Recht op veilig zwemmen: geen prioriteit voor de gevestigde partijen!

De voorbije jaren deden zich tijdens warme lente- en zomerdagen in verschillende (provinciale) recreatiecentra ernstige incidenten voor. Slechts één partij heeft altijd al gepleit voor een kordate aanpak van deze recreatieterreur. Centra die de voorbije jaren werk maakten van de voorstellen die het Vlaams Belang eerder lanceerde, leveren vandaag het bewijs dat een kordate aanpak werkt. De meerderheidspartijen zijn in woorden wel voorstander van een aanpak, maar kijken in de realiteit helaas toch liever de andere kant op.

Eén van de problemen blijft dat reltoeristen die worden geweerd uit een bepaald recreatiedomein niet automatisch kunnen geweigerd worden in andere centra. Daarvoor is immers een gemeenschappelijke databank met gegevens van amokmakers nodig. De bestaande wetgeving laat het opstellen zo’n zwarte lijst – zoals die al lang bestaat voor voetbalhooligans – tot op heden echter niet toe. Tijdens een nationaal overleg dat – bijna dag op dag – een jaar geleden plaatsvond tussen het kabinet van Binnenlandse Zaken en  de beheerders van de recreatiedomeinen, stelde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) weliswaar een wetsontwerp in die zin in het vooruitzicht, maar dat is tot op heden dode letter gebleven.

Omdat de provincie Antwerpen, zelf verantwoordelijk voor verschillende recreatiedomeinen, goed geplaatst is om ter zake een duidelijk signaal uit te zenden, diende Vlaams Belang-raadslid De Smedt een motie in waarin de federale regering met aandrang wordt opgeroepen werk te maken van de broodnodige maatregel. De meerderheid (CD&V/N-VA, VLD en SP.a) wenste daar echter niet op in te gaan. Opvallend: de CD&V-fractie heeft zelf nog maar net een wetsvoorstel ingediend om deze zwarte lijst mogelijk te maken en ook de N-VA kondigde reeds een maand geleden al aan een voorstander te zijn van zo’n lijst. Bij de stemming gisteren bleek echter geen enkel fractielid van de CD&V, noch van de N-VA bereid de motie te steunen. Van hypocrisie gesproken!

Bevoegd gedeputeerde Röttger verklaarde dat er in dit dossier niet kon worden gesproken van een ‘trein der traagheid’. “Gelet op het feit dat de eerste zware incidenten zich niet één jaar, maar ondertussen al tien jaar geleden voordeden, is het wellicht beter te spreken van een trein der stilstand”, repliceert De Smedt. Op vraag van ons raadslid gaf gedeputeerde Röttger overigens toe dat er tijdens een recent overleg met Milquet zelfs geen (streef)datum werd vooropgesteld waarop zo’n zwarte lijst van amokmakers er dan wel zou kunnen zijn. “Men is er mee bezig,” zo luidt het. Het Vlaams Belang is echter de enige partij die begaan is met de veiligheid van de recreanten. Reeds tien jaar geleden bij de eerste rellen diende deze partij een voorstel in voor een harde aanpak mét zwarte lijst. We kijken al weer uit naar het komende warme weekeinde…

3 comments

  1. Erg dat dat allochtoon tuig de vakantiedagen van Vlaamse gezinnen en jongeren kan ruïneren zonder dat er kordaat wordt tegen ingegrepen. Bewijst dat we met een uiterst laffe politieke generatie te maken hebben.

  2. Echt verschrikkelijk, je ziet enkel nog vreemdelingen in die zwembaden. En als je er met de jeugdbeweging naar toe gaat worden de meisjes letterlijk betast en worden hun bikini’s uitgetrokken, ik overdrijf niet! Er is maar 1 oplossing voor zulk probleem, ik denk dat jullie het allemaal wel weten…

  3. er zal eerst een zoontje of dochter van die dwars liggende partijen moeten aangerand worden voor ze weer in gaan schieten de kwezels

Comments are closed.