Proces VSV voor echte vakbondsvrijheid: nu ook tegen ACV, ACLVB, ABVV en Belgische staat

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen 2012 heeft de Vlaamse Solidaire Vakbond VSV, als onderdeel van de Britse Solidarity Trade Union, twee proefprocessen opgestart voor Jan Van Der Meirsch en Pol Denys, twee kandidaten die geweigerd werden als kandidaat door hun werkgever omdat ze niet bij monopolisten ACV, ABVV of ACLVB aangesloten zijn.  Het doel: aan de rechter vragen de gepleegde discriminatie op basis van Vlaamsnationale syndicale overtuiging vast te stellen, en de staking daarvan te bevelen. 

Voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis wordt ook aan de rechter gevraagd om advies te vragen aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg; het weigeren van een erkende Britse vakbond om diensten te verrichten voor Vlaamse werknemers is immers strijdig met het Europese vrije verkeer van diensten.

Het is intussen duidelijk dat deze unieke actie bij de vakbondstop en hun medestanders in de regering voor grote ongerustheid zorgt.  Alhoewel de processen enkel gestart werden tegen de twee bedrijven waar de STU/VSV-kandidaten werden afgewezen, hebben nu zowel de Belgische Staat, het ACV, het ACLVB en het ABVV gespecialiseerde advocaten onder de arm genomen om echte syndicale vrijheid te verhinderen en het vermolmde monopolie van de drie tot in der eeuwigheid te betonneren…

De debatten beloven daardoor bijzonder interessant te worden.  De VSV is er helemaal klaar voor.  Er wordt gepleit op 12 juni in Gent en op 21 juni in Brugge.  U hoort er nog van!

One comment

  1. Volg ook de boeiende discussie omtrent vrije vakbondskeuze via de Facebook-pagina van het pluralistische “Solidariteit Vlaanderen” .

Comments are closed.