Gazet Van Antwerpen en diens voorliefde voor de multicultuur…

Van een krant verwacht je dat ze aan berichtgeving doet. De ene keer een gebeurd feit vermelden, de andere keer een gebeurtenis aankondigen die maatschappelijk iets teweeg kan brengen. Een krant mag gerust kritisch zijn, dat brengt debat met zich mee en zorgt voor lezersbrieven. Maar de Gazet Van Antwerpen hanteert andere regels. Elke krant voorziet ruimte voor advertenties. Komende activiteiten kunnen dan via die advertenties bekend gemaakt worden. Maar nogmaals, de Gazet Van Antwerpen hanteert andere regels.

Zo verscheen er vandaag op de online versie GVA.be een ‘artikel’ met de titel ‘multicultureel voetbaltornooi’. Wat denk je dan? Aha! De krant heeft de organisatoren gevraagd naar hun motieven voor het organiseren van dat multicultureel voetbaltornooi en het geeft desgevallend garantie aanleiding tot debat. Het artikel echter is welgeteld vier (4) zinnen lang! We zullen het zelfs integraal overnemen (met het risico op vervolging wegens het chenden van het auteursrecht).

“ACV en KAJ organiseren op zaterdagnamiddag 12 mei een multicultureel voetbaltornooi op de voetbalterreinen van FC Netezonen, Rundershoek in Eindhout(Laakdal). Er zijn tal van nevenactiviteiten voor toeschouwers en kinderen. Verder is er een aanwezigheidstombola met toffe prijzen. De eerste aftrap start om 13u en de prijsuitreiking is rond 18u. – Stefan Helsen”

Wat mij betreft is dit louter een aankondiging van een activiteit en hoort dit dus bij de advertenties te staan. In een kalender of zo. Wat ik mij nu vooral afvraag is of ook activiteiten van een andere strekking op dit soort van ‘artikel’ kunnen rekenen? Zou bijvoorbeeld het jaarlijks terugkerend Heelnederlands Voetbaltornooi van Voorpost op dezelfde wijze worden aangekondigd op GVA.be? Ik denk dat ik het antwoord al ken…