Europees parlementslid Philip Claeys (Vlaams Belang) maakt vandaag zijn besparingsplan bekend voor de EU-instellingen. Hij vindt het ongehoord dat de Europese Unie de burgers allerlei besparingen oplegt, zonder het goede voorbeeld te geven en zelf de buikriem aan te halen.

Het Vlaams Belang stelt een jaarlijkse besparing van bijna 1,2 miljard euro voor, louter op de interne werking van EU-instanties. De belangrijkste besparingen zijn:

– afschaffing van de maandelijkse verhuis van het Europees Parlement tussen Brussel en Straatsburg (180.000.000 euro per jaar)
– afschaffing van nutteloze instellingen als het Comité van de Regio’s (86.503.483 euro) en het Europees Economisch en Sociaal Comité (128.816.588 euro)
– verkleining van het EU-personeelsbestand – vandaag ongeveer 56.000 eenheden – met 10% (208.000.000 euro)
– besparing op de weddes van europarlementsleden (3.467.786 euro) en hogere ambtenaren (45.724.103 euro)
– afschaffing van de carrièrelange ontheemdingspremies van EU-ambtenaren (240.135.000 euro)
– afschaffing van de informatiebureaus van het Europees Parlement in de lidstaten (45.710.139 euro) en die van de Europese Commissie (13.750.000 euro)
– afschaffing van de financiering van paneuropese politieke partijen (18.900.000 euro) en hun stichtingen (12.150.000 euro)
– schrapping van peperdure prestigeprojecten als het Huis van de Europese Geschiedenis (totale kostprijs 164.000.000 euro + jaarlijkse operationele kost van 14.500.000 euro) en het eivormige gebouw van de Europese Raad (totale kostprijs 290.000.000 euro).

“Er wordt momenteel veel te veel geld verspild door de Europese Unie. Enkel door zelf de tering naar de nering te zetten, kan de Europese Unie een begin maken van het terugwinnen van enige geloofwaardigheid bij de burgers en belastingbetalers in de lidstaten,” aldus Philip Claeys.

Het volledige besparingsplan is hier te downloaden in word-formaat: BESPARINGSPLAN PHILIP CLAEYS, en hier is het te bekijken in PDF-formaat: BESPARINGSPLAN PHILIP CLAEYS IN PDF.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d