Liesbeth Homans (N-VA) tegen blond haar en blauwe ogen in sociale woning

De vreemde bokkensprongen van de N-VA rond immigratiebeleid gaan onverminderd door.  Nadat de N-VA zich in het Europees parlement uitsprak voor meer immigratie en N-VA-minister Bourgeois vreemdelingen oproept om gebruik te maken van hun vreemdelingenstemrecht, verzette de N-VA zich nu luidkeels in het Vlaams parlement tegen een redelijk VB-voorstel om sociale huisvesting voor te behouden aan personen die een tijdlang aan het systeem hebben bijgedragen.  Het gevolg is dat de allochtonisering van de sociale woningen onverminderd doorgaat – en Vlaamse mensen in de kou blijven staan.  Liesbeth Homans verklaarde tegenstander te zijn van blauwe ogen en blonde haren in de Vlaamse sociale woningen…   

Deze ochtend werd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement een voorstel van decreet van het Vlaams Belang besproken dat de toegang tot de Vlaamse sociale woningen wil voorbehouden aan mensen die “tenminste zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven hebben en tenminste drie jaar daarvan een inkomen uit arbeid hebben gehad.”  De boel niet belazeren en iets hebben bijgedragen aan het systeem dat die woningen betaalt, dat lijkt ons redelijk.

Het Vlaams Belang wilde met dit voorstel het overspoelen van de Vlaamse sociale woonwijken door immigranten tegengaan. In gans Vlaanderen wordt volgens de recentste cijfers bijna een kwart van de sociale woningen toegewezen aan niet-Belgen. In een stad als Antwerpen loopt het aandeel toewijzingen aan vreemdelingen op tot de helft. Ondertussen staan 70.000 personen – vaak autochtone Vlamingen met een arbeidsverleden – soms al vele jaren op een wachtlijst voor een sociale woning.

Alhoewel volgens een vorig jaar gehouden peiling van onderzoeksinstituut Ipsos een grote meerderheid (68%) van de Vlamingen van oordeel is dat immigranten onze sociale voorzieningen te zwaar belasten, werd het voorstel van decreet negatief onthaald door de overige partijen.

SP.a- en N-VA-volksvertegenwoordigers slingerden het VB verwijten van ‘discriminatie’ naar het hoofd. N-VA-parlementslid Liesbeth Homans presteerde het zowaar om het Vlaams Belang ervan te beschuldigen “enkel nog maar blonde mensen met blauwe ogen in de sociale huisvesting te willen toelaten”.  Liesbeth heeft dus blijkbaar een probleem met mensen met blond haar en blauwe ogen.  Ze heeft daarmee  last van zelfhaat, want alhoewel haar oogkleur ons niet helemaal duidelijk is heeft ze toch duidelijk blond haar.  Wat is daar mis mee, Liesbeth?   En waarom verkiest u mensen met onderstaand kapsel in de  sociale huisvesting boven een Vlaming?

Alle gekheid:  Terwijl de N-VA in het federaal parlement de indruk wil geven een restrictief immigratiebeleid na te streven, bestendigt de partij dus in het Vlaams parlement de factoren die deze immigratie aanmoedigen.  Want Ahmed en Fatima komen niet voor ons mooie weer, maar inderdaad voor ons veel te ruimhartig rondstrooien van uitkeringen en sociale woningen.

Alle aanwezige partijen stemden tegen het decreet, met uitzondering van LDD dat zich onthield. Joris Van hauthem, fractievoorzitter in het Vlaams Parlement: ‘Het Vlaams Belang betreurt dat de overige partijen de ernst van de problematiek van de uitkeringsimmigratie en de gettovorming in de sociale woonwijken nog steeds blijven ontkennen.’

6 comments

 1. Walgelijk, sociale woningen zouden voor jonge koppels moeten zijn die hun eerste jaren gaan werken en vaak krap bij kas zitten, of gepensioneerden met een klein pensioen. Niet voor werkloze Ali…

 2. Heu, “laten we elkaar geen Liesbeth noemen” en er recht voor uit komen ; “Eigen Volk laatst” en ZEKER die er te Germaans uitzien ; daarom “GEEN COUSCOUS, GEEN WONING” wat betreft “sociale”(sic) huisvesting !

 3. Ze blijft maar continu als een sateliet om mij heen draaien om steeds maar weer mee op elk fotoke te MOGEN staan, maar allez zolang ze de indruk (“perceptie” inPoCo-bargoens) wekt mijn maitresse-matras te zijn en na-aapt (“copy cat” in PoCo-bargoens) wat ik raaskal en mijn “bazen van VOKA” (naar mijn EIGEN bewering uiteraard pas NA de vorige verkiezingen) mijn souffleren, kan ons in geel-zwart gecamoufleerd neo-liberaal mestvaalt aan naieve werkers op de electorale Vogelenmarkt verpatst worden want gelukkig voor ons zijn er meer lichtgelovige naieve kartonnen vlamingskens dan Ware Vlamingen van het Beton BLOK. Voor de rest volg ik slaafs Patrick Onderlijfke’s ideologie ;”anderman’s volk eerst, Eigen Volk kan verrekken” , OOK wat betreft “sociale huisversting”, heu correctie……. Allochtone Huisvesting uiteraard.

   1. ik denk: deze generatie politiekers heeft zichzelf ondertussen reeds zolang geindoctrineerd dat je dus zulke uitwassen van wereldvreemdheid krijgt….Dat is gewoon hét probleem ;géén of weinig voeling met de realiteit…ik ben er zeker van dat Liesbeth Homans haar uitspraak zéér realistisch inschat. En zo gaat dat maar door en door….volgende etappe wordt dan het Europese parlement; alwaar deze wereldvreeemheid haar absolute piek bereikt.Daar kan je “a la ” Verhofstad “orakelen”…..
    diepe zucht ……Cfr de val van het WestRomeinse rijk

 4. Liezeke ik ben stapelzot van u maar die van ons mag het nooit te weten komen. Blijf dus maar overal steeds heel dicht bij mij en goed mijn pure en onversneden allochtonfiele, xenofiele zever blijven echoën aub. Ge weet dat ik mijn diëet voor u doe, hé !

Comments are closed.