Over het ESM schreven we niet zo lang geleden een inleidend artikel. Eén van de tegenstanders van dit nieuwe peperdure Europese vehikel in Vlaanderen is het Vlaams Belang. Op ongeveer dezelfde lijn als andere Europese partijen zoals de FPÖ (Oostenrijk), het Franse Front National, de Duitse NPD Wilders’ PVV enz…, voeren ze de druk op om toch te proberen het hele ESM-idee naar de prullenmand te verwijzen. Hieronder integraal de persmededeling van Gerolf Annemans en Hagen Goyvaerts die in de Kamer terecht van leer trokken tegen het ESM.

In de Kamercommissie Financiën en Begroting interpelleerde Vlaams Belang fractieleider Gerolf Annemans vicepremier en minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) inzake het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het is een zoveelste poging van het Vlaams Belang om de snelle en sluipende machtsgreep van de Europese Unie tegen te houden. Het ESM wordt een ‘permanent noodfonds’ genoemd, maar is in essentie een historische machtsgreep van de Europese Unie. Het is een regelrechte aanval op de soevereiniteit van de Europese natiestaten, die rampzalig is voor de toekomst van Vlaanderen én van Europa. Het ESM-verdrag bepaalt dat België voor minstens 24 miljard euro (!) garant staat, maar eigenlijk wordt de sleutel van onze schatkist gewoonweg afgegeven aan de Europese Unie.

Het ESM betonneert op Europees niveau een transferunie naar Belgisch model, waarbij de Noordelijke landen – enkel en alleen om de crisismunt ‘euro’ genaamd in stand te houden – onophoudelijk betalen voor de Zuidelijke landen. Alsof dat nog niet genoeg is, willen de eurofielen, eurocraten en europaten nu ook dat het ESM rechtstreeks steun aan Europese banken kan geven. De Vlaming zou dus niet alleen garant staan en betalen voor Zuidelijke landen, maar ook rechtstreeks voor de noodlijdende banken aldaar.

Ten overvloede: het Vlaams Belang is voorstander van een vreedzaam, welvarend en verenigd, maar vrij Europa, en is juist daarom een fel tegenstander van het ESM en van de totstandkoming van een politieke Europese transferunie. Tijdens een persconferentie een maand geleden kondigden we aan dat we er alles aan zouden doen om de ratificatie van het ESM-verdrag tegen te houden, en dat we een procedure zouden starten bij het Grondwettelijk Hof.

Zoals iedereen weet houdt het Vlaams Belang woord. Als jurist weet Gerolf Annemans maar al te goed dat het ESM-verdrag niet voorziet in rechtstreekse steun aan Europese banken. Minister Vanackere had begin juli via zijn woordvoerder aan Belga laten weten dat hij “net als de Europese Commissie vindt ook dat het stichtingsverdrag van het Europees Stabiliteitsmechanisme niet gewijzigd moet worden om het ESM toe te laten banken rechtstreeks financiële steun te geven, zonder dat de overheden als tussenstation moeten fungeren.” Vanackere beweerde dat Artikel 19 van het ESM-verdrag toelaat dat banken rechtstreeks geld krijgen uit het ESM-fonds.

In een lange interpellatie waarin hij de verschillende artikels van het ESM-verdrag overliep, onderbouwde Gerolf Annemans waarom het ESM-verdrag wel degelijk alleen maar voorziet in de steun aan noodlijdende eurolanden, dus niet rechtstreeks aan banken. Het gevolg is, aldus Annemans, dat er met het huidige ESM-verdrag nooit sprake kan zijn van rechtstreekse herkapitalisatie van banken, en dat het ESM-verdrag dus gewijzigd en opnieuw geratificeerd moet worden. Samen met parlementslid Hagen Goyvaerts diende hij een motie van aanbeveling in met het verzoek aan de regering “geen uitvoering te geven aan deze uitbreiding [van het ESM-verdrag] zonder parlementaire ratificatie”. Ook hekelde hij het feit dat “België blijkbaar weer maar eens de braafste leerling van de euroklas wil zijn, en blindelings uitvoert wat de EU eist”. In Duitsland en Nederland is er terecht veel meer commotie rond een dergelijke historische stap, aldus Annemans.

Gerolf Annemans tegen Minister Vanackere: “De soevereiniteitsdiefstal die het ESM-verdrag inhoudt is voor het Vlaams Belang al een serieuze stap te ver, en nu wilt u met de rechtstreekse steun aan banken nóg een stap verder gaan. Ik vraag u om het gewijzigde ESM-verdrag voor te leggen aan het parlement, dan kunnen we het debat opnieuw voeren. Dit is niet louter een juridische kwestie, maar ook een politieke: volksvertegenwoordigers moeten zich kunnen uitspreken over een dergelijke fundamentele kwestie. Over de rechtstreekse steun aan banken via het ESM is dat nog niet gebeurd.”

Vanackere antwoordde dat hij in september, wanneer de voorstellen van de Europese Commissie inzake een gemeenschappelijk Europees bankentoezicht op tafel liggen, zal bekijken of een wijziging van het ESM-verdrag juridisch nodig is. Of hoe het overduidelijk was dat Minister Vanackere kritiekloos naar de pijpen van de eurocraten in Brussel en Straatsburg danst. Ten aanzien van zijn eerdere uitspraken is dit immers een bocht van 180°.

De motie Annemans/Goyvaerts met het verzoek aan de Minister zich hoe dan ook te engageren om de uitbreiding van het ESM-verdrag opnieuw aan het parlement voor te leggen, wordt donderdag in de plenaire vergadering ter stemming gebracht. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Vlaams Belang ten strijde tegen het ondemocratisch ESM-verdrag”

  1. Hoe meer Europa begint te wankelen hoe meer dit een nationaal verkiezingsthema kan worden, hoe meer ook dat de eurofiele partijen (In Vlaanderen alle partijen behalve het VB) gedwongen kunnen worden om verantwoording af te leggen voor het Vlaamse volk.

    Het Vlaams Belang is hierin goed bezig. Alleen jammer dat de persaandacht niet volgt… daar houdt men zich liever onledig met wat weglopers.

Trending

%d bloggers liken dit: