[VIDEO] Racist in Londen: ‘Kill the Boer’

Wereldwijd wordt steeds vaker actie gevoerd tegen het racistische ANC-bewind in Zuid-Afrika, dat via de ‘plaasmoorde’ een genocide uitvoert op de oorspronkelijke blanke Afrikanerbevolking van de Kaap.  Recent werd er actie gevoerd in Londen met de slogans ‘stop boere genocide’.  Een racist werd gefilmd toen hij zich op 2:06 liet gaan met de duidelijke zin ‘Kill the Boer’.  Pas nadat hij zag dat hij gefilmd werd kwam er wat politiek-correct geblaat over ‘freedom’. 

De racist illustreerde zo perfect wat de linkse anti-apartheidsidioten gerealiseerd hebben: een anti-blanke genocide, binnen enkele jaren gevolgd door hongersnood en… ontwikkelingshulp naar Zuid-Afrika.  Wedden dat de linkse idioten dan weer zullen zeggen dat ‘wij’ schuldig zijn?

2 comments

  1. Halt aan de politiek-correcte tweezakkerij van Parketten en van het volkomen overgesubsidiëerd met politiek benoemden volgepropt C.I.R.C. (Centrum voor Inquisitie, Repressie & Censuur) die beletten dat er ooit jurisprudentie zou komen i.v.m. racisme tegenover telgen der Indo-Europese ethnische meerderheid ! HALT AAN DEZE FLAGRANTE DISCRIMINATIE OP BASIS VAN AFKOMST

  2. Absurdistan is een begrip die blijkbaar die hoe langer, hoe meer voor de hele planeet in aanmerking komt. Een planeet die steeds meer en meer in de ban van de haat, in de ban van het” Rijk van de Duivel” “(de satan” en “de koning van de duisternis” verstrikt geraakt… (om eens de terminologie van bijbelvaste christenen te hanteren.

Comments are closed.