Doodbrave socialistische jongeren krijgen onterecht slaag van Brusselse politie… of was het anders?

Gisteren betoogde Mischaël Modrikamen in Brussel met enkele aanhangers van zijn partijtje Parti Populaire of in het Nederlands de Personenpartij, tegen sharia4belgium. Modrikamen wil dit soort van fundamentalistische moslimverenigingen laten verbieden. Ergens anders in Brussel was er een tegenbetoging. Niet dat die tegenbetogers voor sharia4belgium actie voerden, wel omdat ze een ruimer verbod willen van radicale groeperingen. U begrijpt wel waar men met dat ruimer verbod naartoe wil…

‘Socialistische jongeren’ zoals ze werden omschreven in de socialistische media, trokken onder de vlaggen van ABVV en de Franstalige KAJ uit Brussel door de Brusselse straten en metro om een vuist te maken tegen extremisme. Lees gerust extreemrechts, want als het puntje bij paaltje komt, worden de fundamentalistische vreemdelingen afgedaan als “kansarme jongeren, die misbegrepen worden door de maatschappij” en zijn het enkel de nationalistische groeperingen zoals Voorpost en TAK, het Vlaams Belang en de N-VA die zullen aangepakt en vervolgens verboden worden in de perfecte socialistische heilstaat.

Modrikamen echter zat met een klein organisatorisch probleempje tijdens zijn actie. Een veertigtal leden van Nation woonden namelijk zijn betoging bij. Daarmee vormden deze laatsten overigens de overgrote meerderheid van de manifestatie tegen sharia4belgium. Voor Modrikamen was dit uiterst vervelend. Nation is namelijk een radicale, rechtse (spijtig genoeg Belgicistische) organisatie en Modrikamen was ooit nog voorzitter van het Communauté israélite libérale de Belgique terwijl Nation bij momenten erg pro-Palestina gezind uit de hoek komt. De aanwezigheid van deze ‘neo-nazi’s’ – zoals de media ze al eens durft te omschrijven – zorgde dus voor enige consternatie bij de organisatoren.

Het was ook door de aanwezigheid van Nation dat verschillende brave socialistjes de tegenbetoging verlieten en op zoek gingen naar rechtsradicaal bloed. Het enige bloed dat echter vloeide, was dat van de rode jongeren zelf. In Metro Troon kwam het tot een confrontatie met de politie en werden een dertigtal revolutionairen gearresteerd. U kan het filmpje van de onzachte confrontatie bekijken door hier te klikken. Uiteraard werden de socialisten onterecht en ongemeen hard aangepakt door de politie, of wat had u verwacht? Die stoute politie ook! Telkens als die linkse (tegen)betogers tegen de grond mept is dit zonder reden… Of dat is toch wat ze ons willen doen geloven.

15 comments

 1. Bij mijn weten zijn de berbers naar de rand van de Sahara verdrongen door de Arabieren en deels geislamiseerd. In een reportage van Goedele Liekens enkele jaren geleden kon men leren dat de berbers de vrouw des huizes bijzonder respecteerden in tegenstelling tot de Arabische islam. Of er de infibulatie werd toegepast kon men niet vernemen.

 2. Gemakshalve spreekt men van links en rechts. Uit het bovenstaande verhaal kan men afleiden hoe moeilijk het is om rechts en links uit elkaar te houden. Tegen Palestina: is dat links? Palestijnen zijn voor de holocaust en dus voor de nazi’s. Was Hitler dan links? Zo kan men nog een paar bladzijden doorgaan.

  1. Het is niet alleen ”gemakkelijkheidshalve” dat men van links/rechts spreekt. Het is ook om u zand in de ogen te strooien alsof er nog échte oppositie mogelijk is tegen de dictatuur van het ”internationalisme”. Want zover zijn we: de énige nog van tel zijnde grote politieke tegenstelling is deze van het internationalisme (mondialisme, multicultuur, etc ) versus het nationalisme.

   En nationalist, da moogde gij nie zijn want dan zijt ge ne ”nazi” ! Dat is de (efficiente) westerse propaganda die slechts weinigen doorhebben: als ge iets afwijkt van de ”progressieve” lijn, dan zijt ge ne ”fascist”, ne nazi, ne racist! Al die woorden hebben hun ware betekenis totaal verloren, en worden meestal gebruikt om u politiek direct buitenspel te zetten. George Orwell had dat goed gezien met zijn ”doublespeak”. Onze internationalisten-progressieven zijn zo overtuigd van hun gelijk dat ze iedereen elders in de wereld nekeer gaan bombarderen om hen onze ”democratie” en ”mensenrechten” en multicultuur te gaan opleggen.

   En zo zijn we in de dictatuur van de mondialisten/multiculties beland: er is geen enkele oppositie meer mogelijk tegen de schurkenpraktijken van die mondialisten.

  2. Misschien moet u eerst maar eens goed nadenken alvorens “gemakshalve” over “moeilijke” onderwerpen te spreken.

   1. Toch even zelf goed nadenken! Ik schreef: “Gemakshalve spreekt – men- ..” Niet – ik – spreek gemakshalve ….

  3. “was Hitler Links” ???? Was het dan geen “nationaal-SOCIALIST” ?

   1. Inderdaad! En dat heb ik reeds aan menig socialist laten verstaan. Het is dus niet zo gemakkelijk.

   2. Links, midden en rechts zijn drie posities die men kan innemen binnen één en hetzelfde liberale parlementaire bestel.

    Lenin, Mussolini en Hitler, de drie grote revolutionairen van de 20ste eeuw, namen echter geen genoegen met een eigen stekje binnen dat bestel.

    Enkel de laatste twee hebben, de noodlottige wereldoorlog buiten beschouwing gelaten, op vreedzame en wettelijke wijze hun politieke en sociale hervormingen doorgevoerd en een nieuwe orde opgebouwd.

    Elke – per definitie – niet-liberale orde-gedachte die het staat/maatschappij-complex als enige werkelijkheid van het individu bevestigt, zal min of meer “socialistische” kenmerken hebben (ik neem even het jargon van mijn confraters over).

    Het zal overigens bijzonder moeilijk, zo al niet onmogelijk zijn om voor de Verlichting, het begin van het filosofische liberalisme, ook maar één filosoof in de geschiedenis te vinden die niet “socialistisch” was.

    Bonum commune, Gemeinnutz, algemeen belang … allemaal uitingen van “socialisme”? Ja en nee.

    Het probleem is dat mijn confraters hier het predicaat “socialistisch” gebruiken zoals hun Amerikaanse tegenhangers van de Tea Party en, ruimer dan die laatste, van het “harde” Angelsaksische liberalisme.

    1. Daar zit veel waarheid in. Hoe ingewikkeld allemaal. Het verbaast me telkens hoe zogenaamde denkers dikke boeken kunnen volschrijven, waar een kat haar jongen niet meer terugvindt. Ik heb al die filosofen noodgedwongen moeten doormaken. Hun geschriften zitten vol nepaxioma’s. Ik vertrek reeds lang van de Boom van Porfyrius, om dan de relaties tussen de verschillende onderdelen te onderzoeken, om uiteindelijk te komen, voor wat de verhouding van mens tot mens betreft, tot een billijke verdeling.

 3. Modrikamen is niet alleen gewezen voorzitter van ‘Communauté israélite libérale de Belgique’ maar is zelf ook Jood (waarschijnlijk met dubbele nationaliteit), daar waar bij het pro-Palestijnse Nation er hoogstwaarschijnlijk niemand is met Palestijne – of bij uitbreiding Arabische/Semitische – achtergrond.

  1. Dan beschikt u over foute informatie. Bij Nation is er minstens 1 persoon van Berberse afkomst actief.

   1. Het is dus nieuw voor me dat ‘Berbers’ en ‘Palestijns/Arabisch/Semitisch’ hetzelfde zijn. Waarvan akte.

    1. Gezien de vermenging in die landen…. zal hem volgende keer zijn DNA-kaart gaan vragen

Comments are closed.