‘ESM’, in Nederland is het net zoals de EU en de euro een heet hangijzer. Het is er zelfs de inzet van de verkiezingen in september. Ook in Oostenrijk haalt de FPÖ momenteel de media door hun verzet tegen het ESM. In Vlaanderen genereert het tot nog toe bedroevend weinig media-aandacht. Wij zijn in elk geval tegen het ESM, maar waarom en wat is het precies? In feite is het zeer simpel: het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een zogenaamd ‘permanent noodfonds’ dat men wil oprichten om noodlijdende landen en banken binnen de Europese Unie te financieren. Echter, zoals dat gaat met de afkorting ‘SM’, doen de Europese landen die de oprichting van dit permanent noodfonds goedkeuren, zichzelf enkel maar pijn. Van genot is in deze kwestie zelfs absoluut geen sprake. Kort zal ik proberen uit te leggen wat het ESM juist is.

Als rechtsnationalisten zijn we per definitie tegen elke bemoeienis van de Europese Unie op lokaal vlak. De grootste bemoeienis tot nog toe, de eenheidsmunt die euro heet, is de oorzaak van deze nieuwe bemoeienis. De Europese Unie en de daarmee samenhangende euro is in essentie door de strot van de Europese volkeren geramd. Door de euro is het voor sommige landen echter moeilijk tot onmogelijk om te concurreren met andere eurolanden, aangezien men de euro niet lokaal kan devalueren om de lokale economie een boost te geven door buitenlandse concurrentie af te blokken. Het resultaat: meer import dan export, waardoor de lokale economie instort.

De volgende stap is dat de staat geld gaat moeten lenen bij de banken. Vroeger kon een staat kosteloos lenen van de staatsbank, maar dat gaat niet meer, waardoor privé-bankiers hier veel aan verdienden. Een staat die met een torenhoge schuld zit, kan nu gered worden via het ESM. Maar het zijn de banken die in feite met schulden komen te zitten. Het ESM zal dus ook een aantal(!) banken uit de nood helpen, die in eerste instantie rijk geworden zijn door het geld van de noodlijdende burgers. En nu gaat het ESM, met het geld van diezelfde burgers, die banken redden.

Het ESM zou 700.000.000.000 euro vergaren (waarvan ‘onze’ staat – u dus – 3,5% zal bijdragen, wat neerkomt op 24 miljard euro belastinggeld). Daarmee denkt de EU Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en de andere landen die nog gaan volgen, te kunnen redden. Volgens een uiteenzetting op de webstek van de Amsterdamse Post is dit de verkeerde oplossing. De juiste oplossing zou erin bestaan om de staten terug kosteloze leningen te laten afsluiten met de staatsbanken. Op die manier kan de rente op leningen door de staat niet exponentieel stijgen en geraken de verschillende (noodlijdende) landen niet nog meer in de problemen.

Een tweede probleem – en dit is misschien wel het allergrootste probleem, dat het eerste probleem zou kunnen tegenhouden – is dat het ESM inherent ondemocratisch is. Volgens het verdrag, dat als Internationaal Verdrag wordt beschouwd, heeft geen enkel nationaal parlement inspraak in de werking, uitgave én de inkomsten van het ESM. Enkel de Ministers van Financiën, die als gouverneurs deel uitmaken ven het ESM, beslissen samen met een dagelijks bestuur en de directeur van het ESM, over wat er gebeurt met de centen die vergaard worden en nog vergaard moeten worden.

Je zou dan denken dat deze ministers verantwoording dienen af te leggen in het nationale parlement, maar dat gaat niet, aangezien zij aan geheimhoudingsplicht zijn verbonden. Het ESM is met andere woorden een ondemocratisch orgaan dat in principe zoveel geld als het wil kan opeisen van IEDERE belastingbetaler van de Europese Unie. Landen kunnen theoretisch gezien wel hun vetorecht opeisen, maar in noodsituaties bestaat het om 85% van de landen (lees gouverneurs, dus Ministers van Financiën) te overtuigen om wél een maatschappelijke kapitaalsverhoging door te voeren voor het spaarpotje van het ESM. En wie moet dit dan alweer betalen dacht u? Juist, u en ik.

Waarom zijn we dus tegen het ESM? Ten eerste omdat het een fictief bestuursorgaan is, dat onbegrensd belastinggeld op kan eisen, zonder democratische invloed op de bestedingen, zonder democratische controle op de besluitvorming, zonder verantwoording door het niet-democratisch verkozen bestuur. Ten tweede omdat het een bank betreft – die geen bankvergunning nodig heeft hoewel deze bank duizenden miljarden euro’s zal kunnen beheren -, die niet gerechtelijk vervolgd kan worden en waarvan het bestuur en alle medewerkers verregaande immuniteit genieten.

Verder is het ESM een inlener van honderden miljarden euro’s, die al dan niet bevriende bankiers aan miljarden euro’s rente helpt; een uitlener van honderden miljarden euro’s, die zelf bepaalt welke bankier in nood wel een lening krijgt en welke andere voor een appel en een ei overgenomen zal worden door een bevriende relatie van het ESM; een uitlener van honderden miljarden euro’s, die eurolanden in financiële moeilijkheden opzadelt met nog hogere schulden en het IMF en de ECB in staat stelt deze landen te dwingen een neoliberale koers te volgen en lucratieve eigendommen aan buitenlandse investeerders te verkopen; een bedenkelijke organisatie, die opgericht wordt met de bedoeling de politiek van democratisch verkozen regeringen te ondermijnen.

Hopelijk volstaat dit artikel als inleiding van het hoe en het waarom van het ESM. Willen we een sterk en welvarend Vlaanderen, dan dienen we te pleiten voor een uitstap uit de eurozone. Het oprichten van deze zone heeft geleid tot de ondergang van Griekenland en is goed op weg om ook Spanje, Portugal en Ierland ten gronde te richten. België staat overigens ook niet al te hoog aangeschreven als het op economisch vlak aankomt. Het is beter te voorkomen dan te genezen!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) in een notendop en waarom wij als rechtsnationalisten hier tegen zijn”

  1. […] het ESM schreven we niet zo lang geleden een inleidend artikel. Eén van de tegenstanders van dit nieuwe peperdure Europese vehikel in Vlaanderen is het Vlaams […]

  2. Wat rest er in Europa nu nog in de praktijk aan democratie? . NIETS !!! Dit EMS aanvaarden betekent gewoon de ergste vorm van collectieve absolute diktatuur aanvaarden, namelijk deze die zelfs aan zichzelf geen enkele verantwoording schuldig is, en ook niet aan enige rechter. Dit is nog erger dan de diktaturen van de vroegere communistische triumviraten. Aristoteles’ staatsleer is na 2.300 jaren nog altijd actueel en correct: op het einde transformeert de democratie zich in een dictatuur van de ergste soort, de ongebreidelde dwingelandij. Een vraagje: waar en wanneer mag de Heer Barosso zijn dertig zilverlingen gaan ophalen? Zelfs de diktatuur van Hitler was milder, minder absoluut en democratischer. Geen wonder dat menig rechtsnationalist ernstig het verlaten van de Eurozone overweegt, vooral als men weet dat bvb. in Nederland het terug overstappen naar de gulden minder zou kosten dan één jaarlijkse bijdrage aan de EU-maffia.

Trending

%d bloggers liken dit: