Belgische Staat: ‘Vrije sociale verkiezingen zijn anarchie’

Deze week werd in Gent gepleit in het proces dat werd aangespannen door Vlaamsnationalist Jan Van Der Meirsch tegen zijn werkgever NV Liebaert.  Van Der Meirsch wilde aan de sociale verkiezingen in het bedrijf deelnemen voor de Britse vakbond Solidarity Trade Union (STU), met als Vlaamse afdeling de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV).  Hij werd echter geweigerd: in België bestaan immers geen vrije sociale verkiezingen, alleen de belgicistische monopolisten ABVV, ACV en ACLVB mogen lijsten indienen.  Op basis van de Antidiscriminatiewet wordt nu de stopzetting van die discriminatie op basis van syndicale overtuiging geëist.

Dat de inzet van het proces groot is werd meteen bevestigd toen de advocaat van Jan Van Der Meirsch en STU-VSV, Meester Bart Siffert, een klein legertje advocaten tegenover zich kreeg.  Niet alleen voor de werkgever, zoals te verwachten was, maar ook één voor de drie monopoliebonden ABVV, ACV en ACLVB en zowaar zelfs twee advocaten voor de Belgische Staat.  ‘Wat komen die hier allemaal doen?‘, vroeg de advocaat van STU-VSV zich af.  ‘ABVV, ACV en ACLVB kiezen ervoor geen rechtspersoonlijkheid aan te nemen, en mogen dus helemaal niet in deze procedure verschijnen.  En de Belgische staat staat hier alleen maar als een gratis vorm van rechtsbijstand voor een bedrijf op kosten van de belastingbetaler.’

De advocaat van de Belgische Staat bepleitte daarop dat men wel degelijk aanwezig mocht zijn, met de krasse stelling: ‘vrije sociale verkiezingen toestaan leidt tot anarchie.’  Nu heeft de vakbond STU-VSV wel al een paar verwijten gekregen, maar dat het anarchisten zouden zijn, dat was toch helemaal nieuw.  Het argument is volkomen onnozel: in Groot-Brittannië, waar Solidarity Trade Union erkend is en actief is, is er geen sociale anarchie.  En ook in Duitsland en Nederland, waar vrije lijsten mogen deelnemen aan de sociale verkiezingen mits een bepaalde kiesdrempel te halen, is er geen sociale anarchie.

Het wordt een herkenbaar fenomeen: telkens Vlaamsnationalisten waar dan ook in België pleiten voor logische hervormingen, gillen de vrienden van de Belgische staat dat dit zou leiden tot ‘chaos’ en ‘anarchie’.  Als we de opiniepeilingen mogen geloven zijn de Vlamingen echter stilaan niet meer te misleiden…

De advocaat van de drie monopolievakbonden legde een opmerkelijke bekentenis af.  ‘De sociale verkiezingen’, zo verklaarde hij, ‘dienen niet om te bepalen welke vakbond hoeveel aanhangers heeft bij de werknemers, maar enkel om de onderlinge krachtsverhouding tussen de monopolievakbonden te bepalen‘.  Zelden werd zo openlijk toegegeven dat de Belgische sociale verkiezingen in hun huidige toestand een dure schertsvertoning zijn.  Als de werknemer enkel mag kiezen tussen drie belgicisten is échte syndicale vrijheid onbestaande en een échte keuze voor verandering onmogelijk.

STU-VSV pleitte uitgebreid over de gewijzigde juridische context sinds 1950:  het verbod op discriminatie, maar ook de Europese wetgeving, die het vrije verkeer van diensten oplegt.  We kopen nu bij Albert Heijn, we laten onze huizen (ook) bouwen door Letten en Litouwers, en ja, ook een erkende Britse vakbond moet dus anno 2012 mogen deelnemen aan sociale verkiezingen in België.  Als dat niet mag, schendt de Belgische wet de Europese wetgeving en moet de zaak naar het Europees hof in Luxemburg.

Bonden en Belgische staat hadden daartegen weinig inhoudelijk verweer.  Ze besloten dan maar de proceduretoer op te gaan: niet de procedure tegen discriminatie op basis van syndicale overtuiging zou moeten gevolgd worden, maar wel die van het beroep tegen de sociale verkiezingen.  Onjuist, volgens ons, maar duidelijk een poging om de rechter een manier in handen te geven om de zaak te kunnen afwijzen zonder zich ten gronde over échte syndicale vrijheid uit te spreken…  Afwachten of hij daarin trapt.

De zaak werd in beraad genomen voor uitspraak op 26 juli.  Voordien zal het openbaar ministerie nog schriftelijk advies geven en mogen de partijen nog antwoorden.  Wordt vervolgd, en één zaak is zeker:  de strijd voor échte syndicale vrijheid in Vlaanderen gaat verder met de STU-VSV.

2 comments

  1. Pleiten jullie er dan voor dat ook de PVDA morgen met een vakbond in onze bedrijven actief wordt?
    En zo niet,op welke grondslag wil je die dan weren?

    NVDR: Waarom niet? Net als bij de echte verkiezingen zullen ze geen stemmen halen. Dat is beter dan de huidige situatie, waar ze diep geïnfiltreerd zijn in het ABVV en via het monopolie van die club veel meer macht uitoefenen dan hen legitiem toekomt.

  2. Schitterend werk! De antidiscriminatiewet tegen de anti-Vlamingen. Deksel op de neus.

Comments are closed.