BHV gesplitst: is er reden tot feesten? We vroegen het aan Bart Laeremans…

In de media wordt zeer euforisch gedaan over de zogenaamde splitsing van BHV. Het zou het einde zijn van een tijdperk waar de Vlamingen benadeeld werden door de Walen. Lang leve de partijen die BHV gesplitst hebben! Het is feest! CD&V pakte gisteren al uit met een advertentie om de Vlaamse kiezer er toch maar op te wijzen dat zij de kwestie BHV mee hebben opgelost. Vandaag ruilde de gemeente Gooik als eerste het ‘splits BHV’-spandoek in voor een spandoek met opschrift: ‘B-HV, eindelijk!’ De vraag is echter: is al deze euforie wel terecht? We vroegen het aan Senator Bart Laeremans, dé BHV-specialist van het Vlaams Belang zeg maar.

Vandaag wordt BHV eindelijk gesplitst horen en lezen we overal in de media. Onder andere de CD&V doet hier zeer euforisch over. Is dit een terechte euforie?

Absoluut niet. Vals tot en met want de remedie is uiteindelijk erger geworden dan de kwaal. Brussel wordt politiek een Franstalige stad. De Brusselse Vlamingen worden voor het belangrijkste parlement van het land geliquideerd: een stem voor een Nederlandstalige lijst wordt een zinloze stem. Wallo-Brux wordt hiermee in praktijk gebracht.

De winst voor de Franstaligen is hierdoor gigantisch groot, nog afgezien van de enorme bijkomende geldstroom die op gang wordt gebracht (netto volledig gefinancierd door de Vlamingen) én de oprichting van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel, die het oude Brabant opnieuw in het leven roept en de greep van Brussel op Vlaams-Brabant enorm zal versterken.

De hervorming van het gerechtelijk arrondissement is een ware triomftocht geworden voor de Franstaligen. Franstalige magistraten krijgen veel meer macht over Halle-Vilvoorde dan voordien, niet alleen bij het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde, maar ook in de nieuwe Franstalige rechtbank, die gelijkwaardig aan de Nederlandstalige bevoegd zal worden voor alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde. Bovendien krijgen de Franstaligen in verhouding veel meer magistraten dan nodig en worden 221 Nederlandstalige magistraten en personeelsleden onterecht ‘in uitdoving’ geplaats omdat men de Brusselse verhouding 80F/20N en stoemelings op heel BHV gaat toepassen. Dit is zonder meer krankzinnig, maar toch slikken de Vlaamse partijen dit.

Wat is het aandeel van het Vlaams Blok/Vlaams Belang in dit dossier dat sinds de jaren ’60 aansleept? We horen er niet al te veel van in de media…

Dit aandeel valt moeilijk te onderschatten en kan onmogelijk in enkele regels worden samengevat. Jarenlang slaan we op deze nagel. Talloze initiatieven hebben we genomen in het parlement om dit dossier vooruit te duwen.  Door ons aanhoudend oppositiewerk hebben we dit dossier permanent in de aandacht gehouden. Ook de voorbije weken en maanden. Zo hebben we als eersten uitgebreid de dramatische toegevingen en gevolgen aan het licht gebracht inzake het gerechtelijk arrondissement, waardoor deze uiteindelijk verzacht werden met een aantal overgangsmaatregelen. We hebben ook heel intensief de bevolking van Vlaams-Brabant op de hoogte gehouden, oa. met een uitgebreide folder in alle brievenbussen.

De voorbije weken waren we zowel in kamer als Senaat de leidende kracht tijdens de commissiedebatten, ook al wordt dit door de media geheel anders voorgesteld, vermits nagenoeg alleen de N-VA voor de microfoon mag komen. We hebben ook de dubbelzinnigheid van die partij onder de aandacht gebracht. Joris Van Hauthem had in het Vlaams Parlement belangenconflicten ingediend die systematisch door de N-VA werden afgewezen. Die partij wees in het Vlaams Parlement zelfs ongegeneerd ons voorstel tot hoorzittingen af  over de dramatische gevolgen op het vlak van het gerechtelijk arrondissement.

In de twee stemverklaringen die ik hield (hier) en (hier), staat de essentie van onze kritiek samengevat. Daarnaast heb over deze kwestie ik heel uitgebreide toespraken gehouden (hier). Graag verwijs ik ook naar het diepte-interview dat ik vorige week had op de zender Actua-TV.

3 comments

  1. Ik vraag me af wat de NVA leden en militanten er van vinden (indien ze het al weten), van de tegenstem van hun parlementsleden op het voorstel van het VB om een belangenconflict op te roepen! Ik ben er heel heel zeker van dat er een heleboel NVA- ers niet akkoord mee zijn, maar Bart De Wever die in hun eigen kring, halve tsjeef wordt genoemd toch steunen.En dan heb je de nieuwe gewone militanten en leden die op lokaal vlak functioneren en die het niet weten of het gewoon niet volgen.Er zijn zelfs volksvertegenwoordigers van mijn directe omgeving, die daarover hun achterban silmpelweg niet berichten. Aan ons om het zoveel mogelijk door te geven aan de kiezers, leden en achterban van de NVA via mail en andere manieren!

  2. God zij dank dat er nog het VB is om te doorprikken wat er moet doorprikt worden. Houzee Bart!

  3. Beste Vlaming, Doe je niet aan politiek? Doe dan tenminste aan portemonnee: houd je op de hoogte via Vlaamse en niet via Belgicistische kanalen. Degenen die aan de macht zijn verpatsen onze grond, onze spaarcenten, onze cultuur…
    Je kunt er niets aan doen? Stem er dan niet voor, maar voor de (kleine) oppositie. Klagen over het beleid en er dan voor stemmen? Absurd. Heb je, als ambtenaar bv, de fameuze eed gezworen? Besef dan tegenover wie. Tegenover machthebbers die in 1830 op een ondemocratische wijze een francofoon en corrupt land hebben gesticht met de hulp van de eeuwenoude vijand “Parijs”. Trouwens, om in je eigen gemeenschap een openbare functie te mogen uitoefenen, ben je verplicht die fameuze eed te zweren. Dat doe je dan om den brode en terecht. Maar in je hart is die van generlei waarde. Dat mag geen hinder zijn om je Vlaamse rechten op te eisen.
    Ben je bang voor repressie van de gevestigde orde? Geen nood. Het stemmen is geheim.Daaruit vloeit voort dat je het recht hebt om je anders voor te doen in de maatschappij dan in het stemhokje. Ook volgens de katholieke moraal is dat gegrond. Elk zegge het voort!

Comments are closed.