Verjaardag Julius Evola

Voor sommigen zal hij als zeer controversieel overkomen, maar niemand kan ontkennen dat hij in zijn werken vaak interessante opmerkingen maakt. Wie in Vlaanderen met metapolitiek bezig is en onze tijd koppelt aan de Kali Yuga zal dat waarschijnlijk aan hem te danken hebben. Maar ook zijn werken Men Among the Ruins, Ride the Tiger en uiteraard Revolt against the modern World  en vele meer zijn zeker bekend bij zij die op het vlak van politiek denken de saaie middelmatigheid wensen te overstijgen. 114 jaar geleden werd Julius Evola geboren.

Een artikel schrijven over zijn denkbeelden en levensloop die deze recht zou aandoen, zou teveel ruimte innemen. Vele van zijn denkbeelden zijn zeer interessant en minstens evenveel zijn op z’n minst controversieel te noemen. Politiek zag hij als een bijna esoterisch geheel. Hij spaarde ook niemand indien dat nodig was. Evola stond kritisch tegenover het christendom, maar verwierp ook het nieuw-heidendom. Ook waagde Evola zich, eigen aan zijn tijd, aan bepaalde raciale denkbeelden, die echter wel volledig afweken van de toenmalige, en nu meest gekende, denkbeelden op dat vlak. De NSV!-Gent hield ook nog onlangs een lezing over de man.

Voor hier echter een storm losbarst van Evola-lezers die wijzen op, ongetwijfeld, foute verwoordingen en gebreken in dit artikel, sluiten we hier af. Wie zijn teksten wil lezen, kan immers hier terecht indien men het Engels machtig is.

Wij zijn zeker dat, ondanks het feit dat de man zeer controversiële en gewaagde standpunten inneemt (die wij zeker niet allemaal delen), deze literatuur diepgaand is en zeker verdient om gelezen te worden.