Extreem-links journalist Walter Pauli verheerlijkte zélf geweld tijdens zijn studentenjaren

De N-VA zit door ‘overloper’ en ex-VB’er Jurgen Ceder in het oog van de mediastorm. Jurgen zou een linkse student die de NSV aanviel in het ziekenhuis geslagen hebben… 28 jaar geleden. De Morgen is in zijn nopjes. De ‘getuigenissen’ blijven bij deze ‘krant’ binnenstromen, meer getuigenissen dan destijds tijdens het proces zelf. Eén van die nieuwe getuigen beweert nu plots dat hij door “de lakse houding van het Gerecht” zelfs van geen proces tegen Ceder afwist… Hilarisch in feite. De man die deze mediastorm is begonnen heet Walter Pauli. Maar is die man zélf wel zo zuiver op de graat?

Pauli was actief student tijdens de periode dat Jurgen Ceder bij de NSV zat. Zijn bijnaam was de ‘eeuwige student’ aangezien hij iets langer dan de gemiddelde student aan de KU Leuven vertoefde. Net als Ivan De Vadder, schreef Pauli artikeltjes voor het Leuvense studentenblad Veto. Daar is alvast zijn journalistieke carrière begonnen. Aangezien Veto een nogal linkse inhoud bevatte, was de stap naar De Morgen op latere leeftijd geen verrassing.

Maar Walter deed wel meer dan enkel wat artikeltjes schrijven. Hij was officieel vertegenwoordiger van de MLB (Marxistisch-Leninistische Beweging), de studentenbeweging die sterk gelieerd is aan, zij het niet de officiële studentenbeweging van de PVDA. Hij regelde via allerhande opgezette comités (o.a. het Nicaragua-comité)  vele subsidies voor de MLB aan de KUL. In die hoedanigheid organiseerde hij eveneens zeer veel tegenacties en -betogingen om ‘extreem-rechtse’ studenten te bestrijden. Nu, een actie organiseren is één, er bewust geweld aan koppelen is iets anders.

Het is hypocriet dat net Walter Pauli uitpakt met de verzonnen aanval van Ceder op oud-student Bart. Van ex-MLB’er Pauli is geweten dat hij steevast voor elke betoging die hij organiseerde een aantal krakersbewegingen contacteerde om tijdens of na die betogingen de NSV’ers aan te vallen. Op het moment van de aanvallen verdween Pauli steeds op mysterieuze wijze, zo slim was hij wel. We kennen deze manier van werken overigens maar al te goed. Telkens opnieuw vinden bij de jaarlijkse tegenbetoging van links tegen de NSV-betogingen eveneens geweld en vandalisme plaats. Ook dan distantiëren de organisatoren van de linkse tegenbetoging zich steeds van het geweld, maar in eerste instantie laten ze het krakersvolkje wel meelopen tijdens op hun optocht…

Walter Pauli is met andere woorden een spel aan het spelen dat hij niet kàn winnen. Als voorstander van geweld een vrijgesproken iemand terug na 28 jaar beschuldigen van geweld is schijnheilig en ongepast. Maar dat zal Pauli vermoedelijk worst wezen!

We geven graag een citaat van Walter Pauli uit VETO nr 11 uit 1988-89, waarbij hij als volgt zijn sympathie betuigt aan de moord en terreur van het communistische FMLN in El Salvador, dat een burgeroorlog ontketende die 80.000 doden maakte: ‘Heel andere kriteria zijn van toepassing op bijvoorbeeld de guerillero’s van EI Salvador. Inderdaad, ook zij gebruiken geweld. Ook zij doden en gedragen zich allerminst in broederschap met hun tegenstanders. (…) Dergelijke vormen van politiek geweld vallen binnen het normale kader van de mensenrechten.’  Pauli vindt het moordende geweld van een communistische terreurgroep perfect OK, en is dus zelfs meer algemeen van mening dat links politiek geweld, inclusief moord, binnen het ‘normale kader van de mensenrechten’ valt.  Laat dat nu perfect de redenering zijn die RAF, CCC en alle andere rode terreurgroepen in die tijd gebruikten voor hun moordpartijen…

Walter Pauli is ook de verantwoordelijke uitgever van het studentenblad VETO op het ogenblik dat de Chinese communisten in juni 1989 honderden studenten gruwelijk afslachten op het Tien An Men-plein.  Waar Pauli geregeld ruime politieke artikelen schrijft, valt hij nu op door zijn stilzwijgen.  Er verschijnt… niets.  De PVDA en de MLB starten een campagne op, die bestaat uit ontkenning, vergoelijking en verdachtmaking: er zijn helemaal niet zoveel doden gevallen, de studenten werden gemanipuleerd door de CIA, en China doet veel goeds voor zijn inwoners.  Walter Pauli laat als verantwoordelijk uitgever de advertenties van PVDA-MLB ongestoord verschijnen in VETO (terwijl hij wel ‘te rechtse’ advertenties weigert).  In november besteedt hij dan toch aandacht aan Tien An Men – maar dan wel om de PVDA-visie te verdedigen.  ‘Verschillende joemalisten – van de BBC, Ap, Reuter – hebben in enkele krantenartikels de geloofwaardigheid van de studentenleiders nochtans in twijfel getrokken’, zo klinkt het, en ook: ‘Deze cijfers tonen echter wel de dubieuze rol van de pers.  Het lijkt er sterk op dat sommige joemalisten niet ernstig te werk zijn gegaan, en informatie doorgegeven hebben zonder deze te toetsen‘.  Maar bovenal blijft Walter Pauli het moordzuchtige Chinese regime net als PVDA en MLB ook na het bloedbad verdedigen: ‘ China heeft daarentegen z’n reusachtige bevolking kunnen voeden en kleden. Dat heeft bijna geen enkel ontwikkelingsland gepresteerd.  (…) Wil U beweren dat het huidige regime geen verbeteringen heeft gebracht voor het leven van de Chinezen?’

14 comments

 1. Deze pagina wordt met de dag leuker. Ineens blijkt reachtsactueel zowaar een revisionistische site te zijn, waar artikels, zoals in Orwell’s 1984, achteraf aangepast worden. Ineens is niet meer ene Bert Deckers auteur, zoals eergisteren, maar het ongetwijfeld gezellige collectief RechtsActueel. En ineens is er een stukje aan toegevoegd over Tien-an-men. Het belasteren van Walter Pauli wordt zowaar een work-in-progress. Welaan dan, een kleine randbemerking: Tien-an-men vond plaats in juni. Dan verschijnt Veto niet. Examens, weet u wel. RechtsActueel blijkt net als bij de eerste versie van dit artikeltje niet alleen bijzonder slecht geïnformeerd, de weinige informatie waarover het beschikt, wordt dan ook nog eens eigenaardig selectief gebracht. Maar goed, ere wie ere toekomt: Walter Pauli deed in november inderdààd een kritisch interview met China-kenner Marcel van Nieuwenborgh. Een kritisch interview, stel je voor. Als aspirant-journalisten dààr al mee beginnen, is het einde van de Westerse beschaving inderdaad nabij.

  NVDR: Uw reacties worden steeds grappiger. In tegenstelling tot de prutser Pauli van Knack doen wij wel ons huiswerk. We hebben gezien dat VETO in juni niet verschijnt, maar we hebben dan meteen de eerste nummers in augustus nagekeken om te zien of er dan minstens in de eerstvolgende VETO in augustus werd teruggekomen op de meest brutale mensenrechtenschending tegen studenten ooit. Maar nee hoor, nul, noppes – maar wél de advertenties van PVDA-MLB. Daarover hebt u trouwens niets te zeggen: waarom mochten die erin, en rechtse advertenties niet? En dan duurt het dus tot november voor Pauli iets wil schrijven over Tien an Men – namelijk dat het Chinese regime veel goed doet voor zijn inwoners. Nu goed, u hebt dus bezwaar tegen ‘work in progress’? We zullen van Pauli en Tien-an-Men een apart artikeltje maken. U vraagt, wij draaien – ja, wij zijn echte democraten.

  1. OK, dit is inderdaad niet grappig meer. Ofwel vertelt u bewust onwaarheden, ofwel leeft u in een parallelle wereld. In de echte wereld verscheen de eerste Veto van de nieuwe jaargang op 28 augustus 1989. De nieuwe verantwoordelijke uitgever heet inderdaad Walter Pauli. Op blz. 11 van dit nummer staat een groot stuk “Chinese studenten over Tien An Men: Democratie komt er pas als Deng dood is”. Mochten uw lezers geïnteresseerd zijn in de echte wereld, dan kunnen zij dat hier zelf checken: http://archief.veto.be/jg16/veto1601.pdf. Kortom, het is nu wel mooi geweest. Ik verwacht het geen seconde van u, maar mensen met een greintje ethiek in hun lijf zouden nu publiek hun excuses aanbieden. Wat mij betreft is deze discussie afgelopen.

   NVDR: Alweer mis poes, want dat vraaggesprek is niet van zijn hand. Ons artikel gaat duidelijk over hem, en dat blijkt ook uit de zin ‘Waar Pauli geregeld ruime politieke artikelen schrijft, valt hij nu op door zijn stilzwijgen.’ U mag ons steeds een artikel voorleggen in die jaargang waarin Pauli het bloedbad op het Tien an Men even heftig veroordeelt als hij dat doet met rechtse studenten, de contra’s in Nicaragua, Reagan, Leysen, het anti-abortusstandpunt van de KUL… Net dat maakt onze onthulling zo pertinent: waar Pauli VETO uitgebreid gebruikt voor zijn (extreem)-linkse stellingen in uitgebreide politieke artikelen, tot constant ongenoegen van rechtse studenten van diverse strekkingen, vindt hij geen tijd om Tien an Men krachtig te veroordelen…

   1. Ik citeer uw eigen reactie: “We hebben gezien dat VETO in juni niet verschijnt, maar we hebben dan meteen de eerste nummers in augustus nagekeken om te zien of er dan minstens in de eerstvolgende VETO in augustus werd teruggekomen op de meest brutale mensenrechtenschending tegen studenten ooit. Maar nee hoor, nul, noppes – maar wél de advertenties van PVDA-MLB.” Er was maar één nummer in augustus, en er werd wel degelijk in teruggekomen op Tien An Men. U sprak niet over Pauli maar over Veto. M.a.w.: u liegt, alweer. Fijne dag verder.

    NVDR: Ons artikel gaat duidelijk over hem, en dat blijkt ook uit de zin ‘Waar Pauli geregeld ruime politieke artikelen schrijft’. Als we dus schreven dat er in augustus niets verschenen was over Tien an Men, dan bedoelden we uiteraard: van de hand van Pauli. En we blijven wachten op een artikel van de hand van Pauli waarin hijzelf Tien an men duidelijk veroordeelt?

 2. Ik lig over de grond van het lachen, zij het met wat buikpijn van de irritatie. Dit artikeltje is zo totaal uit de lucht gegrepen dat Bert Deckers ofwel gewoon iemand anders voorheeft, ofwel totaal door zijn fantasie het bos in gestuurd is. Ik was student samen met Walter Pauli en we waren samen actief in de studentenbeweging. Walter Pauli bij de MLB? LOL. Walter stond, net als ik, extreem kritisch tegenover het MLB. We namen die ietwat versleten maar niet allemaal onsympathieke fanatici totaal niet au sérieux. Het was lachen, als we weer eens in de Libertad naar hun theorieën moesten luisteren, dat wel. Walter Pauli bij het Nicaragua-comité? ROTFL. Het wàt? Walter zat bij Veto, schreef daar niet gewoon wat “artikeltjes” maar tientallen, zoniet honderden pagina’s, wat hem nachten werk kostte, en was ook nog eens actief bij de Sociale Raad van de Leuvense studenten. Die had echt geen tijd om zich met één van die Zuid-Amerika-comiteetjes bezig te houden. Walter die als bijnaam had “de eeuwige student”? ROTFLMAO. Pauli heeft veel bijnamen gehad, die allemaal verwezen naar zijn eruditie en zijn belachelijke werkijver, maar dit was er geen van. Walter Pauli als geheimzinnige liaison bij krakersbewegingen? Krakersbewegingen??? In Leuven??? Sorry, daar bestaat geen afkorting voor. Het is zo compleet uit de lucht gegrepen dat ik me serieus begin af te vragen of Bert Deckers wel een bestaande persoon is en niet een Volautomatische Kierewiete Theorieën Generator.
  Tot zover de hilariteit. Over de insinuatie dat Walter Pauli dus wel eens mee verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het kreupel stampen van Bart Germeys door een extreem-rechtse hooligan, en dat hij (overigens: pacifist en gewetensbezwaarde, als Bert Deckers nog weet wat dat was) een voorstander was van geweld, ga ik niets zeggen. Ik denk dat de gemiddeld intelligente lezer daar zelf wel zijn conclusies uit zal trekken. Conclusies over Bert Deckers, bedoel ik.

  NVDR: Er werd geen been gebroken door een ‘extreem-rechtse hooligan’, maar door een NSV’er die zich verdedigde tegen de zoveelste aanval door extreem-linkse hooligans. En we geven graag een citaat van Walter Pauli uit VETO nr 11 uit 1988-89, waarbij hij als volgt zijn sympathie betuigt aan de moord en terreur van het communistische FMLN in El Salvador, dat een burgeroorlog ontketende die 80.000 doden maakte: ‘Heel andere kriteria zijn van toepassing op bijvoorbeeld de guerillero’s van EI Salvador. Inderdaad, ook zij gebruiken geweld. Ook zij doden en gedragen zich allerminst in broederschap met hun tegenstanders. (…) Dergelijke vormen van politiek geweid vallen binnen het normale kader van de mensenrechten.’ Voor ons is het duidelijk: Pauli vindt het moordende geweld van een communistische terreurgroep perfect OK, en is zelfs meer algemeen van mening dat links politiek geweld, inclusief moord, binnen het ‘normale kader van de mensenrechten’ valt. Laat dat nu perfect de redenering zijn die RAF, CCC en alle andere rode terreurgroepen in die tijd gebruikten voor hun moordpartijen. Als u dat niet beschouwt als een ‘voorstander van geweld’, dan stellen we u een nieuwe bril voor.

  1. Fijn. Ik stel vast dat u geen enkele van uw beschuldigingen over MLB, Nicaraguacomité, krakersbewegingen en het organiseren van (tegen)betogingen hard maakt of zelfs maar bevestigt. Dank daarvoor, het siert u.. Die ene zin in één artikel die u telkens opnieuw opdiept, is u van harte gegund.

   NVDR: Zo zijn wij nu zie: als links beweert dat hij geen voorstander was van geweld, dan leggen wij een keihard citaat voor mét bronvermelding waaruit onomstotelijk blijkt dat hij een voorstander was van links politiek geweld, inclusief moord. Dat is het verschil tussen valse beschuldigingen a la Knack en De Morgen en keihard gedrukt bewijs uit VETO zoals RechtsActueel het brengt. Wat de banden van Pauli met de PVDA-mantelorganisaties ‘Objectief’ en ‘scholen zonder racisme’ betreft, daar komen we zoals beloofd later op terug.

   1. Als u uw keiharde citaten zo ernstig meent, dan zou het u sieren als u ook de context van deze geïsoleerde zin meegaf. Ze staat in een uitgebreid stuk over 40 jaar mensenrechtenverklaring, En die “heel andere kriteria” slaan op het feit dat mensenrechten, normaal gezien, opgelegd worden binnen een legitiem wettelijk kader. Dat kader is er niet meer wanneer een overheid zelf de mensenrechten schendt. Dààr heeft Pauli het over, en dat staat nu net in het stuk dat u met uw “(…)” zo elegant eruit knipt. Zullen we meteen ook het vervolg citeren? “Door een strukturele schending van de mensenrechten vanwege een onrechtvaardige overheid heeft men geen garanties meer voor de eigen rechten en kan men die ook nergens afdwingen. Tenzij dergelijke verdrukten het recht in eigen handen nemen. Trouwens, het enige wat toegestaan wordt is de ‘opstand’. Martelingen en gelijkaardige toestanden blijven hoe
    dan ook ontoelaatbaar.” Dit gaat dus over het recht van een volk om in opstand te komen tegen een onrechtvaardige overheid. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Vlaams-nationalisten daar een probleem mee hebben en concludeer dus dat ook dit citaat een weinig gefundeerde poging is om Pauli te belasteren.

    NVDR: Uw ‘context’ verandert niets aan het feit dat Pauli zijn steun heeft uitgesproken voor extreem-linkse moord. Wel integendeel: de context maakt het alleen nog erger. Dat moord toelaatbaar zou worden als er zogezegd een ‘structurele schending van mensenrechten’ is door een ‘onrechtvaardige overheid’ was nu net de linkse drogredenering waarmee ook RAF en CCC in die tijd hun moorden in Europa goedpraatten. Ook ‘opstand’ tegen de ‘onrechtvaardige overheid’ was nu net wat de linkse moordenaars van bv. de CCC aanvoerden als rechtvaardiging voor hun misdaden en terreur. De Vlaamse beweging heeft terreur en moord nooit als legitiem onderdeel van haar strijd beschouwd – in tegenstelling tot een linkse hypocriet als Pauli, die vroeger links geweld verheerlijkte maar 28 jaar later een senator wil doen lynchen omdat hij zogezegd geweld gebruikte, en dan nog in de context van de zoveelste aanval door links.

  2. Wacht even, er is hier toegegeven dat een NSV-er het been brak van Bart. Mogen we dan ook weten dewelke ??? Bovendien stoort het mij nogal dat u Bart vlotjes bij de extreem-linkse hooligans rekent. Ik zat toen zelf op Sociale Raad op kot en idd. waren er daar toch een aantal MLB-ers die zo’n predikaat wel verdienden, maar Bart Germeys was daar héél zeker niet bij. Ik trouwens al evenmin, want die avonden in de Libertad herinner ik mij nog zeer goed, alsof je in Parijs een eeuw geleden in een achterafzaaltje van een café naar Ravachol zat te luisteren… Kijk, als een van die kerels nu het slachtoffer was geworden, was ik niet in de pen gekropen, wie wind zaait enzo, maar Bart was toevallig op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd. Ik was er zelf bij en de NSV is toen bepaald gewelddadig uitgebroken, daarbij een aantal mensen die er niks mee te maken hadden onder voet lopend. De links-radicale troepen (het bestaan daarvan kan ik niet ontkennen) waren bij mijn weten nog niet gearriveerd. Het spijtigst van alles is dat Bart nog altijd kreupel is (en vermoedelijk zal blijven) terwijl hij ooit een atleet was. Voorts is de beschuldiging dat Walter Pauli de hand had in het organiseren van tegen-betogingen onzin, Zelfs voor iemand met zijn energie (was een van zijn bijnamen niet de schrijf-bij ??)moet dat teveel gevraagd zijn. Ik ben het dus volledig eens met de heer Robyns, alhoewel ik denk dat de MLB-ers met laten we zeggen een stuk of acht waren (bv. JC, KM, DM en een Veronique waar ik mij de achternaam niet van herinner, daarnaast nog enige idioten).

   NVDR: Wacht even, er is in De Morgen toegegeven dat jullie daar niet zomaar stonden, maar klaar stonden met al zeker eieren om de NSV’ers, wanneer ze het gebouw zouden verlaten, te bekogelen. Mogen we dan ook weten waarom jij daar stond? Om van de zon te genieten, zoals Pauli in zijn eerste artikel in Knack lachwekkend schreef? Volgens onze informatie zijn de NSV’ers die het gebouw verlieten niet alleen met eieren, maar ook met andere projectielen bestookt, en heeft dat geleid tot een wederzijdse vechtpartij. Dat iemand daar levenslang de gevolgen van draagt betreuren wij ten zeerste en wij zijn er wel zeker van dat zoiets nooit de bedoeling is bij een botsing tussen studenten, niet van rechts en niet van links. Maar wij kennen ook een ex-NSV’er die levenslang verminkt is omdat hij een oog verloor nadat een linkse student daar met een katapult een projectiel in schoot… U zegt het: wind zaaien zo: Als links niet telkens keet zou komen schoppen als rechts op straat kwam, dan zou de voorbije decennia heel wat leed vermeden zijn.

   1. Hela beste vriend, ik was in die tijd Pol@Soccer, daar niet van, en daarom ook zeker gerechtigd om op mijn eigen campus te zitten, maar ik was zeker niet één van diegenen die gereed stonden met eieren. En al héél zeker niet met knuppels en andere parafernalia van extremisten. Daarbij vraag ik me af of je eieren gooien en een been overtrappen wel in dezelfde categorie kan steken. Als u goed leest – ik heb de indruk dat u dat wel een beetje kan, maar de fijnere puntjes van de semantiek u jammerlijk ontgaan – ik ben bepaald geen voorstander van geweld. Dat waren veruit de meeste aanwezigen evenmin, en héél zeker Bart Niet, (ik schat dat er zo’n 300-400 toeschouwers waren). Achteraf was trouwens de mening van de meesten dat het jammer was dat het slagveld daarvoor niet ontruimd was en NSV niet gewacht had op de MLB-AMADA-PVDA troepen, zodat ze elkaar nu eens deftig in elkaar konden trappen, zonder dat daar onschuldigen bij moesten boeten. Dat is helaas niet gebeurd, met de jammerlijke en bekende gevolgen. Laten we fair zijn, de klootzak die met een katapult dat oog uitschoot hoort samen met de schuldige van die trap (Ceder ??) in dezelfde cel thuis. Kijk eens, als ik ooit nog eens getuige ben van zoiets, zal ik naar waarheid vertellen wat er gebeurd is aan de bevoegde diensten, en de eventuele politieke achtergrond zal me worst wezen. Wat me serieus stoort in jullie betoog (de andere kant is al niet beter) is dat gratuite rondgooien met termen die niet terzake doen en daarbij onwaar zijn. In die jaren beschouwden de hardliners van MLB mij als een fascistisch zwijn en jullie mij als een linkse rat. En beiden beschouwen (zo te zien) nog altijd een “accident” als Bart Germeys als collateral damage…. Het is tegen die attitude dat ik het opneem, jullie verdedigen een klootzak en ik weiger daaraan mee te doen. Ik hoop dat rechts het “politiek” fatsoen hebben om een Breivik af te zweren, en dat links RAF, Rode Brigades enzo afzweert. Voor de rest bent u altijd welkom hier om eens deftig van mening te verschillen, zolang u zich maar beschaafd gedraagt en knuppels, knotsen of zelfs eieren achterwege laat.

 3. Vrienden, het artikel klinkt goed maar is totaal verzonnen. Pauli was zelfs nog geen student in maart 1984. Dat weet ik want we zaten in hetzelfde jaar. En hij schrijft nu zelf dat hij ook nooit lid was van MLB (die maar met 5 man waren, met Pauli erbij zou hun ledenaantal opeens met 20% stijgen). Het is volgens mij niet verstandig om de verdediging van Ceder op te nemen met doorzichtige sprookjes. En tja, blijft dat die student zijn been gebroken werd tijdens die NSV-actie. En niet door gewoon over z’n voeten te vallen.

  NVDR: Pauli heeft vanuit Veto steeds zeer actief de vele mantelorganisaties van de PVDA gesteund: Open Grenzen, scholen zonder racisme, studenten tegen racisme… Hij heeft ook geschreven dat links politiek geweld past binnen ‘het normale kader van de mensenrechten’, als het gepleegd wordt door extreem-linkse terreurgroepen. Wat het voeten vallen betreft: honderden linkse knokkers hebben NSV’ers aangevallen en met allerlei projectielen bekogeld, dus moet men ook niet komen janken als daarbij een gekwetste valt. Uiteraard had de NSV’er die de trap uitdeelde niet de bedoeling iemand levenslang te schaden, maar wij kunnen daar gerust NSV’ers tegenover zetten die bv. een oog verloren door geweld van links. Het is overigens nog maar enkele jaren geleden dat een agent zwaargewond raakte toen een linkse anti-NSV-betoger een betonblok op hem smeet… Indien links vanaf 1968 de vrije meningsuiting van de Vlaamsnationalisten had gerespecteerd was er veel minder gevochten in de straten.

 4. Er wordt in bovenstaand artikel niks hardgemaakt, alleen maar gesuggereerd. Dit is jammer genoeg slechts stemmingmakerij.

 5. Van zulke artikels hou ik wel! De schijn ontmaskeren. Nagels met koppen! Al zal men deze waarheden wel betwisten. Blijven doorhameren. Het verleden van zogenaamde “zuiveren” uitspitten. Daar zitten heel wat nakomelingen bij van economische collaborateurs en dat in alle partijen. Soms zijn ze nu de voorposten van het anti-Vlaams Belgicisme. Terloops: Door louter toeval ben ik geen telg uit een collaboratiegezin, maar gewoon Vlaamse Beweger, echter niet zonder mij grondig te documenteren bij zoveel mogelijk bronnen.

 6. Wat is de strategie hierachter?
  In plaats van die onzin te negeren, reageerde in het verleden het Vlaams Blok / Vlaams Belang zeer krampachtig op zulke persartikels. Er waren zo momenten dat het leek alsof Humo/De Morgen en aanverwanten de politieke lijn van het VB bepaalde want er moest maar 1/100ste verschijnen van wat er nu over Ceder geschreven wordt en het partijbestuur van het VB deed netjes wat de kranten eisten.
  Ze hopen dat dit ook lukt met de R-VA (geen schrijffout !).

Comments are closed.