[BOEK] Joost Niemöller: Het immigratietaboe – 10 wetenschappers over de feiten

Immigratie is een verrijking voor Nederland, we horen het te pas en te onpas in de media. Echter… het blijkt niet uit de cijfers, verzameld in het baanbrekend en journalistiek zeer sterke boek van Joost Niemöller. Hij heeft tien wetenschappers aan de tand gevoeld over hun onderzoeken betreffende de massale instroom van immigranten in Nederland vanaf de gastarbeiders tot op heden. Deze wetenschappers liepen tegen de nodige problemen en barrières aan bij hun onderzoek, omdat men hun uitkomsten niet kon waarderen, vandaar dat de schrijver over een taboe spreekt.

Het boek heeft het vooral over de economische gevolgen van de immigratie, maar behandelt ook de IQ-verschillen, de verlaging van prestaties van de ontvangende samenleving, de criminaliteitscijfers, de structurele stijging van de immigratie, de verzwakking van de sociale weefsels in een samenleving en nog wel meer. Tevens schetst het boek wie er verantwoordelijk zijn voor het halen van dergelijke grote groepen immigranten en hoe dit heeft kunnen gebeuren zonder dat hierover middels een democratisch proces de bevolking is geraadpleegd.

Er komen dus wel de nodige schokkende cijfers uit; Zo kost een gemiddeld immigrantengezin de Nederlandse verzorgingstaat over haar gehele levenscyclus 230.000 euro, wonen er in 2100 in Afrika vier keer zoveel mensen als in Europa, is het IQ van allochtonen gemiddeld zo’n 15 punten lager dan bij autochtonen, maakt 1 op 5 niet-westerse immigranten gebruik van sociale uitkeringen (bij autochtonen is dat 1 op 10) en bij minstens 53% van de overvallen is de verdachte een niet-westerse allochtoon. Het zijn zomaar enkele opmerkelijke cijfers die men voorbij ziet komen.

Ook komt naar voren hoe politieke partijen trachten de onderzoeken te manipuleren zodat immigratie er toch nog gunstig uitkomt. Niemöller beschrijft o.a. hoe criminologen worden gevraagd om te schrijven dat het goed gaat met de integratie van allochtonen, zodat men dit kan presenteren aan het publiek. Men tracht dus ideologische stellingnamen te vermengen met wetenschappelijk onderzoek in plaats van reële conclusies te trekken op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer je om je heen kijkt in de samenleving kun je wel zien wat een dramatische gevolgen de immigratie-invasie heeft voor (in het geval van dit boek) Nederland, maar de cijfers zo klaar en duidelijk zien, dat is toch wel even slikken. Daarbij is het moeilijk te duiden wie hiervoor verantwoordelijk is. Het waren allereerst de bazen (grootkapitaal) die de immigranten haalden (en blijven halen) om de lonen te drukken. Later werden de immigranten door linkse organisaties misbruikt en bevoordeeld omdat ze hierin nieuwe kiezers en voetvolk zagen (en zien). Daarbij werd in de wetenschappelijke wereld de debatruimte over immigratie verkleind en werden (en worden) kritische wetenschappers met de nek aangekeken.

Het ziet er allemaal niet best uit, zeker omdat het boek nog veel meer immigratie voorspelt. Maar zoals al geschreven, is het aantal onderzoeken en het cijfermateriaal toch wel indrukwekkend en werd dit in het boek sterk en vlot leesbaar op een rij gezet. Het is dus een interessant boek dat zeker gelezen moet worden!

Boek: Het immigratietaboe
Schrijver: Joost Niemöller
Prijs: € 24,50
ISBN: 9049024092

2 comments

 1. Uitkering immigratie is geen arbeidimmigratie.

  SP biedt geen oplossing voor de Turkse,Marokkaanse immigratie problematiek die Nederland miljarden kost. Immers houdt SP uitkeringimmigranten niet op afstand. Het is dus niet vreemd dat SP niet het onwenselijk vindt dat er zoveel geld naar het buitenland wordt gestuurd.
  Sinds jaren 80 komen er geen arbeidsmigranten uit Moslimlanden, valse huwelijksmigratie is de nieuwe migratieport geworden. Gemiddeld 74% van de uitgereikte visa gaat aan gezinsherenigers/vormers uit Marokko, Turkije en Somalië. Oost Europese arbeiders zijn geen uitkeringsimmigranten, primaire komen ze voor het werk. Elke Turk of Marokkaan die binnenkomt vangt automatisch een uitkering, tijdens zijn vertrek capituleert hij Nederland voor de eeuwenlange uitkeringen die hij in herkomstland mag ontvangen. Die stijging van het aantal importbruiden zal ongetwijfeld te maken hebben met de hogere uitkeringen en verraderlijke verdragen die met de moslimlanden getekend zijn. Nederland is gecapituleerd.
  “De SP vindt de uitkeringen te laag en wil daarom het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verhogen met 5 procent voor de komende vier jaar….” De massale toestroming van uitkeringstrekkers,valse asielzoekers wordt dus voortgezet. Stop 2 000 Moslims in een stad, het wordt een kettingreactie, na enkele jaren krijg je 50 000 mensen. Jonge Moslim vrouwen worden constant zwanger gehouden. Een import bruid maakt van de bruidegom een “gehuwd status” en dus hogere uitkering e.d. Dan na 3 jaar mag er gescheiden worden, en volgt automatisch verblijfsvergunning en recht op uitkering.
  Dan kunnen beiden hertrouwen of een bruid cq bruidegom importeren.
  De niet-westerse immigranten van de afgelopen veertig jaar zijn onder meer zo duur voor de samenleving omdat ze minder werken, vaker een uitkering hebben, minder verdienen en minder belasting en premies betalen. Door de immigratie van ongeschoolde niet voor arbeid inzetbare uitkering immigranten worden de kosten van vergrijzing pas echt onbetaalbaar.
  SP programma: “De SP wil niet dat zakken voor een inburgeringsexamen wordt beboet, als de cursist niets te verwijten valt….” (SP) Nieuwe immigratie uit Moslim landen zal sociaal zwakke wijken verder belasten, ‘zwarte’ scholen zullen nog zwarter worden.
  Als etnische populaties groter worden, neemt de kans op de vorming van ‘parallelle samenlevingen’ toe. Als de omvang en concentratie van etnische populaties toenemen, valt de druk om te integreren weg. Ontvangende samenlevingen staan ook negatiever tegenover grote groepen immigranten dan tegenover kleine. Ook dat ondermijnt de integratie bij voortgaande immigratie.

  “Het is belangrijk dat mensen zich voorbereiden op hun komst naar Nederland. De gestelde eisen aan huwelijks- en gezinsmigratie mogen niet misbruikt worden om de vrije huwelijkskeuze in te perken…”
  “De huidige bijstandsuitkering is te laag en moet de komende jaren met in totaal 5 procent worden verhoogd. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om bijzondere bijstand te geven…” (SP programma) Migratieregelingen zijn uiterst fraudegevoelig. Niet alle immigranten zijn toegewijd zijn aan de Nederlandse samenleving. Ze nemen bovendien slechte gewoonten uit eigen land mee. Veel moslims blijken georganiseerd zijn als verlenging van hun eigen machthebbers. Assimilatie, wat in de Verenigde Staten tot dusver gebruikelijk was, wordt in Nederlandse politiek doorgaans afgewezen.
  Turken en Marokkanen die in Nederland georganiseerd zijn vormen nu eigen aparte enclaves. Dergelijke ontwikkelingen kunnen op den duur de rechtsstaat ondermijnen, zeker als leidende krachten in de Nederlandse samenleving geneigd zijn tot toegeeflijkheid.

  Het zijn ook niet eens de oplossingen die men voorstelt om de crisis te bestrijden. Gezinshereniging en vooral huwelijksmigratie draait hele integratie terug en veroorzaakt enkel importarmoede. De partijen van de “sociale coalitie” zijn tegen de beperking van massa-immigratie. SP heeft geen duidelijke standpunt over de massale moskeebouw en remigratie van grote groepen.
  Door de “sociale coalitie” gesteunde Moslims moeten van hun machthebbers infiltreren in de linkse en Rechtse partijen, terwijl ze niets moeten hebben van linkse, Joodse en Christelijke ideeën. Zij zijn hier om te infiltreren en moskeen te bouwen. De boodschap die zij in de moskeeën verkondigen,is een giftig mengsel van nationaal-socialisme en politiek islam, een dodelijk gevaar voor onze democratie en cultuur. Zie maar ook hoe Turkse moskeeën in Nederland allemaal door de Turkse staat gestuurde imams hebben. De Turkse staat behandelt de Turkse moslim in Nederland als een kolonist die onderworpen blijft aan het moederland.

 2. Kan dit boek als verplicht leesvoer aan alle politiek actieve kamerleden (1e en 2e Kamer) gestuurd worden, helaas heb ik dat benodigde geld er niet voor.

Comments are closed.