouden te worden met de chantage met korruptie- en zedendossiers, en de fransen zijn hierin zeer bedreven.(zie boek Sex & Big Business – Yvonnick DENOEL). Hier moet ook de verklaring gezocht worden voor de uitverkoop van Dexia, Fortis, Electrabel enz…aan de fransen.

Comments are closed.