Valschaards verspreiden valse Vlaams Belang-affiches – de partij dient klacht in tegen onbekenden

Campagne, campagne, campagne… het brengt van alles met zich mee. Overlopers, scheldpartijen, allerhande incidenten en vernielingen, enz. … Niets is ons vreemd als het gaat om verkiezingsfolklore. Het Vlaams Belang maakt nu echter iets mee dat tot nog toe ongezien was. Onbekenden hebben op quasi perfecte wijze campagneaffiches gemaakt en laten drukken met het logo van het Vlaams Belang op. In Gent en Antwerpen (Ekeren) doken reeds de eerste aangeplakte namaak-affiches in het straatbeeld op.

Op de affiche prijkt een zwart Lam Gods en enkele steekwoorden zoals ‘asielbedriegers’, ‘islamradicalen’ en ‘immigratie-profitariaat’. Erboven prijkt de slogan ‘Blijf van ons land!’. Bovenaan de affiche staat het logo van het Vlaams Belang, de url naar de webstek van het VB en het telefoonnummer van het secretariaat aan het Brusselse Madouplein. Het Vlaams Belang diende prompt klacht in tegen onbekenden, aangezien er geen verantwoordelijke uitgever op de affiches vermeld staat. Hieronder de bewuste affiche:

6 comments

  1. Links voelt de hete adem van Rechts in de nek tegen de electorale bollekenskermis en dan “zijn alle middelen goed om het VB te bekampen” conform een eertijdse bewering van een rode Leuvense stuntman die excelleerde door voor de TGV te gaan liggen, toen deze ACHTERUIT reed

  2. De invloed van het Vlaams-Belangprogramma moet toch wel groot zijn. Zoniet kan men al die hatelijkheden niet verklaren. Blijkbaar heeft men meer schrik van het Vlaams Belang dan algemeen gedacht wordt. Sommigen nemen reeds voorzchtig het programma over. Meestal uit schrik voor de kiezer. Met maatregelen uiteraard, die slechts een doekje tegen ‘t bloeden zijn.

  3. Een aanklacht tegen onbekenden brengt niets op. Niet reageren is de grotste straf…Wij Vlaams Belangers moeten fier tegen zoiets optreden.Trots en sterk blijven.Alleen het gerecht of Politie ver wittigen en wijzelf moeten alert blijven dag en nacht!

    1. Dergelijke valse propaganda heeft wel veel invloed op de argeloze burger. Bekend maken dat het gaat om een valse affiche lijkt me toch noodzakelijk.

  4. De media zal hier wel op springen gelijk vlooien op een kat. Jammer maar het is altijd dezelfde haat die gepredict wordt tegen het belang…

Comments are closed.