Gerespecteerd professor UGent aan kruis genageld wegens wetenschappelijke uitspraken over homofilie

Gentse professor emeritus Alexander-Karel Evrard ligt onder vuur. In een lezersbrief van zijn hand zegt hij: “Als biologisch geschoolde kan ik niet anders dan homoseksualiteit als een afwijking te beschouwen. Anders moet je manken, stotteren, scheelzien, albinisme, klompvoeten, mongolisme enz… ook natuurlijk vinden.” Prof. Evrard benadert homofilie vanuit een biologisch en wetenschappelijk perspectief. Weg van alle emo-denken, vanuit een rationele benadering met andere woorden. De linkse kaste staat op haar achterste poten! Moord en brand wordt geschreeuwd en de media springen graag mee op die kar.

We gaan niet teveel woorden aan deze hetze vuil maken, maar stellen met u vast dat een debat over homofilie evenmin kan als een debat over de holocaust. “Spreek erover en gij zult wegrotten in een vuile cel, op water en brood!” zo lijkt het. Op de webstek van De Standaard lezen we: “Evrard zelf nuanceert zijn uitlatingen. ‘Je kan de term natuurlijk op twee manieren interpreteren. Eén: komt het verschijnsel in de natuur voor? In die redenering is homoseksualiteit inderdaad natuurlijk. Twee: past het in het biologische plan van de natuur? Dan is het antwoord neen, want mocht iedereen homo zijn, dan sterft de mensheid uit. Als wetenschapper bekijk ik het op de tweede manier.’ Bovendien ontkent de professor dat hij homoseksualiteit vergelijkt met ziektes. ‘Homoseksualiteit is helemaal geen ziekte, het is een afwijking van de biologische norm. Net zoals een IQ van 135 of rood haar.'”

De Standaard heeft echter vandaag door al zijn enthousiasme aan zelfcensuur moeten doen. De titel van hun laatste artikel hierover (de klacht door Rood! bij het CGKR) werd met iets teveel vooringenomenheid getypt en online gezet. Enige tijd later veranderde de titel plots en werd het woord ‘homofobe’, dat voor ‘professor’ stond, weggelaten. U ziet het hieronder op de twee afbeeldingen. Waar gaan we naartoe wanneer zelfs professoren als homofoob worden versleten wanneer ze een wetenschappelijke uitleg geven over een normaal en dezer dagen niet onbelangrijk thema?

De oorspronkelijke versie van de titel boven het artikel over de klacht bij het CGKR.
De aangepaste versie van de titel boven het artikel over de klacht bij het CGKR.

6 comments

  1. Het hatelijk voorwoord van H. Camps in De Morgen van 9 juni is onaanvaardbaar en plaatst hem in dezelfde rij als Faoud Belkacem.

  2. Als psychiater ben ik het volledig oneens met de mening van Prof.Dr.Evrard;evenwel vind ik het deontolgisch te verantwoorden dat een wetenschappelijke autoriteit zoals deze Professor Emeritus zijn visie meedeelt;vrijheid van meningsuiting blijft voor mij een waarde die in rangorde alle andere overstijgt.

  3. Rood, links, extreemlinks en groen is het ziekelijke krankzinnige potje van homofilie, islamofilie en andere abnormale dingen die als NORM moeten gehanteerd worden!. IK zou alvast klacht indienen tegen moeder natuur, want moeder natuur maakt zich schuldig aan homofobie en discriminatie! Dat ze alvast klacht indienen tegen de bewering dat de aarde rond is zoals de katholieke kerk in de vroegere eeuwen klacht indiende en de wetenschapper die het ontdekte wou vervolgen!ROOD en de VRT zetten aan tot de achterlijke ideologieén van de middeleeuwen. Langs de andere kant zetten ze aan tot schandknapengedrag en seksuele perversiteiten. Dank zij de Vrt, denkt een kind van 13 jaar uit mijn naaste kring dat ze lesbisch is en dat dit normaal is tegenwoordig, want kijk naar de soap ‘thuis’ als perverte voorbeeld en bovendien is ze gepest door de jongens en kan ze aldus al uitmaken op zo een jonge leeftijd dat ze geen hetero maar bi is en lesbisch want ze is verliefd geworden op een meisje en ieder die dat in twijfel trekt wordt door haar zusjes en haarzelf in de verdoemenis gepreekt! Want ZOO spreken de perverte media VRT op TV en andere media!Bedankt homo-BRT dat je gezinnen en levens stuk maakt omdat je werknemers bijna allemaal homo’s zijn en het bestuur een grote homo- en pervertotheek (een ‘schuren scharniertje’) is van in de vroege jaren en nu IEDEREEN homo moet zijn!Schandknapentv! In één gezin twee lesbissen die trouwen, een kind adopteren en twee homo’s met een kind!Ja mensen en kijkers allemaal, DAT, is de normale gang van een thuis situatie die wil de VRT duidelijk maken en promoten! Alsjeblieft zeg!!!!

  4. Ik vind dat het C.G.K.R. zowel Moeder Natuur (namens heidenen) als God-Jaweh-Allah (namens confessionelen) zou moeten dagvaarden wegens “discriminatie op basis van sexuele geaardheid”(sic) Inderdaad het zou toch niet mogen dat procreatie ENKEL via hetero-betrekkingen kan en nooit via holebi-paring !

  5. Als wetenschappelijke feiten ook al niet meer gezegd mogen worden zijn we inderdaad verder van huis. Die linkse types proberen zich dikwijls zo ver te distantiëren van dingen die hun niet aanstaan dat ze compleet ongeloofwaardig worden.

  6. Prof. Em. Evrard (van wie ik in mijn jeugd nog les heb gekregen, en dus zijn wetenschappelijke instelling kan bevestigen) heeft gelijk. Homosexualiteit is geen ziekte, zeker geen besmettelijke ziekte, maar wel een feit dat duidelijk in strijd is met de biologische norm van de Natuur. Daarom is het nog niet onnatuurlijk, want alles wat in de Natuur voorkomt is a priori natuurlijk. V.oor de wetenschapper is homosexualiteit niets meer dan een fenomeen en het is zijn taak feiten te onderzoeken en zijn mening daarover bekend te maken. De klacht tegenover Prof. Evrard geformuleerd is gewoon een onduldbare schending van zijn rechten als mens en als wetenschapper. Er zou eigenlijk een klacht dienen te worden ingediend tegen de Heer De Meester wegens het weigeren van dialoog, voor contrversiel totaal gebrek aan tolerantie en eerbied voor vrije meningsuiting, enzomeer, maar vooral wegens zijn achterlijke domheid (hetgeen in de Islam een ZONDE is) die de Homo homo sapens tot schande dient. Verweert u allemaal tegen de onverdraagzaamheid van de verdraagzamen!

Comments are closed.