Voormalig Vlaams parlementslid Frans Wymeersch tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet

Op 5 december werd Eddy Hermy, geestelijke vader van het N-SA, veroordeeld voor een meningsdelict. Bovenop een geldboete, werd hij uit zijn burgerrechten ontzet voor vijf jaar. Vandaag werd voormalig Vlaams parlementslid voor het Vlaams Belang, Frans Wymeersch, eveneens veroordeeld voor een meningsdelict. Zijn straf bedraagt tien jaar zonder burgerrechten. Dit zou nefast zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor hij in Sint-Niklaas wilde opkomen. De Belgische Stasi staat weer scherp de laatste tijd.

“Vanochtend werd voormalig Vlaams parlementslid Frans Wymeersch veroordeeld tot 4 maand met 3 jaar uitstel én een verlies van zijn burgerrechten voor de periode van 10 jaar. Daarenboven dient Wymeersch 1 euro schadevergoeding te betalen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding,” zo lezen we in een persmededeling van het Vlaams Belang. De rechtstreekse aanleiding voor de veroordeling was een Vlaams Belang-publicatie uit 2005 waarin schijnbaar foutieve informatie stond met betrekking tot de daders van vandalisme op het kerkhof van Sint-Niklaas. Het door de SP.a- gedomineerde stadsbestuur liet de kans niet liggen en diende prompt een klacht in.

Dat het Vlaams Belang destijds een extra publicatie liet verspreiden om de incorrecte informatie recht te zetten, bleek voor de rechter geen legitiem argument. “Het mag dan ook duidelijk wezen dat het hier om een politieke lynchpartij gaat tegen de Vlaamse onafhankelijkheidspartij, Vlaams Belang. Na de veroordeling van het Vlaams Blok in 2004, blijkt dat de rechterlijke macht zich opnieuw voor de kar laat spannen van de wetgevende (politieke) macht, wat opnieuw een schending van de scheiding der machten betekent. Het déjà vu-gevoel is dan ook bijzonder groot,” zo stelt het Vlaams Belang.

De partij beraadt zich nu of het tegen deze uitspraak in beroep gaat. Het belang van dit beroep is groot, aangezien het de veroordeling opschort en bijgevolg Wymeersch alsnog de kans geeft om in oktober aan de verkiezingen deel te nemen. Een uitspraak ten gronde wordt dan ook niet verwacht voor oktober 2012. Vrije meningsuiting voor politieke nationalisten en het gerechtsapparaat… het zijn duidelijk twee aparte zaken.

6 comments

 1. Beste FG , meneer of mevrouw anoniem dus ,
  Ik ben inderdaad lid , mandataris en plaatsvervangend partijraadslid dat klopt.
  Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ik daarom geen andere of afwijkende mening mag hebben van bepaalde mensen die de partij leiden en ook dikwijls standpunten innemen waar vele leden niet mee akkoord zijn.
  Wanneer men dan zwijgt stemt men natuurlijk toe .
  En wat Uw denken betreft , ik betwijfel niet dat er bij de politie ‘veelal goede mensen zitten die ondankbaar werk doen ‘ , en daar wringt namelijk het schoentje !
  Deze brave politiemensen hebben bazen en deze bazen zijn niet bepaald van dat niveau dat ze het goed menen met het volk .
  Deze bazen zijn belgische staatsknechten die nog niet eens het werk van hun personeel waarderen , anders zouden deze ‘brave politiemensen’ hun job niet als ondankbaar ervaren.
  Deze bazen gebruiken en misbruiken deze ‘brave politiemensen’ door ze in te zetten als een private staatspolitie tegen mensen die deze staat weg willen.
  Tegen ons dus.
  Als je dit niet kan of wil begrijpen is er natuurlijk nog heel veel werk aan de winkel meneer of mevrouw annoniem.

  Jan De Beule.
  Nooit annoniem.

 2. Beste FG
  Als ik u redenering volg dat is het gerechtsapparaat een publieke dienst die volledig neutraal werkt.
  Bijgevolg is het haar taak mensen zoals Wymeersch te vervolgen en volgens u gebeurt dat ook op een neutrale basis.
  Dus heeft Wymeersch niet meer gekregen dan hij verdiend.
  En de veroordeling van het VB was ook correct.
  Want uitgesproken en opgelegd door een neutrale openbare dienst.
  Santé.

 3. Deze nonsens begrijp ik niet. Het is ook niet correct. Met wat meer hersenen zou men wat grondiger kunnen nadenken, aan de hand van juistere informatie.

 4. De jacht is open maar tegen de fanatieke moslims zal de CGKR niets tegen doen ze zijn er bang van

 5. Marscheer dus nooit mee in de gedachte dat de politie en het gerecht nog meer middelen moeten krijgen zoals het Vlaams Belang al jaren doet .
  Deze staatsinstellingen zullen hun middelen en hun privaat milities enkel inzetten tegen mensen waarvan zij vinden dat ze een politiek niet correcte mening hebben en niet tegen bevoorbeeld kopstootgevende vreemdelingenvrienden in Molenbeek.
  Ook zogenaamde ‘nationalisten’ die vinden dat ze de privaat militie die men politie noemt , moeten inschakelen tegen andersdenkenden zouden beter eens twee keer nadenken.
  Al kan je natuurlijk niet meer hersencellen gebruiken dan men heeft meegekregen.
  Zoals in meerdere artikels van het Nieuw Solidaristisch Alternatief geschreven is dat men voorzichtig moest zijn met het zich vrolijk maken over de veroordeling van Kameraad Hermy omdat ze zelf wel eens het volgende zouden kunnen zijn.
  Ook deze denkpiste blijkt te kloppen en geloof maar dat dit nog maar een begin is.
  Maar nadenken en overleggen is in het Nationalistische milieu toch zo moeilijk omdat er vele zijn die met hun eigen carriere planning bezig zijn of hun ego te groot is.
  Inderdaad , wanneer een nul denkt dat het een cijfer is……….
  Jan De Beule.

  1. ‘zoals het Vlaams Belang al jaren doet’: ben jij geen lid, mandataris van die partij, en zelfs lid van de nationale partijraad? Jij geeft dus publiek kritiek op jezelf? Raar. De politie een ‘privaat militie’? (sic) Volgens mij een publieke dienst van veelal goede mensen die ondankbaar werk doen op de frontlijn tegen de vreemdelingencriminaliteit, maar bon, ik ben geen NSA’er en zal dus wel niet kunnen denken…

Comments are closed.